OTVOREN AMSS CMV CENTAR ZA PROVERU VOZAČKIH SPOSOBNOSTI Štampa
četvrtak, 28 jul 2016 08:57

U  AMSS u CMV (Centar za motorna vozila) na Zrenjanjinskom putu 114 b, zvanično je  otvoren prvi AMSS CMV CENTAR ZA PROVERU VOZAČKIH SPOSOBNOSTI, jedini na Balkanu ove vrste, namenjn svim vozačima, koji će posebno biti od koristi vozačima sa invaliditetom.
Izrada komandi u vozilima kojima upravljaju osobe sa invaliditetom do sada je u Srbiji bila isključivo rezultat snalažljivosti majstora i samih vozača, a ugrađivanje nije bilo u skladu sa tehničkim standardima. AMSS i sektor CMV (Centar za motorna vozila) udružili su sredstva i znanje, i otvorili ovaj centar kao novost, doprinos društvu i bezbednosti u saobraćaju”- rekao je na otvaranju predsednik AMSS Mirko Butulija.
Ubuduće će na posebnim simulatorima vožnje i najosetljivije kategorije drušva kao što su osobe sa invaliditetom moći da ispitaju fizičke, psihomotoričke sposobnosti i mogućnosti vožnje, ali i da utvrde kako mogu pojedinačno pravilno da adaptiraju svoje vozilo za upravljanje u saobraćaju i koje specijalne komande su im prema vrsti invaliditeta u vozilu potrebne.
AMSS CMV Centar za proveru vozačkih sposobnosti je značajan doprinos bezbednosti u saobraćaju i društvu. Uz rezultate dobijene na simulatorima pomoću kojih će biti moguća i realna procena sposobnosti vozača sa invaliditetom, ostvariće se njihova veća prava ali centar je i veliko ohrabrenje da se jedna od najosetljivijih kategorija društva od sada u većem broju odluče, da ravnopravno i bezbedno mogu da učestvuju u saobraćaju. Uvereni smo da će simulatori u ovom centru naći široku primenu u praksi.
U ovom centru će se osim mogućnosti saznanja o tome kako tehnički ispravno adaptirati vozilo, moći da se povežu tehnologija i medicina, pa će stručna procena sposobnosti za upravljanje motornim vozilom osoba sa invaliditetom moći da bude  potpuna, realna i u AMSS CENTRU ZA PROVERU VOZAČKIH SPOSOBNOSTI  besplatna.
U Centru za proveru vozačkih sposobnosti postavljena su za sada tri vredna simulatora, od kojih je DriveOn izum domaćih inženjera i stručnjaka. Ovaj uređaj pokreće 3D virtualni prostor u kome se simulira vožnja. Vozač simulatora kojim upravlja veštačka inteligencija izvršava zadatake i simulira se vožnja  u realnom saobraćaju.
Driver test station 2 (stanica za testiranje vozača) je simulator – merilo služi za stručno testiranje sposobnosti osoba sa posebnim potrebama za upravljanja vozilom.
Treći simulator je Vienna Test System – trening,  uređaj za ispitivanje psiho-motoričkih sposobnosti  vozača. Namenjen je za proveru sposobnosti svih kategorija vozača bez obzira da li se radi o profesionalnim vozačima, vozačima amaterima ili ljudima sa ograničenim funkcionalnim sposobnostima (osobe sa invaliditetom). Pomoću njega se proveravaju  intelektualne sposobnosti, brzina reakcije u iznenadnim situacijama i snalaženje u vožnji. Uređaj se koristi kao pomoćno sredstvo psihologa prilikom selekcije kandidata za polaganje vozačkog ispita, upravljanje motornim vozilima i proveru sposobnosti profesionalnih vozača.
U svetu se u sličnim centrima na ovakvim simulatorima sposobnost vozača i karakteristike vozila procenjuju već oko dve decenije, a zahvaljujući ulaganju AMSS-a od sada će to biti moguće i u Srbiji.