•  
  • Online servisi

    • 15. decembar 2019. | nedelja |
    ŠTA ZNAŠ O SAOBRAĆAJU PDF Štampa El. pošta
     

    50. Školsko takmičenje „Šta znaš o saobraćaju“

     

    Auto-moto savez Srbije ove godine po 50. put organizuje tradicionalno takmičenje učenika osnovnih škola u poznavanju saobraćaja "Šta znaš o saobraćaju". Ono se održava kao zvanično takmičenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a uz podršku Društva nastavnika tehničkog obrazovanja Srbije i Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva unutrašnjih poslova, škola i sponzora.
     

     

    Određeni su sledeći termini za održavanje takmičenja i oni se nalaze u Kalendaru takmičenja učenika za školsku 2018/2019 godinu

    • do 31. marta - školska takmičenja 
    • 07. aprila - opštinska takmičenja
    • 11. maja - okružna takmičenja i gradsko takmičenje u Beogradu
    • 24. i 25. maja - republičko takmičenje, Beograd. 
    Po održavanju Državnog takmičenja, najbolje plasirani učenici iz grupe B (uzrast 10-12 godina) - dve devojčice i dva dečaka - predstavljaće Srbiju na Evropskom FIA takmičenju, koje se ove godine održava početkom septembra u Švajcarskoj.
     
    Učenici su, prema pravilniku, podeljeni u tri starosne grupe: A (do 9 godina starosti), B (od 10 do 12 godina starosti ) i C (za učenike starije od 13 godina). Oni se takmiče u teorijskom delu, rešavanjem saobraćajnih testova, kao i u vožnji bicikala na poligonu spretnosti, odnosno na poligonu koji simulira saobraćajne situacije sa kojima se sreću u svakodnevnom životu.
     
    Za ovogodišnji 49. ciklus takmičenja AMSS je odštampao 300 000 saobraćajnih testova koji će biti distribuirani do osnovnih škola preko organizacija AMSS i školskih uprava do početka marta.

    Pre početka organizovanja takmičenja, potrebno je da se svi učesnici takmičenja (neposredni organizatori, nastavnici i učenici) upoznaju sa Pravilnikom takmičenja “Šta znaš o saobraćaju”.

     


     

    Poligon praktičnog ponašanja u saobraćaju - dodatna pojašnjenja pravila

    Poligon praktičnog ponašanja u saobraćaju - dodatna pojašnjenja pravila
    Koncept poligona treba da je takav da predstavlja svojevrsnu simulaciju realnih saobraćajnih situacija, odnosno, da sadrži sve bitne modalitete saobraćajnica i signalizacije koji se češće sreću prilikom kretanja u javnom saobraćaju: dvosmerne i  jednosmerne ulice, kružni  tok, pešačke prelaze, prugu, znakove „stop“, „obavezan smer“, „zabrana saobraćaja za bicikle“, „бициклистичка стаза“ i slično.

    Takmičar poligon započinje sa maksimalnih 100 bodova, a sudije mu u skladu sa pravilima dodeljuju negativne bodove za svaki napravljeni prekršaj.
    Takmičar ne može ući na poligon bez odobrenja i evidentiranja od strane startera.
    Na ovom poligonu nije dozvoljeno da takmičari iz jedne ekipe voze neposredno jedan iza drugog.
    Na ovom poligonu sudija negativno boduje  nepostupanje  po  saobraćajnoj  signalizaciji, nepoštovanje  saobraćajnih pravila i propisa, nepropisnu  vožnju…, takođe sudije boduju i neosmatranje u raskrnici, na pešačkom prelazu, pruzi ili prilikom promene pravca kretanja (prestrojavanje, uključivanje u saobraćaj, skretanje…), ovo gledanje mora da bude naglešeno okretanjem glave u smeru gledanja  i tako jasno uočljivo za sudiju. Takođe i signalizacija prilikom promene pravca (davanje leve ili desne ruke) mora biti jasno uočljiva u trajanju ne kraće od 2 sec.
    Pravilo na ovom poligonu je da takmičar prilazi kontrolnom mestu, na kojem mu sudija overava pečatom kontrolni list, sa svoje desne strane. Ako kontrolnom mestu takmičar priđe sa svoje leve strane, neće mu, od strane sudije, na ovom mestu biti overen kontrolni list.
    Na cilju, nakon završene vožnje, takmičar mora predati svoj kontrolni list/karton odgovornom licu AMSS odnosno sudiji na cilju. U slučaju da takmičar ne preda kontrolni list na cilju, smatraće se da nije vozio na poligonu praktičnog ponašanja u saobraćaju, a ukoliko nema neki od pečata sa kontrolnih mesta, svaki nedostajući pečat će se bodovati sa negativnih 10 poena.
    Za takmičenje na poligonu praktičnog ponašanja u saobraćaju nije uslovljena ni vrsta bicikla, ni dimenzija točkova. Organizator treba da obezbedi određeni broj bicikala (3-4) za takmičenje na ovom poligonu, ali takmičari mogu doneti i voziti svoje bicikle.

