Stanje na putu - Mapa prohodnosti

Informacije o prohodnosti puteva


1GP Horgoš II (Srbija-Mađarska)

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:
1. Izlaz iz Srbije- oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju- oko 60 minuta.
Radno vreme GP Horgoš II je od 05 do 23 č. za međunarodni promet putnika i prevoznih sredstava, izuzimajući autobuski i teretni saobraćaj.
Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i mađarske nacionalnosti, mogu da koriste i putnici iz EU, Švajcarske, Norveške i Islanda!
Izvor: Uprava granične policije RS

1GP KELEBIJA Srbija-Mađarska

Prema poslednjim informacijama zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije -oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Podsećamo da je ovom vremenu zadržavanja potrebno dodati i vreme koje se provodi na mađarskim terminalima, a koje je često dosta duže u odnosu na vreme zadržavanja na našim prelazima
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 120 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č.
Podsećamo da je ovom vremenu zadržavanja potrebno dodati i vreme koje se provodi na mađarskim terminalima, a koje je trenutno prema nezvaničnim informacijama jo oko 30 minuta.
Izvor: Uprava granične policije RS

1GP HORGOŠ SRBIJA MAĐARSKA AP A1, E-75

Prema poslednjim informacijama zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 90 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č.
Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.

Izvor: Uprava granične policije RS

1GP SREMSKA RAČA

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 min.
2. Ulaz u Srbiju - od 30 min.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 120 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Podsećamo da je ovom vremenu zadržavanja potrebno dodati i vreme koje se provodi na BiH.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č.
Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.

Izvor: Uprava granične policije RS

1GP ŠID sa hrvatske strane GP Tovarnik

Prema poslednjim informacijama zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 min.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 min .
Podsećamo da je ovom vremenu zadržavanja potrebno dodati i vreme koje se provodi na hrvatskim terminalima, a koje je uvek dosta duže od onog na našim terminalima. Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 180 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č.
Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.

Izvor: Uprava granične policije RS

1GP BATROVCI sa Hrvatske strane GP BAJAKOVO Lipovac, na AP E70

Prema poslednjim informacijama zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Podsećamo da je ovom vremenu zadržavanja potrebno dodati i vreme koje se provodi na hrvatskim terminalima, a koje je uvek dosta duže od onog na našim terminalima.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 120 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č

Izvor: Uprava granične policije RS

1GP PREŠEVO Srbija - Severna Makedonija AP E 75 M1

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 do 45 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima
1. Izlaz iz Srbije - oko 90 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.
Izvor: Uprava granične policije RS

1GP GRADINA (Dimitrovgrad Srbija Bugarska AP E80)

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 do 45 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta;
Zadržavanje teretnjih vozila posledica je organizacije rada susednog graničnog organa.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č.
Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.
Izvor: Uprava granične policije RS

Zmajevo-Rumenka, mesto Stepanovićevo, radovi

Produžava se do 30. 7. 2024.godine, izmena režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 113, deonica Zmajevo - Rumenka, naseljeno mesto Stepanovićevo zbog potrebe izgradnje trase brze pruge Novi Sad – Kelebija. Prema saobraćajnom projektu, saobraćaj sa državnog puta, na mestu starog pružnog prelaza, preusmeren je preko novoizgrađenog nadvožnjaka.
Izvor: JP Putevi Srbije

Zona Petlje Bubnj Potok

Do 19.07.2024. godine izvodiće se radovi na završnoj zameni odbojne ograde u srednjem pojasu na državnom putu I M reda broj 11, deonica petlja Bubanj Potok - petlja Lasta.U toku izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorene preticajne saobraćajne trake oba smera u dužini od 550 m.
Izvor:JP Putevi Srbije

petlja Dobanovci-petlja Beograd, radovi na autoputu

Od 17. 7. od 9 č, do 20. 7. 2024. do 14 č, izvodiće se radovi na rehabilitaciji preticajne saobraćajne trake državnog puta I A reda broj 3, deonica petlja Dobanovci – petlja Beograd, u smeru ka Beogradu.
Izvor: JP Putevi Srbije

1GP BOGOJEVO, sa hrvatske strane (GP ERDUT)

Prema poslednjim informacijama zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 60 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č.
Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.
Izvor: Uprava granične policije RS

