Aktuelni iznosi putarina u Srbiji Štampa

POSEBNA NAKNADA ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA (PUTARINA)
važi od: 15. septembra 2018. god. u 07:00 h
(po srednjoj kursnoj listi NBS br. 173 od 10.09.2018. god.)

 
 

Mapa naplatnih stanica u Srbiji / Serbia toll stations map


Pregled kategorija:


Ia kategorija

  • motorna vozila sa karakteristikama motocikla, motornog trocikla i četvorocikla

I kategorija

  • motorna vozila sa dve osovine i visine jednake ili niže od 1,3m mereno kod prve osovine
  • motorna-kombi vozila sa dve osovine i ukupne visine jednake ili niže od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg

II kategorija

  • motorna vozila sa dve osovine i visine jednake ili niže od 1,3m kod prve osovine, sa prikolicom
  • motorna-kombi vozila sa dve osovine i ukupne visine jednake ili niže od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg sa prikolicom
  • motorna-kombi vozila sa dve osovine i ukupne visine veće od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg

III kategorija

  • motorna vozila sa dve ili tri osovine, visine veće od 1,3m mereno kod prve osovine, a čija najveća dopuštena masa prelazi 3.500kg
  • motorna-kombi vozila sa dve osovine i ukupne visine veće od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg sa prikolicom

IV kategorija

  • motorna vozila sa četiri i više osovina (računajući i osovine prikolica) visine veće od 1,3m mereno kod prve osovine a čija najveća dopuštena masa prelazi 3.500kg


Više informacija na sajtu JP Putevi Srbije