    Model za bodovanje poligona praktičnog ponašanja u saobraćaju.

     

    Poligon spretnosti - dodatna pojašnjenja i bodovanje

    Ovaj poligon takmičar započinje sa maksimalnih 100 bodova, a sudije mu u skladu sa pravilnikom dodeljuju negativne bodove, a maksimalno mu može biti dodeljeno 100 negativnih bodova.Na poligonu je, po pravilu, postavljeno 10 elemenata(prepreka), koje svaki takmičar mora proći na jasno određen način.Pored toga takmičar je dužan da ide predviđenom putanjom, iz elemenata u element.U izuzetnim situacijama, zbog uslovljenosti malim prostorom, organizator može drugačije da predvidi broj elemenata i putanju kretanja takmičara i to pravovremeno objavi i obrazloži učesnicima.Kategorija "višestruki prolaz elemenata" koja donosi 5 negativnih bodova se upravo odnosi na ovo nedozvoljeno hvatanje "boljeg pravca", ali i na pravljenje dva kruga sa lancem(ako ga ne ostavi u prvom pokušaju) ili izlazak iz kvadrata nakon predviđenog mesta za to.Svi asimetrični elementi mogu biti postavljeni ulevo ili udesno.Mesto ulaska i izlaska iz elementa mora biti jasno definisano upustvom.Ako na poligonu postoji samo jedan lanac takmičar može lanac uzeti ili desnom ili levom rukom(po svojoj odluci), ako postoje dva lanca jasno se definiše koji je levi, a koji desni.U kvadratu takmičar opisuje najmanje pun krug ali ulaz i izlaz iz kvadrata ne moraju biti na istom mestu.Premeštanje loptice se može postaviti kao zasebni element ili kombinovati(spojiti) sa bilo kojim drugim elementom(preporuka je da se spoji sa slalomom tako da takmičar ima mogućnost da sam bira ruku kojom će uzeti lopticu). Krivudava staza i S krivina su elementi koji će biti samo na republičkom nivou takmičenja.Zbog većeg broja prepreka od 10 koliko će se naći na poligonu, organizatori opštinskih i regionalnih takmičenja su dužni da bar tri dana pre takmičenja učesnike obaveste koji elementi će biti postavljeni.

    Model elemenata i bodovanje za poligon spretnosti
     

    Bicikli za takmičenja

    Vožnju na poligonu praktičnog ponašanja u saobraćaju takmičar može obaviti na jednom od bicikala koji će mu biti ponuđeni na startu od strane Organizatora ili pak na biciklu koji sami donesu na takmičenje.
    Na poligonu spretnosti voze se isključivo bicikli koje obezbedi ili odredi Organizator. Preporučujemo da se takmičenje odvija na biciklima modela „Mountain Bike“ ili na nekom drugom, sličnom modelu, i to:
    - za takmičarsku grupu „B“ - dimenzija točkova 24" (cola)
    - za takmičarsku grupu „C“ - dimenzija točkova od 26"
    Poželjno je da se obezbedi i najmanje jedan bicikl manjih dimenzija točka (20 cola), koji bi se eventualno koristio za niže takmičare.
     


    Sve odgovorne osobe ispred školskih uprava trebalo bi da, po završetku školskih takmičenja, popune sledeći obrazac (izvestaj.doc) i pošalju na našu emal adresu: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli


    Saobraćajni testovi sa pripremu učenika i za školska takmičenja biće na raspolaganju svim osnovnim školama, u njihovim školskim upravama - kontaktirajte vašu školsku upravu!    Za one koji planiraju izradu elemenata takmičarskog poligona spretnosti - preuzmite detaljne skice svih elemenata.

    Škole koje žele da predstave svoja dostignuća u oblasti bezbednosti u saobraćaju (rad sa decom i roditeljima, takmičenje, rad sekcije...) mogu da dostave tekst (doc format, do 1/3 strane) i fotografije (do 3, jpg format, do 100 dpi) na e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli i to ćemo objaviti na ovim stranama.


    Za dodatne informacije:

    Auto-moto savez Srbije
    Beograd, Ruzveltova 18
    Telefon: 011 / 333-11-14
    e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

     
     

     
 •