AUTO - MOTO SAVEZ SRBIJE


Video
Izveštaj o stanju na putevima

1GP SREMSKA RAČA

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 min.
2. Ulaz u Srbiju do 30 min.

Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 60 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.

Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Zadržavanja na graničnim prelazima su promenljiva i relativna.

Izvor Uprava granične policije RS

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 20:17

1GP HORGOŠ Srbija Mađarska AP A1, E75

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su: 
Na PUTNIČKIM tеrminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju, do 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - 120 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna. Na teretnim terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom i dalje su zadržavanja višesatna, ali su sada nešto kraća u odnosu na predhodne dane kada su zbog usporenog rada hrvatskih i mađarskih pograničnih vlasti čekanja bila mnogo duža. Razlog za zadržavanja tokom vikenda može biti i uobičajena vikend zabrana tranzita na teritoriji Mađarske, koja počinje u subotu 22 časa, a završava se u nedelju u 22 časa, kao i vikend zabrana na pojedim putevima u Hrvatskoj, a čija je primena počela od 01.04. Ujedno podsećamo da postavljanje „lokatora“, elektronskog sistema za praćenje tovara ni nakoji način ne produžava postupak na granici, već je usporeni rada carinske administracije susednih zemalja najčešći uzrok dugih zadržavanja na teretnim terminalima.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor Uprava granične policije RS

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 20:17

1GP BATROVCI sa Hrvatske strane GP BAJAKOVO Lipovac, na AP E70

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - višesatno zadržavanje.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna. Na teretnim terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom i dalje su zadržavanja višesatna, ali su sada nešto kraća u odnosu na predhodne dane kada su zbog usporenog rada hrvatskih i mađarskih pograničnih vlasti čekanja bila mnogo duža. Razlog za zadržavanja tokom vikenda može biti i uobičajena vikend zabrana tranzita na teritoriji Mađarske, koja počinje u subotu 22 časa, a završava se u nedelju u 22 časa, kao i vikend zabrana na pojedim putevima u Hrvatskoj, a čija je primena počela od 01.04. Ujedno podsećamo da postavljanje „lokatora“, elektronskog sistema za praćenje tovara ni nakoji način ne produžava postupak na granici, već je usporeni rada carinske administracije susednih zemalja najčešći uzrok dugih zadržavanja na teretnim terminalima.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor Uprava granične policije RS

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 13:33

1GP Bačka Palanka sa Hrvatske strane ILOK

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.

Na TERETNIM terminalima:
1.. Izlaz iz Srbije - do 120 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.

Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna. Podsećamo vozače teretnih vozila da sa početkom nove radne nedelje očekujemo novo formiranje kolona i duža zadržavanja na mađarskim teretnim terminalima, uglavnom zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija zbog čega se među-zona brzo popuni, a formiranje kolana se tada prenosi i na našu stranu kada zadržavanja postaju duga i višesatna. Napominjemo da postavljanje „lokatora“, elektronskog sistema za praćenje tovara, ni nakoji način ne produžava postupak na granici, već je usporeni rada carinske administracije susednih zemalja najčešći uzrok dugih zadržavanja na teretnim terminalima.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

Izvor Uprava granične policije RS

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 13:32

1GP GRADINA Dimitrovgrad Srbija Bugarska AP E80

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:

Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Na izlazu iz Srbije do 30 min.
2. Ulaz u Srbiju do 30 min.

Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 60 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.

Zbog pojačane kontrole od strane bugarskih vlasti moguća su duža zadržavanja na njihovim graničnim kontrolnim terminalima prilikom ulaska i izlaska iz Bugarske, zbog čega su zadržavanja često duža od zadržavanja na našim graničnim prelazima, a na koje vozači i putnici moraju biti spremni. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Informacija o vremenu zadržavanju na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.

Izvor
Uprava granične policije RS

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 13:32

1GP BAČKI VINOGRADI

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM tеrminalima:
1. Na izlazu iz Srbije su do 30 min.
2. Na ulazu u Srbiju su do 30 min.
Radno vreme GP Bački Vinogradi je od 07-19č, svakog dana, isključivo za PUTNIČKA VOZILA. Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i madjarske nacionalnosti,mogu da koriste i putnici iz EU, Švajcarske, Norveške i Islanda!

Izvor,
Uprava granične Policije RS

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 07:50

1GP KLADOVO II

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Ovaj granični prelaz mogu koristiti samo putnička vozila. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 07:49

1GP SOT

Detalji:

Prema informacijama Uprave granične Policije RS zadržavanja pri prelasku granice na našim GP:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju oko 30 minuta.
Ovaj granični prelaz radi od 00,00-24,00 h svakog dana za putnička vozila, autobuse i za prazne kamione.

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 07:49

1GP VRBICA

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:
1. Izlaz iz Srbije ka Rumuniji oko 30 minuta.
2. Na ulazu u Srbiju iz Rumunije oko 30 minuta.
Radno vreme GP Vrbica je od 07-19 č, svakog dana, isključivo za PUTNIČKA VOZILA.

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 07:49

1GP BEZDAN ( Srbija- Hrvatska ) M-18

Detalji:

Zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima, prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS su:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.

Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 min.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.

Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

Izvor,
Uprava granične Policije RS

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 07:49

1GP HORGOŠ II

Detalji:

Na PUTNIČKIM tеrminalima:
1. Na izlazu iz Srbije su do 30 min.
2. Na ulazu u Srbiju su do 30 min.
Radno vreme GP Horgoš II je od 07-19č, svakog dana, isključivo za PUTNIČKA VOZILA. Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i madjarske nacionalnosti,mogu da koriste i putnici iz EU, Švajcarske, Norveške i Islanda!
Izvor,
Uprava granične Policije RS


Izvor:
Uprava granične Policije RS

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 07:49

1GP MOKRANJE

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su:
1. Izlaz iz Srbije od 15 do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju od 15 do 30 minuta.
Ovaj granični prelaz namenjen je za prelaz putmničkih vozila i praznih teretnih vozila. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 07:49

1GP RASTINA (Srbija - Mađarska)

Detalji:

Detalji: Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:
1. Izlaz iz Srbije ka Mađarskoj zadržavanja su oko 30 min.
2. Ulaz u Srbiju iz pravca Mađarske zadržavanja su oko 30 min.
Zbog pojačane kontrole od strane mađarskih vlasti moguća su duža zadržavanja na njihovim graničnim kontrolnim terminalima prilikom ulaska i izlaska iz Mađarske, zbog koje su zadržavanja često duža od zadržavanja na našim graničnim prelazima, a na koje vozači i putnici moraju biti spremni.
Radno vreme GP Rastina je od 07-19č, svakog dana,isključivo za PUTNIČKA VOZILA. Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i madjarske nacionalnosti, mogu da koriste i putnici iz EU, Švajcarske, Norveške i Islanda!

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 07:49

1GP BOGOJEVO, sa hrvatske strane (GP ERDUT)

Detalji:

Zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima, prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS su:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 min
2. Ulaz u Srbiju do 30 min.
Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor Uprava granične policije RS

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 07:49

1GP BADOVINCI (PAVLOVIĆA ĆUPRIJA)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Informacija o vremenu zadržavanju na graničnim prelazima je promenljiva i relativna. Teretna motorna vozila na ovom graničnom prelazu mogu da ulaze u Srbiju PUNA i PRAZNA, dok na izlazu iz Srbije ka Bosni I Hercegovine teretna vozila mogu da prolaze samo PRAZNA.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor: Uprava granične policije RS

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 07:49

1GP MALI ZVORNIK

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - do 30 minuta
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Ovaj granični prelaz otvoren je za sva TERETNA motorna vozila.
Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor Uprava granične policije RS

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 07:49

1GP TRBUŠNICA - LOZNICA

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Ovaj granični prelaz NIJE predviđen za prelazak teretnih motornih vozila.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

Informacija o vremenu zadržavanju na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.

Izvor Uprava granične policije RS

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 07:49

1GP JAMENA - između Srbije (na Savi zapadno od Sremske Rače) i BIH (Bijeljina)

Detalji:

Prelaz SKELOM - Radi svakog dana od 07,00 do 20,00 sati.
- NEPARNIM satima skela kreće iz Srbije, a
- PARNIM satima iz Republike Srpske.
- Ukupno ima 14 polazaka skele (po 7 sa svake strane).
Obustava saobraćaja za sva vozila zbog kvara na skeli.
Izvor Uprava granične policije RS

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 07:48

1GP KOTROMAN - između Srbije i BIH

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su:
1. Izlaz iz Srbije oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju oko 30 minuta.
Ovaj granični prelaz otvoren je i za teretna vozila.
Zadražavanja za teretna motorna vozila:
1. Izlaz iz Srbije, oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju, oko 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

Izvor Uprava granične policije RS

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 07:48

1GP VATIN

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:

Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - do 30 minuta
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.

 

Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

Izvor Uprava granične policije RS

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 07:48

1GP KALUĐEROVO

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Ovaj granični prelaz namenjen je za prelaz putmničkih vozila i praznih teretnih vozila. Radno vreme GP" Kaluđerovo" je od 00-24h. Izvor Uprava granične policije RS

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 07:48

1GP BAJMOK (Srbija-Mađarska)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:
1. Izlaz iz Srbije ka Mađarskoj zadržavanja su 30 min
2. Ulaz u Srbiju iz pravca Mađarske zadržavanja su oko 30 min.
Zbog pojačane kontrole od strane mađarskih vlasti moguća su duža zadržavanja na njihovim graničnim kontrolnim terminalima prilikom ulaska i izlaska iz Mađarske, zbog koje su zadržavanja često duža od zadržavanja na našim graničnim prelazima, a na koje vozači i putnici moraju biti spremni.
Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i madjarske nacionalnosti, mogu da koriste i putnici iz EU, Švajcarske, Norveške i Islanda!
Radno vreme GP Bajmok je od 07-19č, svakog dana, isključivo za PUTNIČKA VOZILA.

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 07:48

1GP ŠPILJANI Srbija Crna Gora E65 E80

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - do 30 min.
2.Ulaz u Srbiju - do 30 min.
Informacija o vremenu zadržavanju na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

Izvor Uprava granične policije RS

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 07:48

1GP GOSTUN Srbija Crna Gora

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.

Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.

Informacija o vremenu zadržavanju na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor
Uprava granične policije RS

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 07:48

1GP KELEBIJA Srbija-Mađarska

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:

Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije  do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju, do 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 60 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.
Ovaj granični prelaz otvoren je za sva TERETNA motorna vozila. Na teretnim terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom i dalje su zadržavanja višesatna, ali su sada nešto kraća u odnosu na predhodne dane kada su zbog usporenog rada hrvatskih i mađarskih pograničnih vlasti čekanja bila mnogo duža. Razlog za zadržavanja tokom vikenda može biti i uobičajena vikend zabrana tranzita na teritoriji Mađarske, koja počinje u subotu 22 časa, a završava se u nedelju u 22 časa, kao i vikend zabrana na pojedim putevima u Hrvatskoj, a čija je primena počela od 01.04. Ujedno podsećamo da postavljanje „lokatora“, elektronskog sistema za praćenje tovara ni nakoji način ne produžava postupak na granici, već je usporeni rada carinske administracije susednih zemalja najčešći uzrok dugih zadržavanja na teretnim terminalima.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor
Uprava granične policije RS

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 07:47

1GP PREŠEVO Srbija - Severna Makedonija AP E 75 M1

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:

Na PUTNIČKIM terminalima:

1. Izlaz iz Srbije - do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.

Na TERETNIM terminalima

1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.

Izvor
Uprava granične policije RS

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 07:47

1GP BAČKI BREG Srbija-Mađarska

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Informacija o vremenu zadržavanju na graničnim prelazima je promenljiva i relativna. Na ovom graničnom prelazu nema teretnog terminala, pa ovaj granični prelaz mogu da koriste samo putnička vozila i autobusi.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor,
Uprava granične policije RS

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 07:47

1GP ŠID sa hrvatske strane GP Tovarnik

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.

Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta. Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.

Na teretnim terminalima sa Hrvatskom i dalje su zadržavanja višesatna, ali su sada nešto kraća u odnosu na predhodne dane kada su zbog usporenog rada hrvatskih pograničnih vlasti čekanja bila mnogo duža. Razlog za zadržavanja tokom vikenda može biti i uobičajena vikend zabrana tranzita na teritoriji Mađarske, koja počinje u subotu 22 časa, a završava se u nedelju u 22 časa, kao i vikend zabrana na pojedim putevima u Hrvatskoj, a čija je primena počela od 01.04. Ujedno podsećamo da postavljanje „lokatora“, elektronskog sistema za praćenje tovara ni nakoji način ne produžava postupak na granici, već je usporeni rada carinske administracije susednih zemalja najčešći uzrok dugih zadržavanja na teretnim terminalima.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor Uprava granične policije RS

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 07:45

GP UVAC - između Srbije (Priboj) i BIH (Rudo-Višegrad)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su: 1. Izlaz iz Srbije oko 30 minuta. 2. Ulaz u Srbiju oko 30 minuta. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:36

GP SRPSKA CRNJA

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su: 1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta. 2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta. Na TERETNIM terminalima: 1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta. 2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:36

GP KLADOVO I

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su: Na PUTNIČKIM terminalima: 1. Izlaz iz Srbije oko 30 minuta. 2. Ulaz u Srbiju oko 30 minuta. Na TERETNIM terminalima su: 1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta. 2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta. Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h. Izvor Uprava granične policije RS

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:36

GP JABUKA

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su: 1. Izlaz iz Srbije ka Crnoj Gori oko 30 minuta. 2. Ulaz u Srbiju iz pravca Crne Gore oko 30 minuta. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h. Informacija o vremenu zadržavanju na graničnim prelazima je promenljiva i relativna. Moguće su promene iz časa u čas. Izvor Uprava granične policije RS

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:36

GP VRŠKA ČUKA

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:

1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.

