•  
  • Online servisi

   Naša Mreža

   Poslovne jedinice, Autо-Moto klubovi, Partneri... Pogledaj mapu
    
    

   Stanje na putevima

   Mapa prohodnosti puteva u Republici Srbiji.
   Detaljnije
    

   Video izveštaj o stanju na putevima u Republici Srbiji
   Detaljnije
    
    

   Vremenski podaci

    
    
    
    

   Šlep sluzba, dostupna 24/7!
   slepovanje, slep, slepanje, odslepati, doslepati


   • U ekspoziturama AMSS počeo proces sertifikacije profesionalnih vozača! PDF Štampa El. pošta
    četvrtak, 31 januar 2019 20:22

    Od danas, 31. januara 2019. godine, započet je proces sertifikacije profesionalnih vozača u ovlašćenim ekspoziturama Auto-moto saveza Srbije (AMSS). Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije (ABS), u okviru poslova poverenih Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik Republike Srbijeˮ, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - Odluka US, 55/14, 96/15 – dr.zakon, 9/16 – Odluka US, 24/18, 41/18, 41/18 – dr.zakon i 87/18), ovlastila je AMSS za poslove podnošenja i obrade zahteva za izdavanje sertifikata i kvalifikacionih kartica za vozače.

    kvalifikaciona kartica vozaca

    Svi vozači koji na dan stupanja na snagu Pravilnika o uslovima i načinu sticanja sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice, kao i u periodu od jedne godine od dana stupanja, imaju u vozačku dozvolu upisanu neku od kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, mogu podneti u AMSS ekspoziturama zahtev za izdavanje sertifikata i kartice, bez pohađanja obavezne obuke i polaganja stručnog ispita.

    Sertifikat o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacionu karticu mora imati svaki vozač kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, kada upravlja vozilom odnosno skupom vozila kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, s tim da se određeni vozači izuzimaju od procesa sertifikacije. Sertifikat o stručnoj kompetentnosti kojim se potvrđuje početna kvalifikacija za prevoz tereta odnosno prevoz putnika nema rok važenja.

    Kvalifikaciona kartica vozača je međunarodni dokument i podaci su dvojezični, na srpskom jeziku (ćirilično pismo) i engleskom jeziku, i kao lični dokument  glasi na ime vozača.

    Uz Zahtev za izdavanje sertifikata i kvalifikacione kartice potrebno je priložiti :

    • Fotokopiju ili ispis lične karte vozača – originalni dokument na uvid;
    • Fotokopiju vozačke dozvole vozača – originalni dokument na uvid;
    • Fotografiju vozača formata 25x35 mm, ne starija od 6 meseci;
    • Dokaze o izvršenim uplatama.

    UPUTSTVO za popunjavanje uplatnica sa iznosima i primer uplatnice pogledajte ovde!

    UPUTSTVO za popunjavanje zahteva za izdavanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača:

    Zahtev za izdavanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača (u daljem tekstu: „zahtev“) podnosi vozač lično, u jednoj od ovlašćenih AMSS ekspozitura, u kojima se može odmah izvršiti i plaćanje predviđenih naknada za karticu i sertifikat.

    Sertifikat/karticu vozač preuzima lično u ekspozituri u kojoj je i podneo zahtev.

    Izuzetno, u slučaju da vozač nije u mogućnosti lično da preda zahtev/preuzme sertifikat/karticu ovaj se postupak može sprovesti:

    • vozač može ovlastiti fizičko lice, da u ime vozača preda zahtev odnosno preuzme sertifikat i karticu, pri čemu ovlašćenje mora da bude overeno od strane nadležnog organa za overu;
    • pravno lice (poslodavac) u kojem je vozač zaposlen može ovlastiti zaposleno lice iz pravnog lica, da u ime vozača preda zahtev odnosno preuzme sertifikat i karticu. Ovlašćenje mora biti na memorandumu tog pravnog lica overeno potpisom i pečatom.

    NAPOMENA: Obavezno je napomenuti u ovlašćenju da li se ovlašćenje odnosi samo za podnošenje zahteva ili i za preuzimanje sertifikata/kartice.

    Zahtev se mora potpisati na licu mesta, pred službenikom koji preuzima zahtev, osim ako zahtev donosi ovlašćeno lice u ekspozituru. U tom slučaju vozač, pre predaje zahteva ovlašćenom licu, potpisuje zahtev prema uputstvu.

    Uplatilac mora biti fizičko lice odnosno vozač koji podnosi zahtev. Izuzetno, u slučaju da kompanija želi da izvrši uplatu za svoje vozače potrebno je da pored dokaza o izvršenoj uplati (potvrda iz banke), dostavi i spisak svih vozača za koje je izvršena uplata, na memorandumu kompanije, overeno potpisom i pečatom.

    Ovlašćene AMSS ekspoziture za sertifikaciju profesionalnih vozača su:

    Br.

    Grad

    Ekspozitura

    Adresa

    Telefon

    Radno vreme

    1. Beograd AMSS Agencija Ruzveltova 16 011 / 2423-741 9-14h
    2. Beograd AMK Jedistvo, Zemun Cara Dušana 49 011 / 3160-257 9-14h
    3. Beograd Macura Plus Tošin bunar 232 011 / 7555-999 9-16h
    4. Beograd AMSS Centar Božidara Stojanovića 1 011 / 3581-­268 7-18:30h
    5. Beograd AMSS Centar Zrenjaninski put 114 011 / 3320-075 9-14h
    6. Beograd AMK Novi Beograd Bulevar Maršala Tolbuhina 40 011 / 2606-972 8-19h
    7. Novi Sad Caruso d.o.o. Novosadski put 127 021 / 6390-799 8-16h
    8. Niš AMSS Agencija Kod hotela Nais - autoput E-75 018 / 4602-620 9-14h
    9. Bor AMSS Istok d.o.o. Dragiše Mišovića 8 030 / 458-311 7-15h
    10. Šabac AMK Šabac Mačvanska 95 015 / 341-456 9-14h

     

    U početnom periodu, zahtevi se mogu podneti u Beogradu, a u narednom periodu sukcesivno će se osposobljavati ekspoziture i u drugim gradovima u Srbiji – ažurne Infomacije dostupne su na AMSS sajtu www.amss.org.rs i na 1987 broju Operativnog centra AMSS.


     

     
  •  

   Prijava

    

   Kampanje / akcije

   AMSS MOBILNA APLIKACIJA

   AMSS MOBILNA APLIKACIJA

   'Šta znaš o saobraćaju' 2010.
    
    
    
 •