AMSS Poslovne jedinice
O nama - AMSS Poslovne jedinice

AMSS Centri

AMSS AUTO CENTRIAMSS Auto centri
 


 

Jedinstvena mreža AMSS Auto centara na više lokacija širom Srbije, u blizini najvažnijih saobraćajnica, predstavlja pokretačku snagu sistema AMSS.

Na adresama AMSS Auto centara možete :

 • Popraviti putnička i teretna vozila, 
 • Obaviti tehnički pregled i registracija vozila, 
 • Učlaniti u AMSS, 
 • Kupiti međunarodna vozačka dozvola, 
 • Izdati zelena karta osiguranja,
 • Izdati dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu, 
 • Obezbediti različite vrste polisa osiguranja

Ukoliko Vam je potrebna intervencija ili usluga, može se dobiti direktno na najbližoj adresi ili pozivom na broj 1987 dežurnog AMSS Operativnog centra. Dispečeri Službe pomoći i informisanja u Operativnom centru dežuraju svakog dana u godini 24 sata dnevno, po prijemu poziva, organizuju pomoć, popravku na putu, šlepovanje vozila i pružaju savete i informacije o radovima na putu, alternativnim graničnim prelazima, savetuju najbolju rutu i dr.

Na lokacijama ključnim za odvijanje saobraćaja u Srbiji dežuraju vozila za pomoć i šlepovanje i svakog trenutka spremna su da krenu u pomoć. Pomoć stiže u najkraćem mogućem roku. Vozila su opremljena savremenom opremom za dijagnostikovanje i otklanjanje kvarova na licu mesta i za šlepovanje havarisanih, oštećenih ili neispravnih vozila do odredišta. 

Kontakt

Telefon: 1987
Poziv iz inostranstva: +381 11 333 12 00
Mail: [email protected] 

AMS Osiguranje

AMS OSIGURANJE AMS Osiguranje

 

Osnovano 19. januara 1998. godine na temeljima višedecenijske tradicije auto-moto organizacije, a svoje poslovanje i proizvode razvilo je u skladu sa najvišim međunarodnim standardima u osiguranju uz želju da osiguranicima obezbedi najefikasniju i najpotpuniju ekonomsku zaštitu.

AMS Osiguranje potencijalnim klijentima nudi mogućnost zaključivanja polisa na velikom broju lokacija širom Srbije iz oblasti osiguranja od autoodgovornosti, kasko osiguranja, putnog zdravstvenog osiguranja, osiguranja od posledica nesrećnog slučaja-nezgode, imovinskog osiguranja i drugih.

Zahvaljujući širokoj prodajnoj mreži i velikom broju partnera, AMS Osiguranje pruža podršku osiguranicima na teritoriji čitave zemlje, Evrope i sveta, 24 časa svakog dana.

Kontakt

Centrala
Adresa:    Ruzveltova 16, 11000 Beograd
Telefon:    +381 11 3084 900
Besplatan poziv
iz fiksne mreže: 0800 009 009
Mail:        [email protected]

AMSS Agencija

AMSS AGENCIJA 

AMSS Agencija

 

 

Privredno društvo AMSS Agencija onovano je 8. marta 1999. godine kao specijalizovani deo sistema AMSS, koji se bavi :

 • Prodajom i dopunom TAG uređaja za elektronsku naplatu putarina (najveći distributer za JP Putevi Srbije),
 • Špediterskim uslugama
 • Proizvodnjom i prodajom štampanog programa za auto škole i tehničke preglede

AMSS Agencija građanima pruža i usluge:

 • učlanjenja u AMSS
 • izdavanje međunarodnih vozačkih dokumenata
 • prodajom turističkih aranžmana
 • izdavanjem licenci profesionalnim vozačima koji su predali dokumenta 2019. godine.

Kontakt:

Centrala

Adresa: Ruzveltova 16, 11000 Beograd

Telefon: +381 11 2423 741

Mail: [email protected]

Radno vreme od 8:00-18:30, subotom 9-13:30

(09:00-14:00 radnim danima izdavanje licenci profesionalnim vozačima )

Veleprodaja

Adresa: Cvijićeva 112, 11000 Beograd

Telefon: +381 11 3291 054

Mail: [email protected]

Radno vreme od 08:00- 16:00

AMSS Travel

Adresa: Ruzveltova 16, 11000 Beograd

Telefon: +381 60 8706 099
              +381 11 2423 741

Mail: [email protected]

Radno vreme: 08:00-16:00

AMSS CMV

AMSS CENTAR ZA MOTORNA VOZILA AMSS Centar za motorna vozila

 

AMSS-Centar za motorna vozila d.o.o. je firma specijalizovna za tehničke usluge iz oblasti bezbednosti saobraćaja i ostalih povezanih oblasti. U svom sastavu AMSS-CMV sadrži niz laboratorija za ispitivanje, etaloniranje, kontrolisanje, overavanje merila, procene i veštačenja. Za sve ove delatnosti ima odgovarajuće akreditacije i ovlašćenja izdata od strane nadležnih tela i državnih organa, među kojima su Agencija za bezbednost saobraćaja, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo privrede – Direkcija za mere i dragocene metale, Ministarstvo finansija-poreska uprava, Uprava za prevoz opasnog tereta, Direktorat za civilno vazduhoplovstvo, Akreditaciono telo Srbije, IRAP – međunarodna akreditacija.

U svom sastavu AMSS-CMV sadrži niz laboratorija za ispitivanje, etaloniranje, kontrolisanje, overavanje merila, procene i veštačenja. Za sve ove delatnosti ima odgovarajuće akreditacije i ovlašćenja izdata od strane nadležnih tela i državnih organa, među kojima su Agencija za bezbednost saobraćaja, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo privrede – Direkcija za mere i dragocene metale, Ministarstvo finansija-poreska uprava, Uprava za prevoz opasnog tereta, Direktorat za civilno vazduhoplovstvo, Akreditaciono telo Srbije, IRAP – međunarodna akreditacija.

Usluge AMSS CMV:

 • Ispitivanje/etaloniranje/overavanje opreme koja se u vozila ugrađuje (tahografi, taksimetri i drugo), kao i opreme koja se koristi za proveru tehničke ispravnosti vozila (merila na linijama tehničkih pregleda), su takođe među najznačajnijim oblastima u kojima se odvija poslovanje AMSS-CMV.
 • Ispitivanje sve vrste svetlosne i signalne opreme koja se koristi u saobraćaju, kao i ispitivanje parametara vidljivosti i osvetljenja puteva deo su rada ispitne laboratorije.
 • Snimanje i ispitivanje bezbednosti puteva u skladu sa IRAP tehnologijom su oblast kojom je AMSS-CMV stvorio svoje ime u svetskim okvirima.
 • Izrada kataloga cena i nomenklatura vozila je osnivačka delatnost Centra za motorna vozila. Danas se na osnovu Kataloga koji izrađuje AMSS-CMV vrši procena vrednosti vozila u Republici Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Kontakt

Institut za vozila - Ispitivanje/kontrolisanje vozila
Adresa: Zrenjaninski put 114, 11000 Beograd
              Dunavska 27, 11000 Beograd
              Dunavska 22, 11000 Beograd
Telefoni: +381 65 987-8882
               +381 65 987-8883
               +381 65 987-2539
               +381 11 987-2541
               +381 11 9872537

Izdavanje uverenja o ispitivanju/kontrolisanju
Adresa:  Kneginje Zorke 58,
              11000 Beograd
Telefoni: +381 11 407-3659
               +381 65 987-2545
               +381 65 987-2542

INFO I POMOĆ: 1987