2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.

Ovaj granični prelaz namenjen je za prelaz teretnih vozila i robe koja ne zahteva fito-sanitarnu inspekciju.

Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

Izvor Uprava granične policije R. Srbije

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:36

GP RABE (Srbija - Mađarska)

Detalji:

Trenutna zadržavanja pri prelasku granice na našim GP: 1. Izlaz iz Srbije ka Mađarskoj oko 30 min. 2. Na ulazu u Srbiju iz Mađarske do 30 minuta. Zbog pojačane kontrole od strane mađarskih vlasti moguća su duža zadržavanja na njihovim graničnim kontrolnim terminalima prilikom ulaska i izlaska iz Mađarske, zbog koje su zadržavanja često duža od zadržavanja na našim graničnim prelazima, a na koje vozači i putnici moraju biti spremni. Ovaj GP je namenjen isključivo za PUTNIČKA VOZILA. Radno vreme GP Rabe od 07 do 19 h. Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i madjarske nacionalnosti, mogu da koriste i putnici iz EU. Izvor Uprava granične policije RS

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:35

GP ĐALA (Srbija-Mađarska)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice: 1. Izlaz iz Srbije ka Mađarskoj oko 30 minuta. 2. Na ulazu u Srbiju iz Mađarske oko 30 minuta. Zbog pojačane kontrole od strane mađarskih vlasti moguća su duža zadržavanja na njihovim graničnim kontrolnim terminalima prilikom ulaska i izlaska iz Mađarske, zbog koje su zadržavanja često duža od zadržavanja na našim graničnim prelazima, a na koje vozači i putnici moraju biti spremni. Radno vreme GP Đala je od 07-19č, svakog dana,isključivo za PUTNIČKA VOZILA. Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i madjarske nacionalnosti, mogu da koriste i putnici iz EU, Švajcarske, Norveške i Islanda!

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:35

GP LJUBA

Detalji:

Prema informacijama Uprave granične Policije RS zadržavanja pri prelasku granice na našim GP: 1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta. 2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta. Za teretna vozila: 1. Izlaz iz Srbije oko 30 minuta. 2. Ulaz u Srbiju oko 30 minuta. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:35

GP PROHOR PČINJSKI (Srbija - Severna Makedonija) R-238 (veza sa R-125)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su:
1. Izlaz iz Srbije ka MAKEDONIJI oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju iz pravca MAKEDONIJE do 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor UGP

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:35

GP NEŠTIN

Detalji:

Prema informacijama Uprave granične Policije RS zadržavanja pri prelasku granice na našim GP:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Ovaj granični prelaz predviđen je za prelaz samo putničkih vozila i prolazak ISKLJUČIVO PRAZNIH TERETNIH VOZILA. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor UGP

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:35

GP NAKOVO

Detalji:

Trenutna zadržavanja pri prelasku granice na našim GP: 1. Izlaz iz Srbije ka Rumuniji oko 30 minuta. 2. Na ulazu u Srbiju iz Rumunije oko 30 minuta. Radno vreme GP Nakovo je od 07-19č, svakog dana, isključivo za PUTNIČKA VOZILA.
Izvor UGP

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:34

GP JAŠA TOMIĆ

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:
1. Izlaz iz Srbije ka Rumuniji oko 30 minuta.
2. Na ulazu u Srbiju iz Rumunije oko 30 minuta.
Radno vreme GP Jaša Tomić je od 07-19č, svakog dana, isključivo za PUTNIČKA VOZILA.
Izvor UGP

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:34

GP STREZIMIROVCI (Srbija-Bugarska)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:
1. Izlaz iz Srbije ka BUGARSKOJ do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju iz BUGARSKE do 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:34

Radovi na Izgradnji nove naplatne stanice Brestovan

Detalji:

Od utorka 25.02.2020. godine, od 10.00 časova, na auto-puta Niš-Leskovac (drž. puta I A reda broj 1.) na delu kod petlje „ Brestovac“ doći do izmene u odvijanju saobraćaja na regionalim putevima Brestovac-Bojnik (drž put II A reda br. 225) i Brestovac – Brejanovce (drž put II A reda br.158). Zbog rušenja stare i izgradnji bočne naplatne stanice za saobraćaj će biti zatvorena petlja „Brestovac“. Alternativni putni pravac za sve kategorije vozila iz pravca Niša ka Leskovcu, kao i iz smera Leskovca ka Nišu je petlja „Doljevac“.
Planirani rok završetka radova je 20.03.2020. godine.
Izvor JP PUtevi Srbije 

Vreme poslednje izmene: 23.02.2020. 20:41

Radovi na delu auto-puta, deonica petlja Novi Sad –Beograd (petlja Ostružnica)

Detalji:

Оd ponedeljka 24.02.2020. godine do 20.03.2020. godine, u vremenskom periodu od 07.00 do 17.00 časova, svakog dana sem nedelje, izvodiće se radovi na redovnom održavanju kišne kanalizacije na delu državnog puta I A reda broj 1, na deonici od petlje Novi Sad do petlje Ostružnica. Radovi će se izvoditi u krajnjoj desnoj (zaustavnoj) saobraćajnoj traci, smer Novi Sad-Ostružnica, i ona će biti privremeno zatvorena za saobraćaj u dužini do 500 metara. Saobraćaj će se za vreme izvođenja radova odvijati voznom i preticajnom saobraćajnom trakom.
Izvor: JP "Putevi Srbije"


 

Vreme poslednje izmene: 21.02.2020. 17:48

Tunel „Stara Straževica“, radovi na održavanju ITS opreme

Detalji:

U periodu od 24.do 28.02.2020.godine, svakog dana će u vremenu od 09.00 do 17.00 časova, biti radova na interventnom održavanju ITS opreme u tunelu „Stara Straževica“, i to:
 -24.02.2020. i 28.02.2020.godine saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem saobraćaja.
-25, 26. i 27.02.2020.godine saobraćaj će biti obustavljen u obe saobraćajne trake puta koji prolazi kroz tunel, bivši Kružni put R-251, od raskrsnice Kružni put Kijevo – Patrijarha Dimitrija do raskrsnice Kružni put Kijevo (Oslobođenja)-13.oktobra.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom.
Izvor: JP"Putevi Srbije"


 

Vreme poslednje izmene: 21.02.2020. 14:39

Doljevac - Merošina, radovi između petlji na auto-putu NI-LE

Detalji:

Između petlje Doljevac i petlje Merošina na delu auto-putu Niš-Leskovac (drž.put IA reda br.1), izvodiće se radovi na izgradnji dalekovoda:
- 23.02.2020. i 27.02.2020.godine u periodu od 07.00 do 17.00 časova, za saobraćaj će biti zatvorene zaustavne saobraćajne trake u oba smera.
- Od 24.02.2020. do 26.02.2020.godine u periodu od 07.00 do 17.00 časova, saobraćaj će se odvijati voznom saobraćajnom trakom u oba smera, dok će preticajna i zaustavna saobraćajna traka u oba smera biti zatvorene za saobraćaj.
U zavisnosti od dinamike izvođenja radova doći će do obustave saobraćaja nekoliko puta u kraćim vremenskim intervalima (do 15 minuta). Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom.
Izvor: JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 21.02.2020. 14:33

Radovi na državnom putu I A reda broj 3, deonica granični prelaz Batrovci – Kuzmin 1, u blizini petl

Detalji:

Od 14.02.2020. godine na snazi će biti izmena režima saobraćaja, u okviru izvođenja radova na rehabilitaciji puta i unapređenju bezbednosti saobraćaja, na državnom putu I A reda broj 3, na deonici granični prelaz Batrovci - Kuzmin 1, u smeru od graničnog prelaza Batrovci ka Beogradu, u blizini petlje „Adaševci“.
Radovi će se izvoditi u delu vozne saobraćajne trake, a saobraćaj u pravcu Beograda odvijaće se u preticajnoj traci.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Izvor: JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 21.02.2020. 13:20

1NR Adaševci- Morović

Detalji:

Na naplatnoj stanici Adaševci-Morović, nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 21.02.2020. 11:24

Čeona naplatna rampa ŠID

Detalji:

Na čeonoj naplatnoj stanici Šid, na auto-putu Beograd - Šid, na naplati putarine NEMA ZADRŽAVANJA. ENP - Dopuna

Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 21.02.2020. 11:20

1NR Novi Sad - Jug

Detalji:

Na naplatnoj stanici Novi Sad-jug  - nema zadržavanja.
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 21.02.2020. 08:16

1NR Predejane

Detalji:

Na naplatnoj stanici Predejane, nema zadržavanja.

Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 21.02.2020. 08:15

1NR Merošina

Detalji:

Na naplatnoj stanici Merošina, nema zadržavanja.

Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 21.02.2020. 08:15

1NR NIŠ- jug

Detalji:

Na naplatnoj stanici Niš-jug, nema zadržavanja.

Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 21.02.2020. 08:15

1NR Vladičin Han

Detalji:

Na naplatnoj stanici Vladičin Han, nema zadržavanja.

Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 21.02.2020. 08:15

1NR Grdelica

Detalji:

Na naplatnoj stanici Grdelica, nema zadržavanja.

Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 21.02.2020. 08:14

II A 211 - Zabrana za teretnjake Granica PZP Kruševac/Novi Pazar - Kopaonik

Detalji:

Zabrana za kamione sa prikolicom i šlepere na putu II A reda broj 211, Granica PZP Kruševac/Novi Pazar - Kopaonik.
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 20.02.2020. 20:49

Radovi na deonici granični prelaz Batrovci- Kuzmin 1, u zoni između petlje Adaševci i čeone NR Šid

Detalji:

Od  21.02.2020. godine,  u okviru izvođenja radova na rehabilitaciji puta i unapređenju bezbednosti saobraćaja, na državnom putu I A reda broj 3, na deonici granični prelaz Batrovci - Kuzmin 1, iz smera Beograda ka graničnom prelazu Batrovci, u zoni između petlje Adaševci i čeone naplatne stanice Šid. Saobraćaj će se odvijati dvosmerno na desnom poluprofilu autoputa u zoni između petlje Adaševci i čeone naplatne stanice Šid. Tokom izvođenja radova naplatna stanica Adaševci neće biti u funkciji za uključenje prema Zagrebu. Sva vozila koja iz Šida idu prema graničnom prelazu Batrovci ili Zagrebu upućuju se na alternativne pravce tj.na Obilaznicu Šid-Kuzmin.

Izvor:
JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 19.02.2020. 16:44

Radovi na drž.putu I B reda br 13, Pančevački put-petlja Kovilovo

Detalji:

Od 19.02. do 20.03.2020. godine, u vremenskom periodu od 08:00 do 15:00h, izvodiće se radovi na stubovima javne rasvete na državnom putu I B reda broj 13, na deonici od Pančevačkog puta („Politika - štamparija“) do petlje Kovilovo. Radovi će se izvoditi u razdelnom pojasu i u toku izvođenja radova na kraćoj deonici biće zauzeta kranja leva saobraćajna traka, dok će se saobraćaj nesmetano odvijati u srednjoj i krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci.
Izvor
JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 18.02.2020. 18:14

Pančevački most, radovi

Detalji:

Od 19.02. do 04.03.2020. godine, u periodu od 09:30 do 14:30h, izvodiće se radovi na sanaciji oštećene mostovske ograde na Pančevačkom mostu, državni put I B reda broj 47, smer Beograd – Pančevo, u desnoj saobraćajnoj traci. U toku radova saobraćaj će se odvijati levom slobodnom trakom.
Izvor
JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 18.02.2020. 17:53

Srbobran - Vrbas

Detalji:

Od 30.12.2019. na delu državnog puta I B reda broj 15, od petlje „Vrbas“ do ulaza u Srbobran, nakon obustave saobraćaja zbog izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati neometano. U narednom periodu, ukoliko vremenski uslovi budu dozvoljavali izvodiće se radovi na gradilištu uz primenu semaforske signalizacije gde će se saobraćaj naizmenično propuštati.
Radovi će biti obeleženi adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom.
Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 18.02.2020. 08:37

Vrbas – Vrbas (Feketić)

Detalji:

Do 22.03.2020.godine, u periodu od 07.00 do 17.00 časova, izvodiće se radovi na proširenju kolovoza na delu državnog puta I B reda broj 15, deonica petlja Vrbas – Vrbas (Feketić). U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila. Radovi će biti obeleženi adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom
Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 18.02.2020. 08:35

M-23 Kragujevac-Topola preko Svetinje (ZKŠ)

Detalji:

Zabranjen saobraćaj za kamione sa prikolicom i šlepere.