Lapovo-Bagrdan, Radovi

Do 31. 7. 2024. u periodu od 7 do 17 č, produžavaju radovi na rehabilitaciji na državnom putu II A reda broj 158, na deonici Lapovo – Bagrdan. Tokom izvođenja radova, saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila koje je regulisano mahačima i shodno privremenoj gradilišnoj signalizaciji, uz ograničenje brzine na 30 km/h. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Izvor: JP Putevi Srbije

Zona petlje Dobanovci, radovi

Od 5. 7. u 07 časova do 18. 7. 2024. u 09 časova na državnom putu I A reda broj 3, petlja Dobanovci – petlja Beograd, izvodiće se radovi na rehabilitaciji voznih i zaustavne saobraćajne trake glavnog pravca - desna strana smer Šid – Beograd.
Režim saobraćaja:
- smer: Šid - Beograd glavni pravac / za saobraćaj se zatvaraju vozne i zaustavna traka. Saobraćaj će se odvijati preticajnom saobraćajnom trakom i preticajnom saobraćajnom trakom suprotnog smera.
- smer: Beograd - Šid, glavni pravac / za saobraćaj se zatvara preticajna saobraćajna traka. Saobraćaj će se odvijati voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom ( sa izlivom i ulivom na petlji Dobanovci).
Izvor:JP Putevi Srbije

1GP ĐALA (Srbija-Mađarska)

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:
1. Izlaz iz Srbije- oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju- oko 60 minuta.
Podsećamo da je ovom vremenu zadržavanja potrebno dodati i vreme koje se provodi na mađarskim terminalima, a koje u ovim danima božićnih i novogodišnjih praznika može biti duže.
Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i mađarske nacionalnosti, mogu da koriste i putnici iz EU, Švajcarske, Norveške i Islanda!

Podsećamo da je ovom vremenu zadržavanja potrebno dodati i vreme koje se provodi na mađarskim terminalima, a koje je uvek dosta duže od onog na našim terminalima.
Radno vreme GP Đale je od 7 do 19 časova isključivo za PUTNIČKA VOZILA

Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.

Izvor: Uprava granične policije RS

1GP BAČKI VINOGRADI

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS,zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:
1. Izlaz iz Srbije- oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju- oko 60 minuta.
Radno vreme GP Bajmok je od 7 do 19 č - isključivo za PUTNIČKA VOZILA
Radno vreme vikendom (petak, subota i nedelja) od 05.07. do 01.09.2024. je od 07-22č
Ovaj GP prelaz,osim državljana srpske i mađarske nacionalnosti,mogu da koriste i putnici iz EU, Švajcarske, Norveške i Islanda.
Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.

Naplata ulaska u Nacionalni park Kopaonik

Nacionalni park Kopaonik uz saglasnost JP Putevi Srbije i Ministarstva zaštite životne sredine od oktobra 2017. g. započinje naplatu ulaska u Nacionalni park Kopaonik. Naplata se vrši po motornom vozilu na ulaznim kapijam: - Jošanička Banja - Đorov most (putni pravac Jošanička Banja Kopaonik), - Brus-Brzeće (putni pravac Brzeće Kopaonik) i - Sunčana dolina (putni pravac Rudnica Kopaonik) na osnovu sledećih kategorija: Putnička vozila i motorcikli: - 150 dinara dnevno, - 600 nedeljno i - 2000 mesečno. Putnička vozila sa prikolicom i kombi vozila - 250 dinara dnevno, - 1100 nedeljno, - 3500 mesečno. Autobusi i kamioni - 500 dinara dnevno, - 2000 nedeljno, - 6500 mesečno. Motorna vozila sa više od tri osovine: - 1000 dinara dnevno, - 4000 nedeljno, - 13000 mesečno.

Deonica puta Novi Pazar - Duga Poljana - Sjenica

Najviša tačka puta od Novog Pazar ka Sjenici nalazi se na 1.000 nadmorske visine. Dužina prevoja je 20 km. Pojačan vetar, magla, obilne snežne padavine i vrlo često najniže tepmerature u Srbiji su osnovne karaktersistike. U zimskim mesecima u periodu snežnih padavina vetar stvara snežne nanose i u velikoj meri otežava rad putara i prohodnost puta. U peridu od 01.11 do 01.04. preporučujemo upotrebu zimske oprema, dok je ona obavezna, a preporučujemo upotrebu lanaca, ukoliko ima snega leda i poledice na kolovozu. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put vam želi AMSS.

