Štampa


CCI kartica

cci_1.jpgMeđunarodna kamping kartica (CCI) je dokument koji je vlasništvo Međunarodnog turističkog saveza (AIT), Međunarodne automobilske federacije (FIA) i Međunarodne federacije za kamping i karavaning (FICC).Međunarodna kamping kartica nije samo dokaz identifikacije u kamp-naselju, već predstavlja i osiguranje od odgovornosti protiv trećih lica. Kamp-naselja širom Evrope nude posebne pogodnosti i popuste na osnovu kamping kartice.


Vlasnik kamping kartice, zajedno sa svojim saputnicima (maksimalno 11 osoba), osiguran je od šteta i povreda nanetih drugim licima i njihovoj imovini, u toku kampovanja. Osiguranje traje od napuštanja mesta prebivališta vlasnika kartice do njegovog povratka kući. Ono pokriva upotrebu daske za jedrenje/surfovanje i čamaca bez motornog pogona, dužine do 5 metara.
Izuzeci:
Iz pokrića se izuzimaju odštetni zahtevi koji su nastali usled ili su rezultat sledećeg:

 • Radioaktivna kontaminacija ili nuklearna katastrofa, rat, građanski rat, revolucija, pobuna i slično;
 • Kontaminacija azbestom, u bilo kom obliku i na bilo koji način;
 • Šteta na imovini vlasnika kamping kartice ili na imovini kojom se on služi;
 • Svaki zlonamerni akt (šteta naneta tlu ili usevima prilikom raščišćavanja terena ili postavljanja šatora, kao i podzemnim cevima za vodu, gas i električnim vodovima i kablovima);
 • Svako lice koje zapošljava vlasnik kamping kartice;
 • Svako vozilo na motorni pogon;
 • Svako plovilo ili letelica (osim daske za jedrenje/surfovanje i čamaca bez motornog pogona, dužine do 5 metara);
 • Trovanje hranom ili pićem, stranim ili smrtonosnim sastojcima u hrani ili piću;
 • Zagađenje vazduha, vode ili zemljišta;
 • Skijanje;
 • Organizovani zabavni program većeg obima za koji se naplaćuje ulaznica;
 • Rok važnosti kamping kartice/perioda osiguranja
 • Kamping kartica izdaje se na rok od godinu dana
 • Jurisdikcija
 • Ovo osiguranje izuzima primenu zakona i bilo kojih troškova iz odštetnih zahteva za štete nastale u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, ili na bilo kojoj teritoriji na kojoj se primenjuju zakoni Sjedinjenih Američkih Država i Kanade.
 • Odštetni zahtev
 • Ukoliko nastane odštetni zahtev ili ima naznaka za mogući odštetni zahtev, vlasnik kamping kartice mora odmah da obavesti matični klub (u ovom slučaju, AMSS ).

Uslovi za sticanje CCI kartice:
1. Zahtev za izdavanje CCI kartice, potpisan od strane podnosioca zahteva
2. Kopija pristupnice za AMSS članstvo
3. Kopija putne isprave
4. Uplata/dokaz o uplati naknade od 1,500.00 RSD na ime izdavanja CCI kartice  

Broj računa na koji se vrši uplata naknade za izdavanje CCI kartice: 150-987-87 Direktna banka AD


Međunarodna kamping kartica izdaje se samo članovima AMSS. Cena kartice je 1,500.00 dinara.
Više informacija o izdavanju kamping kartice možete dobiti pozivom na brojeve telefona + 381 (11) 333 11 13, + 381 (11) 333 11 14