AUTO - MOTO SAVEZ SRBIJE

Na putu - Na putu Srbija - Putarine i gorivo

U padajućim menijima sa leve strane izaberite ulaznu i izlaznu naplatnu stanicu kako biste dobili cenu putarine na željenoj deonici izraženu u dinarima i evrima.

Kalkulator putarina


Kategorija Ia
Kategorija I
Kategorija II
Kategorija III
Kategorija IV

Zatvoreni sistem naplate putarina
Na ulaznoj naplatnoj stanici uzima se magnetna kartica i predaje na izlaznoj naplatnoj stanici na osnovu čega se naplaćuje putarina.

Otvoreni sistem naplate putarine
Cena putarine je unapred utvrđena za svaku naplatnu stanicu na određenoj deonici auto-puta


Pregled kategorija vozila:

Ia kategorija
motorna vozila sa karakteristikama motocikla, motornog trocikla i četvorocikla

I kategorija
motorna vozila sa dve osovine i visine jednake ili niže od 1,3m mereno kod prve osovine motorna-kombi vozila sa dve osovine i ukupne visine jednake ili niže od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg

II kategorija
motorna vozila sa dve osovine i visine jednake ili niže od 1,3m kod prve osovine, sa prikolicom motorna-kombi vozila sa dve osovine i ukupne visine jednake ili niže od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg sa prikolicom
motorna-kombi vozila sa dve osovine i ukupne visine veće od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg

III kategorija
motorna vozila sa dve ili tri osovine, visine veće od 1,3m mereno kod prve osovine, a čija najveća dopuštena masa prelazi 3.500kg
motorna-kombi vozila sa dve osovine i ukupne visine veće od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg sa prikolicom

IV kategorija
motorna vozila sa četiri i više osovina (računajući i osovine prikolica) visine veće od 1,3m mereno kod prve osovine a čija najveća dopuštena masa prelazi 3.500kg

Više informacija na sajtu JP Putevi Srbije

INFO I POMOĆ: 1987