1NR Pakovraće

Na naplatnoj stanici na naplati, nema zadržavanja vozila.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR LJig

1NR LJig

Na naplatnj stanici Lajkovac- nema zadržavanja.

Izvor:
JP Putevi Srbije

Orlovat - Tomaševac zabrana za ter.mot.vozila

Na drž. putu II A reda broj 130, deonica Orlovat - Tomaševac na snazi je zabrana saobraćaja za vozila ukupne težine preko 12 t.

Orlovat, most preko reke Tamiš, OBUSTAVA

Od 21.03.2020. godine na snazi je obustava saobraćaja zbog radova na redovnom održavanju, na državnom putu II A reda broj 130, most preko reke Tamiš, kod mesta Orlovat. Alternativni putni pravci za vozila koja se kreću iz pravca Zrenjanina i Perleza ka Tomaševcu, Uzdinu i Kovačice preko mesta Orlovat, upućuju se na državni put II A reda broj 129, Farkaždin -Kovačica, a vozila koja se kreću iz pravca Padine i Kovačice ka mestu Orlovat, i dalje prema Zrenjaninu, upućuju se na državni put II A reda broj 129, Farkaždin - Perlez.
Izvor:
JP Putevi Srbije

Kovačica-Šajkaš, ZKŠ

Na državnom putu II A reda broj 129, deonica Kać-Perlez na snazi je zabrana saobraćaja za vozila ukupne težine preko 12t.
Izvor:JP Putevi Srbije

1GP BAJMOK (Srbija-Mađarska)

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:
1. Izlaz iz Srbije- oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju- oko 30 minuta.
Podsećamo da je ovom vremenu zadržavanja potrebno dodati i vreme koje se provodi na mađarskim terminalima, a koje je uvek dosta duže od onog na našim terminalima.
Radno vreme GP Bajmok je od 7 do 19 č - isključivo za PUTNIČKA VOZILA
Radno vreme vikendom (petak, subota i nedelja) od 12.07. do 08.09.2024. je od 07-24č
Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i mađarske nacionalnosti, mogu da koriste i putnici iz EU, Švajcarske, Norveške i Islanda!
Izvor: Uprava granične policije RS

Predejane - Vladičin Han, radovi na autoputu

Od 15. 7. 2024. od 10 č. do 23.07.2024. do 10 č, izvoditi radovi na zameni dilatacionih spojnica na mostu preko Kučajske doline na drž putu I A reda broj 1, na deonici Predejane - Vladičin Han, u smeru ka Vranju. Tokom radova biće zatvorena vozna i zaustavna saobraćajna traka.
Izvor
JP Putevi Srbije

Klatičevo, kružna raskrsnica-petlja Takovo - Obustava

Od 25. 3. 2024. od 7 č, do 24. 7. 2024. biće izmenjen saobraćaj na ukrštanju regionalnih puteva II A reda br. 177 i II B reda br 360, u naselju Klatičevo, zbog izgradnje dva kraka kružnog toka, (faza 1). Jedan krak vodi do petlje Takovo, a drugi postaje veza sa regionalnim putem II A reda br. 177, u okviru radova na izgradnji Obilaznice oko Gornjeg Milanovca. Za vreme radova saobraćaj će se odvijati postojećom trasom državnog puta II A reda broj 177, krak koji vodi ka petlji Takovo biće zatvoren, a saobraćaj će se preusmeriti na put II B reda br. 360. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Izvor: JP Putevi Srbije

Radovi na obilaznica oko Požarevca - Obustava

Od 10. 7. 2024. od 13 č, zbog radova na izgradnji brze saobraćajnice petlja Požarevac – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac, biće izmenjen režim saobraćaja na državnom putu I B reda broj 34, Požarevac (obilaznica) – Požarevac (Dubravica), od skretanja za Dragovac do raskrsnice sa putem za Dubravicu i Dunavskom ulicom. Tokom trajanja obustave, saobraćaj će biti preusmeren na sledeće putne pravce: Požarevac (obilaznica) - državni put I B reda broj 33 do mesta Salakovac – državni put II A reda broj 161 do mesta Bratinac, pa državnim putem I B reda broj 34 ka Velikom Gradištu i obrnuto, ka Beogradu, ka državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75).
Izvor
JP Putevi Srbije