Vreme poslednje izmene: 18.02.2020. 08:29

Pančevo-Ečka - zabrana saobraćaja za teretna vozila

Detalji:

Na državnom putu II A reda broj 130, deonica Pančevo-Ečka, na snazi je zabrana saobraćaja za vozila ukupne nosivosti preko 12 t. Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 18.02.2020. 07:56

Izmena režima saobraćaja na drž.putu I A reda broj 3, u zoni mosta na reci Bosut

Detalji:

Od 09.12.2019. godine zbog izvođenja radova na rehabilitaciji puta i unapređenja bezbednosti saobraćaja, na državnom putu I A reda broj 3, na deonici granični prelaz Batrovci – Kuzmin, posle naplatne stanice Šid, u zoni mosta na reci Bosut došlo je do izmene odvijanju saobraćaja. U toku radova, u smeru Beograd – Batrovci, saobraćaj će se odvijati dvosmerno na desnom poluprofilu auto-puta, u dužini od 1,5km.
Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 18.02.2020. 06:07

Novi Banovci - Aerodrom - Ostružnica -Obrenovac, radovi na postavljanju saobraćajne signalizacije 2

Detalji:

Do 01.03.2020. godine, svakog dana, u vremenskom periodu od 07:00 do 16:00h, izvodiće se radovi na postavljanju stalne vertikalne saobraćajne signalizacije i to na:
- Državnom putu I A reda broj 1, petlja Novi Banovci – petlja Ostružnica.
- Državnom putu I A reda broj 2, Beograd – Obrenovac.
- Državnom putu I A reda broj 1, Aerodrom „Nikola Tesla“ - Beograd.
Radovi će se izvoditi u pokretu, u oba smera i za saobraćaj je privremeno zatvorena krajnja desna zaustavna saobraćajna traka.
Izvor
JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 18.02.2020. 06:06

Novi Banovci - Aerodrom - Ostružnica -Obrenovac, radovi na postavljanju saobraćajne signalizacije

Detalji:

Do 01.03.2020. godine, svakog dana, u vremenskom periodu od 07:00 do 16:00h, izvodiće se radovi na postavljanju stalne vertikalne saobraćajne signalizacije i to na:
- Državnom putu I A reda broj 1, petlja Novi Banovci – petlja Ostružnica.
- Državnom putu I A reda broj 2, Beograd – Obrenovac.
- Državnom putu I A reda broj 1, Aerodrom „Nikola Tesla“ - Beograd.
Radovi će se izvoditi u pokretu, u oba smera i za saobraćaj je privremeno zatvorena krajnja desna zaustavna saobraćajna traka.
Izvor
JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 18.02.2020. 05:33

Novi Banovci - Aerodrom - Ostružnica -Obrenovac, radovi na postavljanju saobraćajne signalizacije 1

Detalji:

Do 01.03.2020. godine, svakog dana, u vremenskom periodu od 07:00 do 16:00h, izvodiće se radovi na postavljanju stalne vertikalne saobraćajne signalizacije i to na:
- Državnom putu I A reda broj 1, petlja Novi Banovci – petlja Ostružnica.
- Državnom putu I A reda broj 2, Beograd – Obrenovac.
- Državnom putu I A reda broj 1, Aerodrom „Nikola Tesla“ - Beograd.
Radovi će se izvoditi u pokretu, u oba smera i za saobraćaj je privremeno zatvorena krajnja desna zaustavna saobraćajna traka.

Izvor
JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 18.02.2020. 05:31

I B 30 Buk - Granica PZP Ivanjica/Novi Pazar , odron 1ODR

Detalji:

Zbog česte pojave odrona, vozačima savetujemo sporiju, oprezniju i pažljiviju vožnju !
Izvor:
JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 17.02.2020. 07:38

I B-30   Granica PZP Ivanjica/Novi Pazar - Studenica - Ušće

Detalji:

Mogući odroni! Savetujemo dodatan oprez!

Izvor: JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 17.02.2020. 07:36

I B 30 Ivanjica-Buk, odron 1ODR

Detalji:

Naizmenično se vozila propuštaju na deonici Ivanjica-Buk usled odrona zemljišta.

Vreme poslednje izmene: 17.02.2020. 07:35

I B-21   Granica PZP Požega/Ivanjica (Divljaka) - Ivanjica - Granica PZP Ivanjica/Novi Pazar (Javor)

Detalji:

Zbog česte pojave odrona, vozačima savetujemo sporiju, oprezniju i pažljiviju vožnju !
Izvor:
JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 17.02.2020. 07:34

I B-33 Granica PZP Požarevac/Zaječar(Majdanpek) - Negotin - dr. granica sa Bugarskom (gr. prelaz M

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor:
JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 17.02.2020. 07:33

I B-29   Granica PZP Užice/Novi Pazar - Sjenica - Novi Pazar 1Odr

Detalji:

Mogući odroni! Dodatna opreznost na putu!

Vreme poslednje izmene: 17.02.2020. 07:26

II A-197   Buk - Međurečje - Kumanica 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor:
JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 17.02.2020. 07:23

II A-221   Knjaževac - Kalna - Jalovik 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor: JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 17.02.2020. 07:21

II A-222   Kalna - Jabučko ravnište 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor:
JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 17.02.2020. 07:21

NR Bujanovac - radovi na izgradnji naplatne stanice

Detalji:

Zbog radova na izgradnji naplatnih stanica u sklopu autoputu E/75 Niš-Preševo, od subote 15. juna privremeno će biti zatvorene petlje Doljevac selo i Bujanovac sever.Radovi će biti obeleženi odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom. Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 10:18

II A-210   Kopaonik - Rudnica 1Odr

Detalji:

Zbog česte pojave odrona, vozačima savetujemo sporiju, oprezniju i pažljiviju vožnju !

Izvor:
JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:49

II A-218   Boljevac - Sokobanja - Vrelo 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!

Izvor: JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:48

II A-217   Granica J1/I3 - Sokobanja - Knjaževac 1Odr

Detalji:

Povećana opreznost od odrona na putu!

Izvor: JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:47

I B-35 Vratarnica - Knjaževac - Svrljig (Popšica) 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor: JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:47

II B 396 Porečki most -Brza Palanka 1Odr

Detalji:

Mogući odroni! Vozite pažljivo!

Izvor: JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:46

II A-161   Žagubica - Borsko jezero 1Odr

Detalji:

 

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!

Izvor: JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:46

II A-165   Porečki most - Klokočevac Miloševa Kula - Zagrađe - Rgotina - Vražogrnac 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor:
JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:46

II A-207   Jošanička Banja - Granica PZP Novi Pazar/Kruševac (Dren) 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor: JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:45

IIA-194 Prilike-Katići, odron 1Odr

Detalji:

Naizmenično se vozila propuštaju na deonici Prilike -Katići usled odrona zemljišta.

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:44

II А-180   Granica PZP, Čačak/Ivanjica - Ivanjica 1Odr

Detalji:

Zbog česte pojave odrona, vozačima savetujemo sporiju, oprezniju i pažljiviju vožnju !

Izvor: JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:44

II A-203   Dojeviće - Pazarište - Tutin - Mehov krš 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor:
JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:40

I B-36   Paraćin - Boljevac - Zaječar - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Vrška Čuka) 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor:
JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:40

I B-34   Granica PZP Požarevac/Zaječar (Golubac) - Donji Milanovac - Porečki most - veza sa državnim

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor: JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:40

I B-33   Granica PZP Požarevac/Zaječar (Majdanpek) - Negotin - dr.granica sa Bugarskom 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor: JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:40

I B-32   Ribariće - administrativna linija AP Kosovo i Metohija (Brnjak) 1odr

Detalji:

Mogući ODRONI!

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:36

I B-22   Granica PZP Čačak/Novi Pazar (Adrani) - Kraljevo - Raška - Novi Pazar - Ribariće - državna

Detalji:

Opasnost od odrona! Savetujemo veću opreznost.

Izvor: JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:35

II B-409   veza sa državni putem II A 197 - Kumanica - Gleđica (1ZKŠ)

Detalji:

Na putu Kumanica - Gleđica na snazi je zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicom i šlepere. Za ostale kategorije vozila obavezna upotreba zimske opreme. Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:31

II A-198   Granica PZP Ivanjica/Novi Pazar - Odvraćenica - Preko Brdo 1ZKŠ

Detalji:

Zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicom i šlepere. Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:31

II A-197   Granica PZP Čačak/Ivanjica (Dubac) - Ivanjica (Kaona) 1Odr

Detalji:

Mogući odroni! Vozite oprezno!

Izvor: JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:31

II A-199 Novi Pazar - Deževa - Odvraćenica (1ZKŠ)

Detalji:

Zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicom i šlepere. Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:30

II A 210 - Zabrana za teretnjake, Jošanička Banja -Kopaonik (1ZKŠ)

Detalji:

Na putu II A 210 (regionalni put R-218 a) Jošanička Banja -Kopaonik na snazi je zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicom i šlepere. Za ostale kategorije vozila obavezna upotreba zimske opreme. Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:27

II A 210 - Zabrana za teretnjake, Rudnica - Kopaonik (1ZKŠ)

Detalji:

Na putu IIA 210, Rudnica-Kopaonik na snazi je zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicom i šlepere. Za ostale kategorije vozila obavezna upotreba zimske opreme. Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:26

1NR Pojate

Detalji:

Na naplatnoj stanici Pojate - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:25

1NR Paraćin

Detalji:

Na naplatnoj stanici Paraćin - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:25

1NR Ćuprija

Detalji:

Na naplatnoj stanici Ćuprija - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:25

1NR Jagodina

Detalji:

Na naplatnoj stanici Jagodina - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:25

1NR Zmajevo

Detalji:

Na naplatnoj stanici Zmajevo - nema zadržavanja.
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:25

1NR Feketić

Detalji:

Na naplatnoj stanici Feketić - nema zadržavanja.
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:25

1NR Batočina

Detalji:

Na naplatnoj stanici Batočina - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:25

1NR Bačka Topola

Detalji:

Na naplatnoj stanici Bačka Topola - nema zadržavanja.
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Inđija

Detalji:

Na naplatnoj stanici Inđija - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Kolari

Detalji:

Na naplatnoj stanici Kolari - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Požarevac

Detalji:

Na naplatnoj stanici Požarevac - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Takovo

Detalji:

Na naplatnoj stanici Takovo - nema zadržavanja.
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Novi Sad - Sever

Detalji:

Na naplatnoj stanici Novi Sad - Sever - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Brestovac

Detalji:

Na naplatnoj stanici Brestovac, na auto-putu E-75 za naplatu putarine:
U smeru ka Leskovcu - Nema zadržavanja.
U smeru ka Nišu - Nema zadržavanja
Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Smederevo

Detalji:

Na naplatnoj stanici Smederevo - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna Izvor
JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Velika Plana

Detalji:

Na naplatnoj stanici Velika Plana - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Umčari

Detalji:

Na naplatnoj stanici Umčari - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Preševo

Detalji:

Na naplatnoj stanici Preševo - nema zadržavanja.
ENP dopuna.
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:23

1NR Mali Požarevac

Detalji:

Na naplatnoj stanici Mali Požarevac - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:23

1NR Kovilj

Detalji:

Na naplatnoj stanici Kovilj, na auto-putu Beograd-Novi Sad, na naplati putarine nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:23

1NR Maradik

Detalji:

Na naplatnoj stanici Maradik, na auto-putu Beograd-Novi Sad, na naplati putarine nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"
 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:23

1NR Doljevac

Detalji:

Na naplatnoj stanici DOLJEVAC, na auto-putu E-75 za naplatu putarine, smer Leskovac-Beograd, za naplatu putarine:
U smeru ka Leskovcu - nema zadržavanja.
U smeru ka Nišu - nema zadržavanja.
Učesnici u saobraćaju će putem portala na autoputevima biti redovno obavešteni o eventualnim zadržavanjima na naplatnim stanicama, prekidima saobraćaja, stanju kolovoza, vremenskim prilikama i drugim neophodnim informacijama. Iz pravca Beograda ka Leskovcu nema zadržavanja. Svi kanali za naplatu putarine su u funkciji.
Apel iz Sektora za naplatu putarine JP Putevi Srbije pripremite tačan iznos za putarinu kako bi se ubrzao proces naplate.

Od petka 14.02.2020. godine u 12:00 časova za saobraćaj biti puštena petlja „Doljevac“ i  naplatna stanica „Doljevac“ će početi sa radom u zatvorenom sistemu naplate putarine.
Izvor: JP Putevi Srbije 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:23

1NR Šimanovci na E-70

Detalji:

Na naplatnoj stanici Šmanovci, na auto-putu E-70 za naplatu putarine:
U smeru ka Beogradu - nema zadržavanja
U smeru ka Šidu - Nema zadržavanja
ENP - Dopuna Učesnici u saobraćaju će putem portala na auto-putevima redovno obaveštavaju o eventualnim zadržavanjima na naplatnim stanicama, prekidima saobraćaja, stanju kolovoza, vremenskim prilikama i drugim neophodnim informacijama. Svi kanali za naplatu putarine su u funkciji.
Apel iz Sektora za naplatu putarine JP Putevi Srbije- pripremite tačan iznos za putarinu kako bi se ubrzao proces naplate.
Izvor: JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:23

1NR Subotica - Jug

Detalji:

Na čeonoj naplatnoj stanici Subotica - Jug, na auto-putu Beograd-Novi Sad, za naplatu putarine:
U smeru ka Novom Sadu - nema zadržavanja.
U smeru ka Subotici - nema zadržavanja.
Svi kanali za naplatu putarine su u funkciji. ENP - Dopuna Apel iz Sektora za naplatu putarine JP Putevi Srbije- pripremite tačan iznos za putarinu kako bi se ubrzao proces naplate.
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:23

1NR Beograd, petlja Vrčin

Detalji:

Na čeonoj naplatnoj stanici VRČIN, na auto-putu Beograd-Niš, za naplatu putarine:
U smeru ka Beogradu - nema zadržavanja.
U smeru ka Nišu - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna Vozači će putem portala na auto-putevima biti redovno obavešteni o eventualnim zadržavanjima na naplatnim stanicama, prekidima saobraćaja, stanju kolovoza, vremenskim prilikama i drugim neophodnim informacijama.
Apel iz sektora za naplatu putarine JP Putevi Srbije - pripremite tačan iznos za putarinu kako bi se ubrzao proces naplate.
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:23

1NR Stara Pazova

Detalji:

Na čeonoj naplatnoj stanici Stara Pazova, na auto-putu E-75 Beograd-Novi Sad, za naplatu putarine:
U smeru ka Beogradu - nema zadržavanja.
U smeru ka Novom Sadu - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna Apel iz Sektora za naplatu putarine JP Putevi Srbije- pripremite tačan iznos za putarinu kako bi se ubrzao proces naplate.
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:22

1NR Preljina

Detalji:

