AUTO - MOTO SAVEZ SRBIJE

Elektronska naplata putarine

Elektronska naplate putarine (ENP) je način bezkontaktne naplate, pri kome vozila prolaze bez zaustavljanja ulaznom/naplatnom saobraćajnom trakom. Transakcija je automatska, između baterijski napajanog transpondera (TAG-a) smeštenog sa unutrašnje strane prednjeg vetrobranskog stakla vozila i posebnog komunikacionog sistema kratkog dometa, sa antenom instaliranom na nadstrešnici iznad ulazne/naplatne saobraćajne trake.

Ovaj bezgotovinski način plaćanja putarine na autoputevima Srbije, pri kome je putarina unapred plaćena, obezbeđuje:
- naplatu putarine bez zaustavljanja na posebno obeleženim stazama za naplatu, čime se izbegavaju mogući zastoji, usled ograničene propustljivosti na naplatnim rampama u saobraćajnim špicevima
- jednostavnost naplate putarine, time što izbegavate gotovinsko plaćanje i nepotrebno zadržavanje
- vreme transakcije je mnogo kraće
- veći broj transakcija za kraće vreme

Na čeonim i većim bočnim naplatnim stanicama postoji po najmanje jedan izdvojeni prolaz koji služi za elektronsku naplatu putarine, dok će ulazne/naplatne saobraćajne trake na manjim bočnim naplatnim stanicama (gde ne postoje uslovi za posebne ENP trake) biti kombinovane za manuelnu i ENP naplatu.

Kada se vozilo opremljeno TAG uređajem približi izlaznoj brzoj traci, koja je opremljena ENP sastavom, antena na nadstrešnici detektuje prisutni TAG uređaj, čita memorisane podatke, i ako je komunikacija uspešna, na displeju se pokazuje kategorija vozila, iznos putarine, sredstvo plaćanja i preostalo stanje na računu. Rampa se diže i vozilo napušta izlaznu traku.

Korisnik TAG-a može biti svako pravno ili fizičko lice, koje potpiše Ugovor sa JP “Putevi Srbije” i preuzme uz odgovarajuću naknadu ENP uređaj (TAG), te uplati početni iznos pretplate čime TAG postaje validan za korišćenje, pri čemu se jedan TAG može koristiti za jedno vozilo odgovarajuće kategorije. TAG nema vremenskog ograničenja korišćenja. TAG-a se aktivira preuzimanjem i uplatom početnog iznosa pretplate i na njemu su uneti sledeći podaci: registarski broj vozila, kategorija puta i iznos plaćene putarine.

TAG uredjaj može da se, osim u poslovnicama JP Putevi Srbije,  kupi i u poslovnicama Auto-moto saveza Srbije u Beogradu, Ruzveltova 16, po ceni od 3500,00 dinara svakog radnog dana od 8 do 19 časova, na graničnom prelazu Batrovci od 00 do 24 h, u AMK Ruma od 8 do 15 h radnim danom i od 8 do 12 h subotom, kao i u AMK Petar Rinčić iz Niša radnim danom od 7 do 18, a subotom od 8 do 12 časova . Najmanji iznos dopune koja se takodje obezbedjuje na navedenim punktovima je 800,00 dinara, na iznos od 1500 do 16000 dinara ostvaruje se popust od 8%, od 16000 do 80000 dinara popust je 10% i na iznos dopune preko 80000 dinara popust je 15%.

Ovaj sistem naplate putarine funkcioniše na sledećim naplatnim stanicama:

 • Bubanj Potok
 • Mali Požarevac
 • Vodanj,
 • Smederevo
 • Batočina
 • Jagodina
 • Ražanj
 • Aleksinački Rudnici
 • Aleksinac
 • Trupale


koji čine 80% saobraćaja pod elektronskom  naplatom na koridoru X od Beograda do Niša.

U narednom periodu se očekuje modernizacija sledećih naplatnih  stanice

 • Ćuprija
 • Paraćin
 • Pojate


što će, zajedno sa ove tri deonice,  činiti ukupno 90%,  a završetkom još dve naplatne stanice -  Požarevac i Velika Plana, predstavljati  95%  saobraćaja pod elektronskom naplatom.

INFO I POMOĆ: 1987