Požarevac- Veliko Gradište, Obustava


Od 10. 7. 2024. od 13 č, zbog izvođenja radova na izgradnji brze saobraćajnice petlja Požarevac – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac, biće izmenjen režim saobraćaja na državnom putu I B reda broj 34, Požarevac (obilaznica) – Požarevac (Dubravica), od skretanja za Dragovac do raskrsnice sa putem za Dubravicu i Dunavskom ulicom. Tokom trajanja obustave, saobraćaj će biti preusmeren na sledeće putne pravce: Požarevac (obilaznica) - državni put I B reda broj 33 do mesta Salakovac – državni put II A reda broj 161 do mesta Bratinac, pa državnim putem I B reda broj 34 ka Velikom Gradištu i obrnuto, ka Beogradu, ka državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75).
Izvor JP: Putevi Srbije

Gornja Sabanta - Rekovac, obustava

Od 08.05.2024. godine, od 15.00 časova, na snazi će biti obustava na državnom putu II A reda broj 183, deonica Gornja Sabanta – Rekovac, u mestu Rekovac, zbog radova na izgradnji mosta preko reke Dulenke. Za vozila težine do 3.5 tone, alternativni putni pravac će biti novoizgrađena obilaznica neposredno uz most.
Alternativni putni pravac za vozila težine preko 3.5 tone tokom trajanja obustave:
državni put II A reda broj 184, Gornja Sabanta - Jagodina, zatim državni put II A reda broj 189, Jagodina – Belušić.
Izvor
JP Putevi Srbije

Kosjerić - Požega, obustava

Zbog potrebe izvođenja radova na rekonstrukciji mosta preko reke Kladorobe izmenjen je režim saobraćaja na deonici državnog puta IB reda broj 21 Kosjerić – Požega. Privremenom saobraćajnom signalizacijom saobraćaj se preusmerava tokom obustave na državni put II A reda broj 174 (Karađorđeva ulica) a potom i uličnu putnu mrežu, na Karađorđevu ulicu i ulicu Nikole Tesle u Kosjeriću. Radovi traju do 6. 1. 2024.
Izvor: JP Putevi Srbije

Kumanica-Kamenjača, obustav saobraćaja

Od 25.05.2024. zbog klizanja nestabilne kamene kosine koja preti da se obruši na kolovoz državnog puta II A reda broj 197, deonica Kumanica-Kamenjača, (na km 45+700) u Avramovićima zatvorena je deonica za sva vozila do daljnjeg. Na delu puta gde preti opasnost od odrona postavljene su fizičke prepreke
Alternativni putni pravac je preko Rimskog mosta do crkve u Kumanici.

Izvor
JP Putevi Srbije

Ivanjica - Sjenica, obustava saobraćaja

Od 09.07. do 12.07.2024. godine, dvokratno u periodu od 9 do 12 časova i od 13 do 16 časova, zbog asfalterskih radova, biće obustavljen saobraćaj na državnom putu I B reda broj 21, na deonici Ivanjica – Sjenica, u mestu Kladnica,
Alternativni putni pravci su: državni put II A reda broj 194, I B reda broj 23, I B reda broj 29 (iz pravca Nove Varoši) kao i državni put I B reda broj 30, I B reda broj 22, I B reda broj 29 (iz pravca Novog Pazara).
Izvor
JP Putevi Srbije

Most preko Garaškog jezera, obustava zbog radova

Do 01.08.2024. saobraćaj će preko putnog objekta-most preko Garaškog jezera,biti obustavljen. Alternativni pravac za vozila do 5t je deonica Aranđelovac - Darosava i dalje deonica Darosava-Živkovci - Belanovica, odnosno u suprotnom smeru, deonica Belanovica – Živkovci - Darosava i dalje deonica Darosava - Aranđelovac. Vozilima preko 5t nije dozvoljen prelaz preko mosta. Alternativni pravac za ova vozila je deonica Aranđelovac - Lazarevac i dalje Lazarevac-Ljig.
Izvor: JP Putevi Srbije