U smeru ka Obrenovcu - nema zadržavanja 
U smeru ka Čačku - nema zadržavanja.
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 15.02.2020. 05:18

Radovi na delu drž.puta I A reda broj 1 i delu drž.puta broj 2

Detalji:

Do 01.03.2020. godine, svakog dana, u vremenskom periodu od 07:00 do 16:00h, izvodiće se radovi na postavljanju stalne vertikalne saobraćajne signalizacije i to na:
- Državnom putu I A reda broj 1, petlja Novi Banovci – petlja Ostružnica.
- Državnom putu I A reda broj 2, Beograd – Obrenovac.
- Državnom putu I A reda broj 1, Aerodrom „Nikola Tesla“ - Beograd.
Radovi će se izvoditi u pokretu, u oba smera i za saobraćaj je privremeno zatvorena kranja desna zaustavna saobraćajna traka.
Izvor
JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 14.02.2020. 11:45

Radovi na delu drž.puta I A reda broj 1 i delu drž.puta broj 2

Detalji:

Do 01.03.2020. godine, svakog dana, u vremenskom periodu od 07:00 do 16:00h, izvodiće se radovi na postavljanju stalne vertikalne saobraćajne signalizacije i to na:
- Državnom putu I A reda broj 1, petlja Novi Banovci – petlja Ostružnica.
- Državnom putu I A reda broj 2, Beograd – Obrenovac.
- Državnom putu I A reda broj 1, Aerodrom „Nikola Tesla“ - Beograd.
Radovi će se izvoditi u pokretu, u oba smera i za saobraćaj je privremeno zatvorena kranja desna zaustavna saobraćajna traka.
Izvor
JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 14.02.2020. 11:45

Radovi na sanaciji mosta na državnom putu I B reda broj 22 deonica Raška - Novi Pazar

Detalji:

U toku su radovi na sanaciji mosta preko „Banjske reke“ na državnom putu I B reda broj 22, deonica Raška-Novi Pazar, (ulaz u Novi Pazar). U toku radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć semafora, dok će doći i do povremenog obustavljanja saobraćaja na svim ulivnim i izlivnim saobraćajnicama ispod mosta. Alternativni putni pravci za vreme obustave ispod mosta biće obezbeđeni prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji prema Industrijskoj zoni kao i prema državnom putu II B reda broj 413 deonica prema Novopazarskoj Banji. Radovi će se izvoditi do 20.04.2020.godine i biće obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Izvor
JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 12.02.2020. 13:25

Staničenje - radovi na izgradnji Koridora 10

Detalji:

Na snazi je izmena režima saobraćaja na državnom putu IIA reda broj 259, deonica Niš-Dimitrovgrad, kod mesta Staničenje, u okviru radova na izgradnji dela Koridora 10. zbog kojih je saobraćaj je preusmeren na levu kolovoznu traku polu auto-puta E-80. Izvor JP Putevi Srbbije

Vreme poslednje izmene: 11.02.2020. 08:33

1I B-40, Vladičin Han - Surdulica - državna granica sa Bugarskom (granični prelaz Strezimirovci) 1ZO

Detalji:

Kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm.

Izvor:
JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 07.02.2020. 13:38

Sveta Petka- Trgovište 1ZO

Detalji:

Kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm.

Izvor:
JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 07.02.2020. 13:37

Zimska oprema - Kopaonik 1ZO

Detalji:

Na prilazima Kopaoniku, na putevima u planinskim predelima obavezna je upotreba zimske opreme. Zbog niskih temperatura u jutarnjim i večernjim časovima moguća je pojava poledice. Srećan put vam želi vaš AMSS!

Vreme poslednje izmene: 07.02.2020. 13:36

Radovi na državnom putu I B reda broj 10, Obilaznica oko Pančeva

Detalji:

Od 14.10.2019. godine, od 07:00h, izvodiće se radovi na pojačanom održavanju državnog puta I B reda broj 10, na Obilaznici oko Pančeva, u zoni nadvožnjaka (Luka Dunav), u smeru od Beograda ka Pančevu. U toku izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati dvosmerno, jednom kolovoznom traku, u smeru od Pančeva ka Beogradu. Planirani rok završetka radova je 06.05.2020. godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, i biće obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom. Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 07.02.2020. 12:41

II A 210 -, Rudnica - Kopaonik neprohodan put

Detalji:

Zbog jakog vetra i velikih snežnih nanosa obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila.
Izvor JP „Putevi Srbije“.

Vreme poslednje izmene: 06.02.2020. 08:08

II A-197   Preko Brdo - Granica PZP Ivanjica/Novi Pazar 1ZKŠ

Detalji:

Zbog snega i leda na kolovozu, zabranjen je saobraćaj za kamione sa prikolicom i šlepere. Za ostale kategorije vozila obavezna je zimska oprema.

Vreme poslednje izmene: 05.02.2020. 18:37

Vladičin Han - Predejane (Caričin Potok) radovi na auto-putu

Detalji:

Na delu auto-puta između Vladičinog Hana i Predejana (Caričin Potok), u smeru ka Leskovcu (drž. puta I A reda broj 1) zbog oštećenih dilatacija saobraćaj se odvija samo preticajnom saobraćajnom trakom u dužini od 1 200 metara, dok su vozna i zaustavna traka zatvorene za saobraćaj. Saobraćaj se odvija na osnovu privremene saobraćajne signalizaciji.

Izvor: JP "Putevi Srbije" 

Vreme poslednje izmene: 05.02.2020. 12:03

II A -198, deonica Raška(Kuti)- Odvraćenica, u naselju Trnavska reka

Detalji:

Od 23.01.2020. godine do 31.03.2020. godine na snazi je  izmena režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 198, deonica Raška (Кuti) – Odvraćenica, u naselju Trnavska Reka, zbog radova na izgradnji kanalizacije.
Tokom izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila pomoću svetlosne signalizacije.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom.

Izvor: JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 04.02.2020. 09:24

II A-197   Preko Brdo - Granica PZP Ivanjica/Novi Pazar

Detalji:

Opasnost od odrona!

Izvor: JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 02.02.2020. 19:16

I-B 21 Granica PZP Ivanjica/Novi Pazar (Javor) - Sjenica 1ODR

Detalji:

Zbog česte pojave odrona, vozačima savetujemo sporiju, oprezniju i pažljiviju vožnju !

Izvor:
JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 02.02.2020. 18:59

II A-197 Čačak-Ivanjica(Dubac)-Ivanjica (Kaona) 1ZKŠ

Detalji:

Zbog snega i leda na kolovozu,na putu II A-197 zabranjen je saobraćaj za kamione sa prikolicom i šlepere. Za ostale kategorije vozila obavezna je zimska oprema. Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 02.02.2020. 18:51

Batajnica - Dobanovci

Detalji:

Do 29.02.2020. godine produžavaju se  radovi na sanaciji državnog puta II B reda broj 319, na deonici Batajnica – Dobanovci, deonica dužine 300 metara, između crkve Svetog Jovana i pruge u Batajnici (Šangajska ulica). U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Izvor.
JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 31.01.2020. 13:22

Bačka Palanka - saobraćaj za teretna motorna vozila

Detalji:

Od 30.01.2020. godine teška teretna vozila koja se kreću prema GP "Bačka Palanka" sa Republikom Hrvatskom, preusmeravaju se na obilaznicu oko Bačke Palanke. Saobraćajna traka koja od Bača vodi ka Bačkoj Palanci predviđena je za parking teških teretnih motornih vozila sa koje se dalje usmeravaju prema graničnom prelazu. Saobraćajna traka koja vodi od Bačke Palanke ka Novom Sadu namenjena je i za saobraćaj ka Baču. Saobraćaj će se na području Bačke Palanke, na magistralnom putu Bač - Bačka Palanka - Čelarevo, kao i na putevima Gajdobra - Bačka Palanka (drž.put II A br. 108) i Gajdobra - Čelarevo (drž.put II B br. 306) odvijati prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Izvor: JP Putevi Srbije 

Vreme poslednje izmene: 29.01.2020. 18:46

Bela Zemlja, radovi

Detalji:

 Na deonici Кneževići-Bela Zemlja-Užice, Bela Zemlja izvodiće se radovi, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, u periodu od 08.00 do 15.00 časova.
Radovi se izvode pod saobraćajem, uz povremene obustave saobraćaja.
Za vreme trajanja obustave, alternativni putni pravac je lokalni put-Mačkat.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
 Izvor JP "Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 24.01.2020. 18:30

Beograd - Obrenovac, mesto Duboko sanacija klizišta

Detalji:

Od 06.11.2019. godine izvodiće se radovi na sanaciji klizišta „Duboko“, na delu državnog puta I B reda broj 26, deonica Obrenovac – Beograd. U toku izvođenja radova vršiće se povremene obustave saobraćaja u trajanju od po 3 minuta u jednom smeru – zbog ulaska/izlaska građevinskih mašina. Radovi će se izvoditi naredna dva meseca, ukoliko vremenski uslovi to dozvole i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Vreme poslednje izmene: 24.01.2020. 06:14

Ečka- Kovačka, preko mosta kod Tomaševca 1ZKŠ

Detalji:

Zabrana saobraćaja za teretna vozila preko 12t.

Izvor:
JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 21.01.2020. 13:35

Gadžin Han - Bonjince, radovi na sanaciji klizišta

Detalji:

Do 28.02.2020. godine, na delu državnog puta II A reda broj 224, deonica Gadžin Han – Bonjince, podužavaju radovi na sanaciji klizišta, saobraćaj je preusmeren na staru trasu državnog puta Gadžin Han – Babušnica.Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom.

Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 20.01.2020. 19:00

I B-22   Granica PZP Čačak/Novi Pazar (Adrani) - Kraljevo - Raška - Novi Pazar - Ribariće - državna

Detalji:

Na putnom pravcu postoji opasnost od odrona,

Izvor:
JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 20.01.2020. 18:43

Prevoj Čestobrodica, opis puta

Detalji:

Prevoj Čestobrodica nalazi se na 600 m nadmorske visine, na putu Paraćin - Zaječar. Dužina prevoja je 20 km. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 19.01.2020. 10:58

Sa Beogradske obilaznice iz pravca Bubanj potoka, na Ibarsku magistralu ka BG.

Detalji:

Vozači koji se iz pravca Bubanj potoka kreću obilaznicom ka Dobanovcima i žele da se uključe na Ibarsku magistralu u smeru ka Beogradu NE MOGU da koriste isključenje i petlju “Orlovača”. Za smer ka Beogradu iz prvaca Bubanj potoka treba koristiti kružni put. Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 19.01.2020. 07:31

Jabuka-Opovo-Čenta, zabrana saobraćaja za teretna vozila

Detalji:

Na državnom putu II A reda broj 131, deonica Jabuka-Opovo-Čenta, na snazi je zabrana saobraćaja za vozila ukupne nosivosti preko 12 t. Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 17.01.2020. 15:56

Horgoš - Subotica - Novi Sad - Beograd- 3 - zabrana za ter.mot.vozila drž.put IB reda br 100

Detalji:

Aktuelna je zabrana saobraćaja za sva teretna vozila čija nosivost prelazi 12 t. na drž.putu IB reda br.100. Horgoš-Subotica-Novi Sad - Beograd. Ova kategorija teretnih mot. vozila usmerena je na korišćenje auto-put E75, Novi Sad-Subotica, drž.put IAreda br.1.

Vreme poslednje izmene: 17.01.2020. 15:55

Put Ivanjica Duga Poljana preko Golije

Detalji:

Od Ivanjice ka Dugoj Poljani prvih 15 km je pod asfaltom, sledećih 3,3 km je zemljani put ili makadam, narednih 20 km je pod asfaltom, a zatim dolazi deonica od 22 km na kojoj nema asfalta, odnosno vozače očekuje zemljani put.

Vreme poslednje izmene: 17.01.2020. 15:51

Vlasotince - Svođe, izmena režima saobraćaja

Detalji:

Оd 18.12.2019. godine do maja 2020. godine, zbog radova izmenjen režim saobraćaja na državnom putu  I B reda broj 39, deonica Vlasotince – Svođe. Saobraćaj se odvija dvosmerno prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji koja je postavljena na trasi puta do završetka radova. Molimo učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, jer je u zonama radova ograničenje brzine od 20 do 40 km/h. Radovi će biti obezbećeni adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom. Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 17.01.2020. 15:51

Obustava saobraćaja na drž.putu II A reda broj 196, deonica Lis - Kravarica

Detalji:

Na snazi je obustava u saobraćaju, na državnom putu II A reda broj 196, na deonici Lis – Kravarica, zbog oštećenja kolovozne konstrukcije, u zoni mosta reke Bjelice. Alternativni putni pravci za putnička vozila su lokalni putevi Lučani – Lopaš i Guča – Kravarica. Alternativni putni pravac za teretna motorna vozila: drž. put II A reda broj 181 Lis – Lučani – Kratovska Stena, drž.put I B reda broj 23 Kratovska Stena – Požega, drž.put I B reda broj 21 Požega – Arilje. Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 15.01.2020. 15:56

Most GAZELA, Auto-put E-75

Detalji:

Zabrana saobraćaja, za vozila ukupne nosivosti preko 3,5t.

Izvor: JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 15.01.2020. 13:51

Stara Pazova- Stari Banovci, radovi

Detalji:

Od 13.01.2020. godine, izvodiće se radovi na iskopu kanala na državnom putu II A reda broj 127, na deonici petlja Stara Pazova - Stari Banovci. Radovi će se izvoditi uz naizmenično propuštanje vozila do 16 časova, nakon čega će se saobraćaj odvijati dvosmerno uz smanjenu brzinu i veću opreznost učesnika u saobraćaju. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom.

Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 13.01.2020. 15:37

Vrdnik - Irig, radovi na putu

Detalji:

Produženi su radovi na sanaciji kolovozne konstrukcije na putu Vrdnik - Irig, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.
Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 10.01.2020. 18:22

Pepeljevac- Velika Vrbnica, radovi

Detalji:

Izmena režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 207, deonica Pepeljevac – Velika Vrbnica. Saobraćaj se odvija uz poštovanje gradilišne saobraćajne signalizacije uz maksimalno ograničenje brzine 40 km/h.
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 09.01.2020. 06:52

Blace- Beloljin

Detalji:

Obaveštavamo vas da je državni put I B reda broj 38, deonica Blace-Beloljin, otvorena za saobraćaj. Saobraćaj će se odvijati uz poštovanje gradilišne saobraćajne signalizacije uz maksimalno ograničenje brzine 40 km/h.
Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 08.01.2020. 11:47

Radovi na državnom putu I B reda broj 27, deonica Markovac - Svilajnac

Detalji:

Od 10.10.2019. do 24.06.2020. godine, izvodiće se radovi na pojačanom održavanju državnog puta I B reda broj 27, na deonici petlja Markovac – Svilajnac, kod Svilajnca. U zoni radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćajnom trakom. Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 07.01.2020. 14:00

Obustavljen saobraćaj na putu Ivanjica-Novi Pazar-Odvraćenica- Preko Brdo na putu IIA reda br 198

Detalji:

Usled snežnih padavina na snazi je obustava saobraćaja na državnom putu II A reda broj 198, deonica granica PZP Ivanjica-Novi Pazar-Odvraćenica-Preko Brdo. Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 07.01.2020. 06:58

Muhovo - Odvraćenica - Golija, Opis puta

Detalji:

Put od Muhova do Odvraćenice je pod makadamom odnosno vozače očekuje zemljani put. U zimskim mesecima zbog obilnih snežnih padavina ova deonica je teško prohodna pa se ne savetuje korišćenje ovog putnog pravca. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 07.01.2020. 06:49

1NR Dimitrovgrad

Detalji:

NR Dimitrovgrad

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:38

1NR Bela Palanka

Detalji:

NR Bela Palanka

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:38

1NR Niš - petlja Malča

Detalji:

NR Niš - petlja Malča

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:38

1NR Pirot - Istok

Detalji:

NR Pirot Istok

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:38

1NR Niš sever

Detalji:

NR Niš sever

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:38

1NR Niš-istok, Donji Matejevac

Detalji:

NR Niš-istok, Donji Matejevac

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:37

1NR UB

Detalji:

Na naplatnoj stanici UB na naplati putarine nema zadržavanja.
Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:37

1NR Lajkovac

Detalji:

Na naplatnoj stanici Lakovac, na naplati putarine nema zadržavanja.
Izvor: JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:37

1NR Bujanovac Sever,

Detalji:

Na naplatnoj stanici Bujanovac sever nema zadržavanja.
Izvor, JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:36

1NR Leskovac - sever centar

Detalji:

Na naplatnoj stanici Leskovac - centar, na auto-putu E-75 za naplatu putarine:
U smeru ka Leskovcu - nema zadržavanja.
U smeru ka Nišu - Nema zadržavanja.
Izvor, JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:36

1NR Leskovac - jug

Detalji:

Na naplatnoj stanici Leskovac jug, na auto-putu E-75 za naplatu putarine:
U smeru ka Leskovcu - nema zadržavanja.
U smeru ka Nišu - Nema zadržavanja.
Izvor, JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:35

1NR Bujanovac 1

Detalji:

Na naplatnoj stanici Bujanovac 1:
U smeru ka Leskovcu - nema zadržavanja.
U smeru ka Nišu - nema zadržavanja. 
Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:34

1NR Ruma E-70

Detalji:

Na naplatnoj stanici Ruma, na naplati putarine nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:32

1NR Dimitrovgrad

Detalji:

Na čeonoj naplatnoj stanici Dimitrovrgad:
U smeru ka GP Gradina - nema zadržavanja.
U smeru ka Nišu - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor: JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:31

1NR Vranje

Detalji:

Na naplatnoj stanici Vranje - nema zadržavanja.
ENP Dopuna
Izvor JP Putevi Srbijre

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:30

1NR Kuzmin

Detalji:

Na naplatnoj stanici Kuzmin - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:29

1NR Sremska Mitrovica

Detalji:

Na naplatnoj stanici Sremska Mitrovicai - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:29

1NR Pećinci

Detalji:

Na naplatnoj stanici Pećinci - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:28

1NR Beška

Detalji:

Na naplatnoj stanici Beška - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:27

1NR Doljevca selo

Detalji:

Na naplatnoj stanici Doljevac selo  na auto-putu E-75 :
U smeru ka Leskovcu - nema zadržavanja 
U smeru ka Nišu - Nema zadržavanja.
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:25

1NR Aleksinac

Detalji:

Na naplatnoj stanici Aleksinac - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:23

1NR Aleksinački Rudnici

Detalji:

Na naplatnoj stanici Aleksinački Rudnici - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:23

1NR Ražanj

Detalji:

Na naplatnoj stanici Ražanj - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:22

1NR Lapovo

Detalji:

Na naplatnoj stanici Lapovo - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:18

1NR Markovac

Detalji:

Na naplatnoj stanici Markovac - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:17

1NR Vodanj

Detalji:

Na naplatnoj stanici Vodanj - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:11

1NR Vrbas

Detalji:

Na naplatnoj stanici Vrbas, na naplati putarine nema zadržavanja.
ENP- dopuna u pravcu od Novog Sada ka Subotici.
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:09

1NR Žednik

Detalji:

Na naplatnoj stanici Žednik, na auto-putu Novi Sad - Subotica, na naplati putarine nema zadržavanja.
ENP dopuna.
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:08

NR Preljina, radovi na bočnoj naplatnoj stanici

Detalji:

Od 16.12.2019. godine do 01.04.2020. godine izvodiće se radovi na proširenju kompleksa naplatne stanice „Preljina“ na državnom putu I A reda broj 2, deonica Preljina (kraj izgrađenog auto-puta) – Preljina (naplatna stanica) – Preljina (veza sa državnim putem I A reda broj 2). U zoni radova saobraćaj će se odvijati usporeno uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.,
Izvor
JP Putevi Srbije 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 15:07

Radovi na drž. putu I B reda, na deonici Cerovac - Vlakča

Detalji:

Na deonici Vlakča – Cerovac, delu državnog puta I B reda broj 25, konzervirano je gradilište tokom trajanja zimskih uslova. Ukoliko vremenski uslovi to dozvole, saobraćaj će se odvijati shodno postavljenoj vertikalnoj gradilišnoj signalizaciji, ograničenju brzine na 40 km/h i zabrani preticanja.
Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 15:01

Oštećen most na reci Trešnjici

Detalji:

Od 25.04.2019.g. zbog oštećenja mosta preko reke Trešnjice na putu Ljubovija – Rogačica (IB reda broj 28.) izmenjen način odvijanja saobraćaja. Putnička motorna vozila se na mostu naizmenično propuštaju, dok je zabranjen saobraćaj za teretna motorna vozila čija ukupna masa prelazi 3 tone. Alternativni pravac za teretna vozila jeValjevo – Debelo brdo – Rogačica (put II A reda broj 170). Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom, a planirani završetak radova je 31.03.2020. godine.
Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 15:00

Most preko reke Save, radovi na obilaznici oko Beograda

Detalji:

Od 01.08.2018.godine od 18.00 časova, završena je faza II izvođenja radova na uklapanju novoizgrađene leve kolovozne trake sa ulivnom rampom ka petlji Surčin, na delu državnog puta I A reda broj 1, na Obilaznici oko Beograda. Završetkom ovih radova prelazi se na fazu III pri čemu će za saobraćaj biti otvorena novoizgrađena leva kolovozna traka, u dužini od oko 850m, kojom će se saobraćaj odvijati iz smera petlje Orlovača, srednjom voznom trakom, do službenog prolaza, gde se saobraćaj usmerava na postojeći most i odvija po stalnom režimu (jedna saobraćajna traka po smeru). Planirani vremenski period izmenjenog režima saobraćaja je do završetka izgradnje mosta broj 8, preko reke Save. Ovom fazom takođe je predviđeno da trenutno zatvorena rampa ka petlji Surčin bude otvorena za saobraćaj.
Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 14:58

Šid - GP Šid, radovi na putu

Detalji:

Od 09.10. do 31.05.2020. godine, izvodiće se radovi na rehabilitaciji državnog puta II A reda broj 120, na deonici granični prelaz Šid – Šid. Saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, uz primenu semafora ili ručnim regulisanjem. U periodu izvođenja radova, iz pravca Šida ka GP Šid teška teretna vozila sa robom, preusmeravaće se na GP Batrovci, a teška teretna vozila bez robe na granične prelaze Sot i Ljuba.
Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 14:48

1NR Pirot zapad

Detalji:

NR Pirot zapad

Vreme poslednje izmene: 03.01.2020. 15:04

Radovi na izgradnji bočne naplatne stanice Niš-sever

Detalji:

Do 15.04.2020.godine, izvodi će se radovi na izgradnji bočne naplatne stanice Niš-sever, na delu državnog puta II A reda broj 158. Saobraćaj će se na ovom delu puta odvija dvosmerno na levoj kolovoznoj traci, u dužini od 200 metara. Radovi će biti obeleženi adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom. Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 03.01.2020. 12:31

VREME Vranje

Detalji:
Temperatura: 8 ℃
Opis: Oblačno
Pritisak: 944.6 hpa
Vetar: NNW 2
Vlažnost: 93 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Dimitrovgrad

Detalji:
Temperatura: 9 ℃
Opis: Umerena kiša
Pritisak: 943.2 hpa
Vetar: NNW 3
Vlažnost: 87 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Zaječar

Detalji:
Temperatura: 7 ℃
Opis: Slaba kiša
Pritisak: 975.8 hpa
Vetar: N 4
Vlažnost: 93 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Leskovac

Detalji:
Temperatura: 10 ℃
Opis: Oblačno
Pritisak: 966.7 hpa
Vetar: ESE 4
Vlažnost: 87 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Niš

Detalji:
Temperatura: 11 ℃
Opis: Pretežno oblačno
Pritisak: 969.2 hpa
Vetar: NE 1
Vlažnost: 82 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Ćuprija

Detalji:
Temperatura: 13 ℃
Opis: Oblačno
Pritisak: 975.6 hpa
Vetar: SE 3
Vlažnost: 77 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Kruševac

Detalji:
Temperatura: 13 ℃
Opis: Pretežno oblačno
Pritisak: 970.6 hpa
Vetar: NNE 2
Vlažnost: 82 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Kuršumlija

Detalji:
Temperatura: 11 ℃
Opis: Oblačno
Pritisak: 946.9 hpa
Vetar: S 4
Vlažnost: 76 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Kopaonik

Detalji:
Temperatura: 1 ℃
Opis: Magla
Pritisak: 804.8 hpa
Vetar: SSW 8
Vlažnost: 100 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Kraljevo

Detalji:
Temperatura: 14 ℃
Opis: Delimično oblačno
Pritisak: 963.5 hpa
Vetar: SSW 1
Vlažnost: 55 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Požega

Detalji:
Temperatura: 13 ℃
Opis: Vedro
Pritisak: 952.2 hpa
Vetar: WSW 3
Vlažnost: 58 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Sjenica

Detalji:
Temperatura: 5 ℃
Opis: Oblačno
Pritisak: 873.9 hpa
Vetar: E 4
Vlažnost: 93 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Zlatibor

Detalji:
Temperatura: 6 ℃
Opis: Pretežno vedro
Pritisak: 873.2 hpa
Vetar: W 4
Vlažnost: 76 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Negotin

Detalji:
Temperatura: 8 ℃
Opis: Slaba kiša
Pritisak: 987.5 hpa
Vetar: SSE 1
Vlažnost: 100 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Crni Vrh

Detalji:
Temperatura: 4 ℃
Opis: Magla
Pritisak: 875.6 hpa
Vetar: SE 5
Vlažnost: 100 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME V. Gradište

Detalji:
Temperatura: 11 ℃
Opis: Oblačno
Pritisak: 979.7 hpa
Vetar: SE 5
Vlažnost: 94 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME S. Palanka

Detalji:
Temperatura: 13 ℃
Opis: Pretežno oblačno
Pritisak: 974.6 hpa
Vetar: S 4
Vlažnost: 82 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Valjevo

Detalji:
Temperatura: 13 ℃
Opis: Pretežno oblačno
Pritisak: 966.4 hpa
Vetar: NE 2
Vlažnost: 67 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Loznica

Detalji:
Temperatura: 16 ℃
Opis: Pretežno oblačno
Pritisak: 971.6 hpa
Vetar: S 3
Vlažnost: 55 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME B. Karlovac

Detalji:
Temperatura: 11 ℃
Opis: Pretežno oblačno
Pritisak: 977.2 hpa
Vetar: SE 9
Vlažnost: 87 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Kikinda

Detalji:
Temperatura: 12 ℃
Opis: Oblačno
Pritisak: 976.5 hpa
Vetar: SSE 7
Vlažnost: 88 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Zrenjanin

Detalji:
Temperatura: 13 ℃
Opis: Delimično oblačno
Pritisak: 976.7 hpa
Vetar: SSE 7
Vlažnost: 82 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Novi Sad

Detalji:
Temperatura: 14 ℃
Opis: Oblačno
Pritisak: 975.6 hpa
Vetar: SSE 5
Vlažnost: 77 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Sombor

Detalji:
Temperatura: 11 ℃
Opis: Slaba kiša
Pritisak: 974.9 hpa
Vetar: SSW 2
Vlažnost: 100 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Palić

Detalji:
Temperatura: 12 ℃
Opis: Slaba kiša
Pritisak: 973.7 hpa
Vetar: ESE 4
Vlažnost: 88 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Kragujevac

Detalji:
Temperatura: 13 ℃
Opis: Oblačno
Pritisak: 967.5 hpa
Vetar: SE 2
Vlažnost: 77 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Beograd

Detalji:
Temperatura: 15 ℃
Opis: Delimično oblačno
Pritisak: 971.5 hpa
Vetar: S 3
Vlažnost: 72 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

Gornji Milanovac-Zagrađe, radovi na mostu preko potoka Suva Jaruga

Detalji:
U toku su radovi na postavljanju privremene saobraćajne signalizacije, neophodne za radove na mostu preko potoka Suva jaruga, na deonici Zagrađe – Gornji Milanovac.U prvoj fazi radova za saobraćaj će biti zatvorena desna kolovozna traka, dok će se saobraćaj naizmenično odvijati levom kolovoznom trakom (smer ka Gornjem Milanovcu). Nakon završetka radova na desnoj strani mosta, izvršiće se premeštanje saobraćajne signalizacije i za saobraćaj će biti zatvorena leva kolovozna traka, a celokupan saobraćaj će se odvijati desnom kolovoznom trakom. Planirano je da radovi traju do 01.04.2020. god. Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 15.11.2019. 20:03

Pojate - Kruševac, normalizacija saobraćaja

Detalji:
Radovi su završeni, a saobraćaj je normalizovan na državnom putu I B reda broj 23, na deonici Ćićevac- Makrešane.