Draginje-Koceljeva, obustava zbog sanacije klizišta

Od 9. 4. 2024. na snazi biti obustava saobraćaja zbog radova na sanaciji klizišta na državnom putu I B reda broj 21, deonica Draginje (Kamenica) – Koceljeva, u mestu Mali Bošnjak. Za vreme obustave saobraćaj će se odvijati alternativnim pravcem preko državnog puta II A reda broj 142, od Draginja do Šabačke Kamenice i preko državnog puta II A reda broj 141, od Šabačke Kamenice do Koceljeve. .
Izvor
JP Putevi Srbije

Zabrana saobraćaja za TMV - GP Mali Zvornik

Od 08.04.2024. godine na snazi će biti zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila čija ukupna masa prelazi 5 tona, zbog oštećenja mosta preko reke Drine- Karakaj na državnom putu I B reda broj 26, u zoni graničnog prelaza Mali Zvornik, pri čemu će se sabraćaj za navedena vozila alternativno odvijati preko graničnog prelaza u Ljuboviji.
Izvor:JP Putevi Srbije

Čenta- Baranda, OBUSTAVA

Od 15. 7. 2024. do 15. 11. 2024., zbog rekonstrukcije mosta preko reke Tamiš, saobraćaj će biti obustavljen na državnom putu II A reda broj 131, na deonici Čenta – Baranda. Alternativni putni pravac je državni put I B reda broj 13, Čenta – Dunavac, zatim opštinski put do državnog puta II A reda broj 131, Opovo – Baranda.
Izvor JP Putevi Srbije

Lučani-Lis, Obustava zbog radova

Od 16. 3. do 30. 9. 2024. godine, biće obustavljen saobraćaj zbog radova na izgradnji mosta preko reke Bjelice u Krstacu, na državnom putu A reda broj 181, na deonici Lučani - Lis.
Alternativni putni pravci tokom obustave saobraćaja su sledeći:
Za putnička vozila: lokalni put u mestu Negrišori do državnog puta II A reda broj 181 u naseljenom mestu Turica,dok se teretna motorna vozila preusmeravaju od Guče do Lučana preko Požege i Arilja.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Izvor:JP Putevi Srbije

1GP BEZDAN ( Srbija- Hrvatska ) M-18

Prema poslednjim informacijama zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće promenjeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č


Izvor: Uprava granične policije RS

Sušica – Kremna, radovi na putu

Do 31. 12. 2024. izvodi će se radovi u sklopu rehabilitacije državnog puta I B reda broj 28, na deonici Sušica – Kremna. U zoni radova saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć semafora.

Izvor: JP Putevi Srbije

Irig- Sremska Kamenica, radovi

Do 6. 8. 2024. do 13 časova, izvode se radovi na sanaciji klizišta izazvano poplavama na spustnoj traci sa Iriškog Venca , u smeru ka Sremskoj Kamenici, na državnom putu I B reda broj 21, deonica Irig - Sremska Kamenica. Tokom izvođenja radova, saobraćaj se odvija slobodnom saobraćajnom trakom.
Izvor: JP Putevi Srbije

Velika Plana - Markovac, radovi kod Velikog Sela

Od 24. 6. 2024. od 10 č, do 28. 6. 2024. do 12 č, izvodiće se radovi na rehabilitaciji nadvožnjaka na autoputu broj 1, deonica petlja Velika Plana - petlja Markovac, kod mesta Staro Selo, u oba smera. Tokom radova za saobraćaj će biti zatvorena vozna i zaustavna saobraćajna traka, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom saobraćajnom trakom.
Izvor JP Putevi Srbije

Vranje - Vlase, radovi na putu

Do 31. 9. 2024. biće izmenjen režima saobraćaja usled aktiviranja klizišta na državnom putu II A reda broj 227, deonica Vlase - petlja Vranje Jug, kod mesta Drenovac, leva strana puta u smeru ka Vranju. Saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila, dok je na snazi zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila preko 10 t.
Izvor JP Putevi Srbije

Požega-Kosjerić, obustava kod Pantić Stene

Privremeno prekinuti radovi kod "Pantić Stene" na deonici Kosjerić (Varda) – Požega na delu državnog puta I B reda broj 21. Saobraćaj se odvija bez predviđenih obustava saobraćaja - normalno.
Izvor

Kladovo- Brza Palanka, Radovi

Do 30. 4. 2024. godine, izvode se radovi na sanaciji kolovoza na deonici Kladovo – Brza Palanka, naseljeno mesto Grabovica.
U zoni radova saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila regulisan semaforskom signalizacijom.