Vreme poslednje izmene: 14.11.2019. 12:02

GP LJUBOVIJA - između Srbije (Ljubovija) i BIH (Bratunac)

Detalji:
Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice: 1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta. 2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta. Ovaj granični prelaz predviđen je za prelaz samo putničkih vozila i prolazak ISKLJUČIVO PRAZNIH TERETNIH VOZILA. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

Vreme poslednje izmene: 07.11.2019. 06:27

Straža-Jasenovo, radovi

Detalji:
Do 01.06.2020. godine, u vremenskom periodu od 07.00 do 17.00 časova, izvodiće se radovi na asfaltiranju i rekonstrukciji kolovozne konstrukcije na državnom putu I B reda broj 18, deonica Straža – Jasenovo (izlazak iz Straže ka Jasenovu, u dužini od 4,7 km). Radovi će se izvoditi fazno u dužinama od 600 m, a saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila u zoni radova, uz regulisanje semaforskom signalizacijom. Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 01.11.2019. 18:09

GP RIBARCI

Detalji:
Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su: 1. Izlaz iz Srbije ka BUGARSKOJ do 30 minuta 2. Ulaz u Srbiju iz pravca BUGARSKE do 30 minuta Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

Vreme poslednje izmene: 01.11.2019. 12:40

GP BAJINA BAŠTA - između Srbije (Bajina Bašta) i BIH (Skelani)

Detalji:
Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su: Izlazak iz zemlje do 30 minuta. Ulazak u zemlju do 30 minuta. Ovaj granični prelaz predviđen je za prelaz samo putničkih vozila i prolazak TERETNIH VOZILA, ali ISKLJUČIVO PRAZNA. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h. Informacija o vremenu zadržavanju na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.

Vreme poslednje izmene: 30.10.2019. 20:57

Radovi na drž.putu IB reda br.35, deonica Kladovo-Brza Palanka

Detalji:
U periodu od 18.05 do 06.09.2020. godine, izvodiće se radovi na rehabilitaciji puta I B reda broj 35, na deonici Kladovo - Brza Palanka. U toku izvodjenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem, Radovi će biti obezbedjeni adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom. Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 23.10.2019. 10:41

Prevoj Begaljičko brdo, opis puta

Detalji:
Prevoj Begaljičko brdo nalazi se na delu auto puta E75 između naplatne rampe Mali Požarevac i Vrčin. Dužina prevoja je 8 km. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 19.10.2019. 11:03

Ivanjica - Prilike - Nova Varoš, Opis puta

Detalji:
Put IB reba br.-13 Ivanjica-Sjenica je celom dužinom pod asfaltom. Kolovoz je u dobrom stanju pa je prohodnost ovog puta u letnjim mesecima dobra. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 18.10.2019. 14:57

Sjenica - Nova Varoš, radovi na putu u blizini mesta Aljinovići

Detalji:
Zbog radova na magistralnom putu Sjenica – Nova Varoš (drž. puta I B reda broj 29.) u blizini mesta Aljinovići, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila. Radovi su obezbeđeni privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Planirani rok završetka radova je 04.04.2020. godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 18.10.2019. 14:57

Preusmeravanje teških teretnih vozila sa GP Šid

Detalji:
Od 09.10. do 31.12.2019. godine, izvodiće se radovi na rehabilitaciji državnog puta II A reda broj 120, na deonici granični prelaz Šid – Šid. Saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, uz primenu semafora ili ručnim regulisanjem. U periodu izvođenja radova, iz pravca Šida ka GP Šid teška teretna vozila sa robom, preusmeravaće se na GP Batrovci, a teška teretna vozila bez robe na granične prelaze Sot i Ljuba. Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 15.10.2019. 08:15

Radovi na Obilaznici oko Beograda, u zoni petlje Orlovača

Detalji:
Na državnom putu I A reda broj 1, Obilaznica oko Beograda, u zoni petlje „Orlovača“, u servisnoj traci, smer tunel „Straževica“ - petlja „Orlovača“, izvršeno je suženje kolovoza u širini od oko 2,5m, zbog ulaza i izlaza na gradilište (za potrebe izgradnje leve kolovozne trake). Planirani rok završetka radova, jun 2020. godine. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 13.10.2019. 14:10

Opis puta, Ibarska magistrala - deonica kod Rušanja

Detalji:
Deonica ibarske magistrale kod Rušnja dugačka je 5 km. Karakterisična je po čestoj magli i pojačanom vetru. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Vreme poslednje izmene: 08.10.2019. 12:29

Kruševac, zabrana teretnim motornim vozilima ukupne mase preko 10t.

Detalji:
Zabrana se odnosi na teretna vozila najveće dozvoljene mase preko 10t na kompletnoj teritoriji grada Kruševca osim u ulicama: Istočna obilaznica, Vidovdanska (od Istočne obilaznice do Bulevara Nikole Pašića), Bulevar Nikole Pašića, Kneza Miloša (od Bulevara Nikole Pašića do Bruski put) i Bruski put (od Kneza Miloša prema Brusu) - trasa državnog puta IB reda br. 38 i osim u Ulici Železničkoj (sa prilazom iz Ulice Jasički put) u delu od Ulice Bivoljske do Ulice Drinske, kao i u svim ulicama između železničke pruge i trase državnog puta IB reda br. 23. Određen je obavezan smer skretanja u levo za teretna vozila najveće dozvoljene mase preko 10t iz Ulice Gavrila Principa prema Ulici Kneza Miloša, gledano od Ulice Tekeriške, kao i obavezan smer skretanja u desno za sva teretna vozila iz Ulice Slatinske prema Ulici Stojana Novakovića, gledano od Ulice Kosovske i obavezan smer skretanja u levo iz Ulice Miltijadisa Margaritisa prema Ulici Slatinskoj. Ova zabrana ne odnosi se na teretna vozila preduzeća kome je povereno komunalno održavanje (iznošenje smeća, pranje ulica, održavanje vodovoda i kanalizacije, proizvodnja i snabdevanje parom, javne rasvete, zelenila, održavanje ulica, puteva) kao i vozila za prevoz hleba - vozila moraju biti obeležena oznakom preduzeća. Kretanje teretnih vozila na osnovu odobrenja Odeljenja za stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave grada Kruševca vrši se u vremenu od 16,00-6,30 časova, osim teretnih vozila koja se koriste prilikom izvođenja građevinskih radova koje se vrši u vremenu od 00,00 do 24,00 časova. Izvor Gradska uprava grada Kruševca Odeljenje za stambeno-komunalne i imovinske posleve

Vreme poslednje izmene: 03.10.2019. 10:14

Majdanpek Donji Milanovac preko Omana

Detalji:
Na državnom putu II A reda broj 164 preko Omana, vozače celom dužinom očekuje asfaltani put koji prolazi kroz šumska područja. U zimskim mesecima u danima snežnih padavina (ledena kiša ili duge vremenske nepogode) saobraćaj je otežan, pa se ne preporučuje njegovo korišćenje. Savetujemo korišćenje puta koji od Majdanpeka vodi preko Klokočevca i Porečkog mosta ka Donjem Milanovcu.

Vreme poslednje izmene: 20.09.2019. 12:38

Leskovac jug - Vlasotince radovi na putu

Detalji:
Zbog radova na održavanju magistralnog puta Leskovac – Vlasotince ( drž. putu I B reda broj 39.) na deonici „Leskovac jug“ do petlje i uključenja sa auto-putem kod vlasotinačkog mosta u dužini od oko 6,5 km. Za vreme radova koji će se izvoditi do 20.05.2020. godine saobraćaj će se odvijati dvosmerno naizmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć tehničkog semafora. Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 19.09.2019. 15:04

Obilaznica - Pravac za teretna vozila ukupne težine preko 3,5 t.

Detalji:
Sa AP E-70 i AP E-75 za Čačak ili Niš i u spurtonom smeru: Obilaznica preko Ostružnice do E-763 (M-22 "ibarska magistrala"), pa za Čačak ili kružnim putem do Bubanj Potoka i AP E-75 za Niš. Radovi na petlji Surčin - Dobanovci su završeni, a saobraćaj je na petlji u potpunosti normalizovan u svim pravcima.

Vreme poslednje izmene: 17.09.2019. 16:38

Ljubovija- Rogačica

Detalji:
Do 01.11.2019. godine na snazi će biti obustava saobraćaja na delu državnog puta I B reda broj 28, zbog radova na mostu preko reke Trešnjice. Saobraćaj za putnička motorna vozila preko mosta odvija se naizmenično jednom saobraćajnom trakom, dok je na snazi zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila čija ukupna masa prelazi 3 tone. Alternativni pravac za teretna vozila je državni put II A reda broj 170 Valjevo – Debelo brdo – Rogačica.

Vreme poslednje izmene: 12.09.2019. 18:36

Loznica-Voćnjak-Paskovac-Zajača, Opis puta

Detalji:
Put koji od Loznice vodi do mesta Zajača, preko mesta Voćnjak i Paskovac ima dosta krivina ali je celom dužinom asfaltni. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 28.08.2019. 13:38

Mijajlovački most, zabrana za teretnjake

Detalji:
Na snazi je zabrana kretanja teretnim motornim vozilima preko 3,5 t. nosivosti. Saobraćaj je preko mosta dozvoljen putničkim vozilima i autobusima.

Vreme poslednje izmene: 28.08.2019. 06:55

Pakovraće - Užice, radovi

Detalji:
Od 08.07.2019. godine do 07.03.2020. godine izvodiće se radovi na pojačanom održavanju na državnom putu I B reda broj 23, na deonici Pakovraće (Markovica) – Užice. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila. Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 27.08.2019. 15:18

Popova voda - Užice, Opis puta

Detalji:
Lokalni put koji od Popove vode vodi ka Užicu je makadamski put, koji je na pojedinim deonicama sužen zbog čega je prohodnsot na pojedinim deonicama otežana. Vozačima se ne savetuje krišćenje ovog lokalnog puta. U zimskim mesecima je vrlo često neprohodan i zavejan. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 27.08.2019. 15:07

Kneževići - Šljivovica - Tara - Tešići - Bajna Bašta, opis puta

Detalji:
Put II A reda br. 170 Šljivovica - Tara - Tešići - Bajna Bašta je celom dužinom pod asfaltom. Kolovoz je u dobrom stanju, prohodnost ovog puta u letnjim mesecima dobra. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 21.08.2019. 19:24

Deonica puta Novi Pazar - Duga Poljana - Sjenica

Detalji:
Najviša tačka puta od Novog Pazar ka Sjenici nalazi se na 1.000 nadmorske visine. Dužina prevoja je 20 km. Pojačan vetar, magla, obilne snežne padavine i vrlo često najniže tepmerature u Srbiji su osnovne karaktersistike. U zimskim mesecima u periodu snežnih padavina vetar stvara snežne nanose i u velikoj meri otežava rad putara i prohodnost puta. U peridu od 01.11 do 01.04. preporučujemo upotrebu zimske oprema, dok je ona obavezna, a preporučujemo upotrebu lanaca, ukoliko ima snega leda i poledice na kolovozu. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put vam želi AMSS.