Izvor: JP Putevi Srbije

1NR Zmajevo

Na naplatnoj stanici nema zadržavanja.
Izvor: JP Putevi Sbije

Dobanovačka petlja, radovi

Od ponedeljka 1. 7. 2024. do 7. 7. 2024. biže izmenjen režim saobraćaja na delu auto-puta E-70 u zoni petlje Dobanovci, usled izvođenja radova na rehabilitaciji vozne i zaustavne trake glavnog pravca sa izlivnom (Beograd-Dobanovci) i ulivnom (Dobanovci/Batajnica-Šid)rampom petlje Dobanovci.
Režim odvijanja saobraćaja:
smer: Šid - Beograd, glavni pravac, za saobraćaj se zatvara preticajna saobraćajna traka. Saobraćaj će se odvijati voznom i zaustavnom (sa izlivom i ulivom na petlji Dobanovci) trakom.
smer: Beograd - Šid, glavni pravac, za saobraćaj se zatvaraju vozna i zaustavna traka sa kompletnom levom (u smeru kretanja desnom) stranom petlje Dobanovci. Saobraćaj će se odvijati preticajnom trakom i preticajnom trakom suprotnog smera.
Alternativni putni pravci:
- Saobraćaj za pravac Dobanovci/Batajnica - Šid preusmerava se kroz petlju Dobanovci levo, preko petlje Beograd na petlju Surčin i preko petlje Surčin dalje ka Šidu.
- Saobraćaj za pravac Beograd - Dobanovci/Batajnica preusmerava se na petlju Šimanovci (preko petlje Šimanovci vraća se izlivnu rampu petlje Dobanovci za pravce Dobanovci/Batajnica).
Izvor: JP Putevi Srbije

Kosjerić - Požega,OBUSTAVA

Zbog potrebe izvođenja radova na mostu preko reke Kladorobe postavljena je privremena signalizacija za izmenu režima saobraćaja na deonici državnog puta I B reda broj 21, Kosjerić – Požega tokom obustave saobraćaja na mostu.
Privremenom saobraćajnom signalizacijom regulisano je izmeštanje saobraćaja sa navedenog dela puta na državni put II A reda broj 174 (Karađorđeva ulica) a potom i uličnu putnu mrežu, na Karađorđevu ulicu i ulicu Nikole Tesle u Kosjeriću.Obustava saobraćaja na mostu preko reke Kladorobe trajaće do 31.10.2024.
Izvor: JP Putevi Srbije

Kratovska stena-Guča, ZKŠ

Na državnom putu II A reda broj 181, deonica Kratovska stena - Guča, na dva mosta preko reke Bjelice, Krstac (km 5+470) i Dljin (km 1+350), , na snazi je zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna masa prelazi 1,5 t.
Izvor:JP Putevi Srbije

Predejane-Crna Trava, ZKŠ

Od 02.04.2021. godine na snazi zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona, na državnom putu II A reda broj 232, deonica Predejane - Crna Trava, kod mesta Crveni Breg. Alternativni putni pravac za teretna vozila je državni put I B reda broj 39, Leskovac - Svođe, i državni put II A reda broj 231, Svođe - Crna Trava.
Izvor:JP Putevi Srbije

Lipovica-Krepoljin, odron

Usled aktiviranja klizišta na državnom putu II A reda broj 186, deonica Lipovica - Krepoljin, kod skretanja za mesto Milanovac, saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila.Molimo učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Izvor:JP Putevi Srbije