Vreme poslednje izmene: 11.06.2019. 07:50

Vrčin - Zaklopača, zabrana za terena motorna vozila

Detalji:
Na državnom putu II B reda broj 347, deonica Zaklopača-Vrčin, u Zaklopači, na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila preko 12t. Izvor, JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 14.05.2019. 20:12

Opis puta Bajna Bašta - Tara

Detalji:
Najviša tačka puta od Bajne Bašte ka Tari nalazi se na 1.000 m. nadmorske visine. Dužina puta 30 km. Pojačan vetar, magla, i obilne snežne padavine su osnovne karakteristike na ovoj deonici puta. U zimskim mesecima u periodu snežnih padavina vetar stvara snežne nanose i u velikoj meri otežava rad putara i prohodnost puta. U peridu od 01.11 do 01.04. preporučujemo upotrebu zimske oprema, dok je ona obavezna, a preporučujemo upotrebu lanaca, ukoliko ima snega leda i poledice na kolovozu. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Vreme poslednje izmene: 18.01.2019. 10:44

Zaječar - Rgotina - Slatina - Bor, Opis puta

Detalji:
Drž. put Zaječar-Rgotina-Slatina-Bor pripada putu III prioriteta. Celom dužinom je pod asfaltom. Put prolazi kroz šumska područja. U zimskim mesecima u danima snežnih padavina (ledena kiša ili duge vremenske nepogode) saobraćaj se obavja otežano kada ne preporučujemo korišćenje ovog putnog pravca. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 17.01.2019. 09:54

Donja Kravarica - Gornja Kravarica - Rti, opis puta

Detalji:
Lokalni putu koji vodi od Donje preko Gornje Kravarice do mesta Rti, celom dužinom je pod asfaltom. Kolovoz je u dobrom stanju pa je prohodnost ovog puta dobra u letnjim mesecima. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 10.08.2018. 10:59

Put od mosta na reci Bjelici do sela Turice - opis puta

Detalji:
Lokalni put koji od mosta preko reke Bejelice vodi lokalnom saobraćanicom do sela Turica, a koji se može koristi dok traju radova na drž.putu IB reda br.21 Požega - Divljak, celom dužinom je pod asfaltom. Kolovoz je u dobrom stanju pa je prohodnost ovog puta dobra u letnjim mesecima. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 10.08.2018. 10:30

BEOGRAD, Bulevar VOJVODE MIŠIĆA

Detalji:
ZABRANA SAOBRAĆAJA ZA TERETNA VOZILA UKUPNE TEŽINE PREKO 3,5 T! Sem za vozila koja imaju dozvolu kretanja od Gradskog sekretarijata za saobraćaj, ali i za njih važi sledeća obustava saobraćaja: 1. U smeru ka Mostarskoj petlji: od 07,00 do 09,00 i od 16,00 do 18,00h! 2. U smeru ka Obrenovcu: od 16,00 do 18,00h!

Vreme poslednje izmene: 03.08.2018. 07:26

Prilike- Katići- Jasenovo- Kokon Brod- Nova Varoš, Opis puta

Detalji:
Put koji preko Prilika, Katića i Jasenova vodi do Zlatarskog jezera i Nove Varoši je celom dužinom pod asfaltom. Prohodnost ovog puta dobra je u letnjim mesecima, dok u zimskim mesecima zbog obilnih snežnih padavina ova deonica je teško prohodna pa se ne savetuje korišćenje ovog putnog pravca.

Vreme poslednje izmene: 23.07.2018. 10:02

Prevoj Tresibaba, opis puta

Detalji:
Prevoj Tresibaba nalazi se na 600 m nadmorske visine na putu Knjaževac-Niš. Dužina prevoja je 10 km. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 10.04.2018. 14:09

Prevoj Mečka auto-put BG-Ni, opis puta

Detalji:
Prevoj Mečka nalazi se na 400 m. nadmorske visine. Dužina prevoja je 10 km. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Vreme poslednje izmene: 10.04.2018. 14:08

Prevoj Svetinja, opis puta

Detalji:
Prevoj Svetinja nalazi se na 400 m. nadmorske visine, na starom kragujevaćkom putu. Dužina prevoja je 10 km. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 10.04.2018. 14:07

Prevoj Rudnik, opis puta

Detalji:
Prevoj Rudnik nalazi se na 600 m nadmorske visine. Dužina prevoja je 10 km. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 10.04.2018. 13:51

Prevoj Mionica-Divčibare

Detalji:
Najviša tačka puta od Mionice ka Divčibarama nalazi se na 1.000 m. nadmorske visine. Dužina puta 20 km. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 10.04.2018. 13:49

Deonica puta Nova Varoš - Zlatibor, opis puta

Detalji:
Najviša tačka puta od Nove Varoši ka Zlatiboru nalazi se na 1.000 m nadmorske visine. Dužina prevoja je 20 km. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 10.04.2018. 13:46

Prevoj Banstol, opis puta

Detalji:
Banstol se nalazi se između Sremkih Karlovca i Čortanovca na oko 200 m nadmorske visine. Dužina deonice je 10 km. Karakterisičan po čestoj magli i pojačanim vetrom. U zimskim mesecima u periodu snežnih padavina vetar stvara snežne nanose i u velikoj meri otežava rad putara i prohodnost puta. U peridu od 01.11 do 01.04. preporučujemo upotrebu zimske opreme, dok je ona obavezna ukoliko ima snega leda i poledice na kolovozu. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:25

Prevoj Iriški venac, opis puta

Detalji:
Prevoj Iriški venac nalazi se na 451 m nadmorske visine. Dužina prevoja je 10 km. Karakterisičan po čestoj magli i pojačanim vetrom. U zimskim mesecima u periodu snežnih padavina vetar stvara snežne nanose i u velikoj meri otežava rad putara i prohodnost puta. U peridu od 01.11 do 01.04. preporučujemo upotrebu zimske oprema, dok je ona obavezna ukoliko ima snega leda i poledice na kolovozu. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:25

Prevoj Jaram, opis puta

Detalji:
Prevoj Jaram nalazi se na 1700 m nadmorske visine. Dužina prevoja je 15 km. Karakterisičan po čestoj magli i pojačanim vetrom. U zimskim mesecima u periodu snežnih padavina vetar stvara snežne nanose i u velikoj meri otežava rad putara i prohodnost puta. U peridu od 01.11 do 01.04. preporučujemo upotrebu zimske oprema, dok je ona obavezna ukoliko ima snega leda i poledice na kolovozu. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:24

Prevoj Debelo Brdo Valjevo - Bajna Bašta, opis puta

Detalji:
Prevoj Debelo Brdo nalazi se na 1.000 m nadmorske visine. Dužina puta 30 km. Karakterisičan je po čestoj magli, pojačanim vetrom i obilnim snežni padavinama. U zimskim mesecima u periodu snežnih padavina vetar stvara snežne nanose i u velikoj meri otežava rad putara i prohodnost puta. U peridu od 01.11 do 01.04. preporučujemo upotrebu zimske oprema, dok je ona obavezna, a preporučujemo upotrebu lanaca, ukoliko ima snega leda i poledice na kolovozu. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:22

Prevoj Crni vrh Bor-Žagubica, opis puta

Detalji:
Prevoj Crni vrh nalazi se na 1.000 m. nadmorske visine. Dužina prevoja je 20 km. Karakterisičan je po čestoj magli, pojačanim vetrom i po obilnim snežnim padavinama. U zimskim mesecima u periodu snežnih padavina vetar stvara snežne nanose i u velikoj meri otežava rad putara i prohodnost puta. U peridu od 01.11 do 01.04. preporučujemo upotrebu zimske oprema, dok je ona obavezna, a preporučujemo upotrebu lanaca, ukoliko ima snega leda i poledice na kolovozu. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:22

Prevoj, Vlasina Surdulica Vlasinsko jezero, opis puta

Detalji:
Prevoj Vlasina nalazi se na 1.100 nadmorske visine. Dužina prevoja je 10 km. Karakterisičan je po čestoj magli, pojačanim vetrom i obilnim snežnim padavinama. U zimskim mesecima u periodu snežnih padavina vetar stvara snežne nanose i u velikoj meri otežava rad putara i prohodnost puta. U peridu od 01.11 do 01.04. preporučujemo upotrebu zimske oprema, dok je ona obavezna a preporučujemo upotrebu lanaca ukoliko ima snega leda i poledice na kolovozu. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:21

Prevoj Mačkov kamen, pu Krupanj - Gračanica

Detalji:
Saobraćaj se obavlja bez prekida, ali usporeno na pojedinim deonicama zbog oštećenog kolovoza. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:19

Ivanjica - Sjenica, Opis puta

Detalji:
Put IB reba br.-13 Ivanjica-Sjenica između Ivanjice i Sjenice je celom dužinom pod asfaltom. Kolovoz je u dobrom stanju pa je prohodnost ovog puta dobra u letnjim mesecima. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:19

Merćez-Lukovska banja, Opis puta

Detalji:
Put od Merćeza ka Lukovskoj banji, (drž. put II B reda broj 414 ) asfaaltiran je samo do Lukovske banje, ostala deonica je makadamski put. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:18

Čantavir - Orom, Opis puta

Detalji:
Put između Čantavira i Oroma je put III prioriteta, na njemu nema asfalta već je to zemljani - makadamski put. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:18

Priboj - Ustibar - Sastavci - Bučje - Pljevlja, Opis puta

Detalji:
U pitanju je asfaltni put sa oštećenjima. Put ima dosta neravnina, rupa i kolotraga. Prolazi kroz šumska područja i ima dosta krivina. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:18

Aranđelovac - Gornja Šatornja, Opis puta

Detalji:
Reginalni put IIB reda 367 između Aranđelovca i Gornje Šatornje celom dužinom je pod asfaltom. Na ovom putu, koji ima sve odlike planinskog puta, prisutno je dosta krivina što zahteva od vozača sporiju i oprezniju vožnju. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:18

Čokešina-Tekeriš, Opis puta

Detalji:
Put koji od Čokešine direktno vodi za Tekeriš, nije asfaltni. U pitanju je lokalni put koji je makadamski, pa da bi se došlo do Tekeriša potrebno je vratiti se unazad od Čokešine a zatim preko Jadranske Lešnice i Joševa do Tekeriša. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:17

Belanovica - Rudnik, Opis puta

Detalji:
Reginalni put IIB reda 364 između Belanovice i Rudnika je celom dužinom pod asfaltom. Na ovom putu, koji ima sve odlike planinskog puta, prisutno je dosta krivina što zahteva od vozača sporiju i oprezniju vožnju. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:17

Ljubiš - Gostilje - Sirogojno - Rožanstvo - Stopića pećina, Opis puta

Detalji:
Put Ljubiš- Gostilje- Sirogojno-Rožanstvo-Stopića pećina je celom dužinom pod asvaltom. U pitanju je put užeg profila, pa savetujemo opreznu vožnju. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:16

Arilje - Visoko, Opis puta

Detalji:
Arilje- Visoka od mosta Viroštak - Visoka, drža put II A reda je makadamski put u dužini oko 5 km. Vozače očekuju oštre krivine i veliki usponi, a u zimskim mesecima zbog obilnih snežnih padavina ova deonica je teško prohodna pa se ne savetuje korišćenje ovog putnog pravca. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:15

Krepoljin - Despotovac, Opis puta

Detalji:
Državni put IIA reda broj 186 između Krepoljina i Despotovca, preko Sige, Lipovice, Panjevca ka manastiru "Manasija" do Despotovca je pod asfaltom. Na pojedinim deonicama kolovoz je oštećen, vozačima savetujemo punu opreznost u vožnji. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:07

Kalna - Jalovik izvor Periš, Opis puta

Detalji:
Na drž putu II A reda broj 222, Kalna-Jalovik izvor-Periš, (IIA reda br 222) vozače celom dužinom očekuje asfaltani put koji prolazi kroz šumska područja i koji je u 2017.g. u potpunosti rehabilitovan. U zimskim mesecima u danima snežnih padavina (ledena kiša ili duge vremenske nepogode) saobraćaj može biti otežan, jer ovaj put pripada III prioritetu čišćenja koji podrazumeva samo uklanjanje snega sa puta, pa se ne preporučuje njegovo korišćenje. U zimskim mesecima savetujemo korišćenje puta koji od Kalne vodi preko Knjaževca i Svrljiga do Periša koji spadaju u I i II prioritet održavnja. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:07

Jasikovo - Vlaole - Krivelj - Bor, Opis puta

Detalji:
Na državnom putu II A reda broj 164, Jasikovo Vlaole Krivelj Bor vozače očekuje celom dužinom asfaltani put koji prolazi kroz šumska područja. U zimskim mesecima u danima snežnih padavina (ledena kiša ili duge vremenske nepogode) saobraćaj se obavja otežano. U zimskim mesecima ne preporučujemo korišćenje ovog putnog pravca! Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:06

Žlne - Ponor, Opis puta

Detalji:
Put između Žlne i Ponora je lokalni put pod asfaltom celom dužinom. U zimskim mesecima se ne savetuje njegovo korišćenje jer je otežano prohodan zbog snega i leda na kolvozu. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:06

Prevoj Popadija, Opis puta

Detalji:
Prevoj Popadija nalazi se na 500 m nadmorske visine na putu Majdanpek - Negotin. Dužina prevoja je 10 km. Karakterisičan po čestoj magli i pojačanim vetrom. U zimskim mesecima u periodu snežnih padavina vetar stvara snežne nanose i u velikoj meri otežava rad putara i prohodnost puta. U peridu od 01.11 do 01.04. preporučujemo upotrebu zimske oprema, dok je ona obavezna ukoliko ima snega leda i poledice na kolovozu. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:05

Krupanj-Osečina, Opis puta

Detalji:
Prvih 9km puta od Krupnja ka Osečini je pod asfaltom ostala dužina puta prema Osečini je makadamski odnosno zemljani put.Ne preporučijemo kretanje i korišćenje ovog putnog pravca. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:05

Ivanjica - Kaona - Kraljevo, Opis puta

Detalji:
Na putu između Kaone i Ivanjice (drž. putu od II A reda broj 197) vozače očekuje deonica koja nije pod asfaltom, odnosno zemljani (makadamski) put, zbog čega ne savetujemo korišćenje ovog puta. U zimskim mesecima on pripada III prioritetu održavanja puteva. U mestu Gornji Dubac, došlo je do oštećenja kolovoza usled pojave klizišta. Mesto oštećenja kolovoza je obeleženo privremenom saobraćajnom signalizacijom, a kretanje putničkih vozila je omogućeno naizmeničnim propuštanjem. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:04

Strmostena - Kučajske planine - Brestovačke banje, Opis puta

Detalji:
Put od Strmostena preko Kučajskih planina do Brestovačke banje je većim delom pod makadamom odnosno vozače očekuje zemljani put. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:03

Ivanjica - manastir Studenica - Ušće, Opis puta

Detalji:
Put od Ivanjice ka manastiru Studenica do Ušća celom dužinom je pod asfaltom. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:03

Pirot-Temska-Kalna - Opis puta

Detalji:
Put koji od Pirota ka Staroj Planini i Knjaževcu vodi preko preko Temske i Kalne (drž.put IIA reda br.221)u dobrom je stanju. Put je iz pravca Pirota (u 2017g.) većim delom presvučen novim sloje asfalta, sem jedne kraće deonice u dužini od svega par kilometara posle Temske koja još uvek nije rehabilitovana, koja je u solidnom stanju, ali na kojoj je potrebno opreznije voziti. U zimskim mesecima i u danima obilnih snežnih padavina i pored redovnih intrevencija putara zaduženih za održavanje ovog putnog pravca moguće su deonice sa snegom na kolovozu koji ostaje ispod snežnog pluga kamiona, zbog toga je upotreba zimske opreme obavezna .

Vreme poslednje izmene: 25.01.2018. 08:57

Trgovište-Bosilegrad, Opis put

Detalji:
Put od Trgovišta preko Radovnice do Bosilegrada većim delom u dužini od oko 20 km je pod makadamom, odnosno vozače očekuje zemljani put. Ne prepuručujemo korišćenje ovog putnog pravca.

Vreme poslednje izmene: 07.12.2017. 09:51

Velika Kamenica, srušen most

Detalji:
U selu Velika Kamenica nešto niže ka mestu Podvrška zbog nabujale reke, iz bezbednosnih razloga kako voda ne bi poplavila okolne kuće srušen je most ( da ne bi voda sama srušila most ). Državni put Kladovo- Negotin je u funkciji nema prekida u saobraćaju.

Vreme poslednje izmene: 30.11.2017. 14:08

Put Žagubica - Jasikovo - Vlaole - Debeli Lug - Majdanpek

Detalji:
Na državnom putu II A reda broj 164 preko vozače očekuje celom dužinom asfaltani put koji prolazi kroz šumska područja. U zimskim mesecima u danima snežnih padavina (ledena kiša ili duge vremenske nepogode) saobraćaj se obavja otežano.

Vreme poslednje izmene: 30.11.2017. 10:32

Horgoš-Subotica-Novi Sad - Beograd - 2 - za ter.mot.vozila, drž.put IB reda br 100 zabrana

Detalji:
Aktuelna je zabrana saobraćaja za sva teretna vozila čija nosivost prelazi 12 t. na drž.putu IB reda br.100. Horgoš-Subotica-Novi Sad - Beograd. Ova kategorija teretnih mot. vozila usmerena je na korišćenje auto-put E75, Novi Sad-Subotica, drž.put IAreda br.1.

Vreme poslednje izmene: 30.11.2017. 09:26

Horgoš - Subotica - Novi Sad - Beograd- 3 - zabrana za ter.mot.vozila drž.put IB reda br 100

Detalji:
Aktuelna je zabrana saobraćaja za sva teretna vozila čija nosivost prelazi 12 t. na drž.putu IB reda br.100. Horgoš-Subotica-Novi Sad - Beograd. Ova kategorija teretnih mot. vozila usmerena je na korišćenje auto-put E75, Novi Sad-Subotica, drž.put IAreda br.1.

Vreme poslednje izmene: 30.11.2017. 09:25

Horgoš - Subotica - Novi Sad - Beograd - 4 - zabrana za ter. mot. vozila, drž.put IB reda br 100

Detalji:
Aktuelna je zabrana saobraćaja za sva teretna vozila čija nosivost prelazi 12 t. na drž.putu IB reda br.100. Horgoš-Subotica-Novi Sad - Beograd. Ova kategorija teretnih mot. vozila usmerena je na korišćenje auto-put E75, Novi Sad-Subotica, drž.put IAreda br.1.

Vreme poslednje izmene: 30.11.2017. 09:24

Orlovat - Tomaševac zabrana za ter.mot.vozila

Detalji:
Na drž. putu II A reda broj 130, deonica Orlovat - Tomaševac na snazi je zabrana saobraćaja za vozila ukupne težine preko 12 t.

Vreme poslednje izmene: 30.11.2017. 09:22

Perlez-Titel, zabrana za ter.mot.vozila

Detalji:
Na državnom putu II A reda broj 123, deonica Perlez - Titel na snazi je zabrana saobraćaja za vozila ukupne težine preko 10t.

Vreme poslednje izmene: 30.11.2017. 09:11

Naplata ulaska u Nacionalni park Kopaonik

Detalji:
Nacionalni park Kopaonik uz saglasnost JP Putevi Srbije i Ministarstva zaštite životne sredine od oktobra 2017. g. započinje naplatu ulaska u Nacionalni park Kopaonik. Naplata se vrši po motornom vozilu na ulaznim kapijam: - Jošanička Banja - Đorov most (putni pravac Jošanička Banja Kopaonik), - Brus-Brzeće (putni pravac Brzeće Kopaonik) i - Sunčana dolina (putni pravac Rudnica Kopaonik) na osnovu sledećih kategorija: Putnička vozila i motorcikli: - 150 dinara dnevno, - 600 nedeljno i - 2000 mesečno. Putnička vozila sa prikolicom i kombi vozila - 250 dinara dnevno, - 1100 nedeljno, - 3500 mesečno. Autobusi i kamioni - 500 dinara dnevno, - 2000 nedeljno, - 6500 mesečno. Motorna vozila sa više od tri osovine: - 1000 dinara dnevno, - 4000 nedeljno, - 13000 mesečno.

Vreme poslednje izmene: 13.10.2017. 08:55

Opasnost zbog mogućih odrona na Đerdapskoj magistrali

Detalji:
Zbog česte pojave odrona, vozačima savetujemo sporiju, oprezniju i pažljiviju vožnju !

Vreme poslednje izmene: 21.02.2017. 15:04

Crna tačka petlja na Ostružnici

Detalji:
Vozačima savetujemo punu opreznost u vožnji i strogo poštovanje saobraćajnih propisa, jer je ovo mesto u Upravi saobraćajne policije Republike Srbije i JP Putevi Srbije označeno kao CRNA TAČKA ili opasno mesto.

Vreme poslednje izmene: 27.01.2017. 13:49

PRAVAC ZA TERETNA VOZILA UKUPNE TEŽINE VEĆE OD 3,5 T.

Detalji:
IZ BANATA ZA BAČKU I SREM: Pančevački most, Ruzveltova, D. Tucovića, Batutova, Bulevar, G. Vučića, V. Ilića do Plavog mosta (ZABRANA SAOBRAĆAJA: od 16 do 18 i od 23 do 09 sati narednog dana!), AP E-75 ka Nišu, kružni put do ibarske magistrale, obilaznica preko Ostružnice, pa AP E-70 i AP E-75.

Vreme poslednje izmene: 03.09.2016. 16:29

Bajina Bašta - Strmac

Detalji:
Od Bajine Bašte do Strmca, očekuje Vas makadamski put koji je u letnjim mesecima nesmetano prohodan, ali mi ne preporučujemo korišćenje ovog puta, jer na pojedinim deonicama ima manjih oštećenja na kolovozu.

Vreme poslednje izmene: 25.01.2016. 10:40

Crna tačka - Obilaznica oko Smedereva

Detalji:
Vozačima savetujemo punu opreznost u vožnji i strogo poštovanje saobraćajnih propisa, jer je ovo mesto u Upravi saobraćajne policije Republike Srbije i JP Putevi Srbije označeno kao CRNA TAČKA ili opasno mesto.

Vreme poslednje izmene: 16.04.2015. 10:39

BEOGRAD, DUNAVSKA ulica

Detalji:
ZABRANA SAOBRAĆAJA ZA TERETNA VOZILA UKUPNE TEŽINE PREKO 3,5 T! Sem za vozila koja imaju dozvolu kretanja od Gradskog sekretarijata za saobraćaj, ali i za njih važi sledeća obustava saobraćaja od 07,00 do 09,00 i od 16,00 do 18,00 h!

Vreme poslednje izmene: 31.03.2015. 11:40

BEOGRAD, GOSPODARA VUČIĆA-VOJISLAVA ILIĆA-PLAVI MOST

Detalji:
ZABRANA SAOBRAĆAJA ZA TERETNA VOZILA ČIJA UKUPNA TEŽINA PRELAZI 3,5 t (u oba smera)! Sem za vozila koja imaju dozvolu kretanja od Gradskog sekretarijata za saobraćaj, ali i za njih važi sledeća obustava saobraćaja od 16,00 do 18,00 i od 23,00 do 09,00 h narednog dana!

Vreme poslednje izmene: 31.03.2015. 11:33

BEOGRAD, Ulica MIJE KOVAČEVIĆA

Detalji:
ZABRANA SAOBRAĆAJA ZA TERETNA VOZILA ČIJA UKUPNA TEŽINA PRELAZI 3,5 t (u oba smera)! Sem za vozila koja imaju dozvolu kretanja od Gradskog sekretarijata za saobraćaj, ali i za njih važi sledeća obustava saobraćaja, od 16,00 do 18,00 i od 23,00 do 09,00 h narednog dana!

Vreme poslednje izmene: 31.03.2015. 11:32

BEOGRAD, DIMITRIJA TUCOVIĆA-BATUTOVA

Detalji:
ZABRANA SAOBRAĆAJA ZA TERETNA VOZILA ČIJA UKUPNA TEŽINA PRELAZI 3,5 t (u oba smera)! Sem za vozila koja imaju dozvolu kretanja od Gradskog sekretarijata za saobraćaj, ali i za njih važi sledeća obustava saobraćaja. 1. Od 16,00 do 18,00 i od 23,00 do 09,00 h narednog dana!

Vreme poslednje izmene: 31.03.2015. 11:30

Zabrana saobraćaja za teretna vozila iz Savske ul. ka Ibarskoj magistrali i Obrenovačkom putu

Detalji:
Teretna vozila preko 3,5 t mogu da se uključe na Mostarskoj petlji na AP E-75 prema Nišu ( i obratno). Prema Beogradskom Sajmu (Bul. Vojvode Mišića) i dalje ka obrenovačkom putu i ibarskoj magistrali, kao i preko mosta Gazela, zabranjen je saobraćaj za ovu kategoriju, osim ukoliko imaju dozvolu kretanja od Gradskog sekretarijata za saobraćaj, ali i za njih važi sledeća obustava saobraćaja: 1. U smeru ka Mostarskoj petlji: od 07,00 do 09,00 i od 16,00 do 18,00 h. 2. U smeru ka Obrenovcu: od 16,00 do 18,00 h.

Vreme poslednje izmene: 20.11.2014. 12:23

Crna tačka na putu Beograd-Pančevo kod Krnjače

Detalji:
Vozačima savetujemo punu opreznost u vožnji i strogo poštovanje saobraćajnih propisa, jer je ovo mesto u Upravi saobraćajne policije Republike Srbije i JP Putevi Srbije označeno kao CRNA TAČKA ili opasno mesto.

Vreme poslednje izmene: 20.11.2014. 12:14

Crna tačka- Petka, Ibarska magistrala

Detalji:
Vozačima savetujemo punu opreznost u vožnji i strogo poštovanje saobraćajnih propisa, jer je ovo mesto u Upravi saobraćajne policije Republike Srbije i JP Putevi Srbije označeno kao CRNA TAČKA ili opasno mesto.

Vreme poslednje izmene: 19.11.2014. 20:49

Crna tačka - Međuvršje

Detalji:
Vozačima savetujemo punu opreznost u vožnji i strogo poštovanje saobraćajnih propisa, jer je ovo mesto u Upravi saobraćajne policije Republike Srbije i JP Putevi Srbije označeno kao CRNA TAČKA ili opasno mesto.

Vreme poslednje izmene: 19.11.2014. 10:10

Crna tačka - Brđani

Detalji:
Vozačima savetujemo punu opreznost u vožnji i strogo poštovanje saobraćajnih propisa, jer je ovo mesto u Upravi saobraćajne policije Republike Srbije i JP Putevi Srbije označeno kao CRNA TAČKA ili opasno mesto.

Vreme poslednje izmene: 19.11.2014. 10:10

Crna tačka - Divci

Detalji:
Vozačima savetujemo punu opreznost u vožnji i strogo poštovanje saobraćajnih propisa, jer je ovo mesto u Upravi saobraćajne policije Republike Srbije i JP Putevi Srbije označeno kao CRNA TAČKA ili opasno mesto.

Vreme poslednje izmene: 19.11.2014. 10:10

Crna tačka - Radobić kod Mionice

Detalji:
Vozačima savetujemo punu opreznost u vožnji i strogo poštovanje saobraćajnih propisa, jer je ovo mesto u Upravi saobraćajne policije Republike Srbije i JP Putevi Srbije označeno kao CRNA TAČKA ili opasno mesto.

Vreme poslednje izmene: 19.11.2014. 10:10

Crna tačka - Dudovica

Detalji:
Vozačima savetujemo punu opreznost u vožnji i strogo poštovanje saobraćajnih propisa, jer je ovo mesto u Upravi saobraćajne policije Republike Srbije i JP Putevi Srbije označeno kao CRNA TAČKA ili opasno mesto.

Vreme poslednje izmene: 19.11.2014. 10:09

Crna tačka - Ćelije

Detalji:
Vozačima savetujemo punu opreznost u vožnji i strogo poštovanje saobraćajnih propisa, jer je ovo mesto u Upravi saobraćajne policije Republike Srbije i JP Putevi Srbije označeno kao CRNA TAČKA ili opasno mesto.

Vreme poslednje izmene: 19.11.2014. 10:09

Crna tačka most Gazela.

Detalji:
Vozačima savetujemo punu opreznost u vožnji i strogo poštovanje saobraćajnih propisa, jer je ovo mesto u Upravi saobraćajne policije Republike Srbije i JP Putevi Srbije označeno kao CRNA TAČKA ili opasno mesto.

Vreme poslednje izmene: 19.11.2014. 10:09

INFO I POMOĆ: 1987