Pančevački most, ZKŠ

Zabrana kretanja vozila čija ukupna masa prelazi 12 tona, na državnom putu I B reda broj 47, Pančevački most.
Na državnom putu I B reda broj 47, na Pančevačkom mostu, na snazi je zabrana kretanja vozila čija ukupna masa prelazi 12 tona.
Obilazak iz pravca Pančeva i Zrenjanina : Pupinov most-petlja T6 tj Zmaj-Obilaznica oko Beograda – Bubanj Potok – ulaz u grad preko petlje Medaković-Vojislava Ilića-Gospodara Vučića-Bul.Kralja Aleksandra-Batutova-D.Tucovića-Luka Beograd.
Zabrana važi za teška teretna vozila (ne važi za gradski i međugradski prevoz).
Izvor:JP Putevi Srbije

most Gazela, ZKŠ

Na državnom putu II B reda broj 474, preko mosta Gazela, i dalje je na snazi zabrana saobraćaja za vozila ukupne nosivosti preko 3,5t.
Izvor:JP Putevi Srbije

Obilaznica oko Bačke Palanke za sva vozila osim za teška teretna vozila ka GP BP ZKŠ

Od 01.04.2021. godine doći će do izmene režima saobraćaja na obilaznici oko Bačke Palanke za sva vozila osim za teška teretna vozila koja će se i dalje privremeno usmeravati ka graničnom prelazu sa Republikom Hrvatskom (Bačka Palanka/Ilok) prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji na državnom putu I B reda broj 12, deonica Bač-Bačka Palanka-Čelarevo, na državnom putu II A reda broj 108, deonica Gajdobra-Bačka Palanka i na državnom putu II B reda broj 306, deonica Gajdobra-Čelarevo.
Obilaznica oko Bačke Palanke prestaje da bude jednosmerna u smeru Bača jer se postojećoj saobraćajnoj traci u smeru Bača od početka obilaznice do isključenja za Bačku Palanku koja se privremeno koristila kao parking za teška teretna vozila i postojećoj saobraćajnoj traci u smeru Novog Sada koja se privremeno koristila za saobraćaj prema Baču vraća prvobitna namena. Tako se na celom potezu obilaznice uspostavlja redovan saobraćaj za sva vozila osim za teška teretna vozila u smeru od Novog Sada ka graničnom prelazu Bačka Palanka.
Izvor:JP Putevi Srbije


Bačka Topola-Novi Sad, veza sa petljom Maradik na autoputu ZKŠ

Na delu državnog puta II A reda broj 100, deonica Bačka Topola-Novi Sad i raskrsnica sa putem II Areda broj 125 tj. veza sa petljom Maradik na auto-putu I A reda broj 1 - Stara Pazova, na snazi je zabrana saobraćaja za vozila ukupne nosivosti veće od 12t.
Izvor:JP Putevi Srbije

Senta - Čoka, most preko reke Tise, ZKŠ

Od 01.09.2022. godine na snazi zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila čija ukupna masa prelazi 20 tona, na državnom putu II A reda broj 105, deonica Senta - Čoka, most preko reke Tise. Saobraćaj za ostala vozila se odvija uz ograničenje brzine od 20 km/h.
Alternativni putni pravaci:
• most kod Novog Kneževca na državnom putu I B reda broj 13, Kanjiža – Novi Kneževac.
• prevodnica preko reke Tise kod Novog Bečeja, na državnom putu I B reda broj 15.
Izvor:JP Putevi Srbije


1GP JAŠA TOMIĆ

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:
1. Izlaz iz Srbije- oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju- oko 30 minuta.
Radno vreme GP Rabe je od 7 do 19 časova isključivo za PUTNIČKA VOZILA.
Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.

Aleksinac-Katun, radovi

Produžavaju se do 05.07. 2024. godine, izvodiće se radovi na rušenju starog i izgradnji novog mosta preko Glogovačkog potoka, na državnom putu II A reda broj 158, deonica Aleksinac- Katun. U zoni radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila preko devijacije.
Izvor: JP putevi Srbije

Badovinci - Prnjavor, radovi

Na državnom putu II A reda broj 135, Badovinci - Prnjavor izmenjen režim saobraćaja na izlazu iz Prnjavora prema Badovincima, za potrbe pristupa gradilištu i gradilišnom kampu – saobraćaj se odvija neometeno uz redukciju brzine kretanja i upozoravanje korisnika na opreznost. Izmena režima saobraćaja trajaće do kraja 2024.godine.
Izvor: JP Putevi Srbije

Šabac- Loznica most na Štiri, radovi

Na državnom putu I B reda broj 26, Šabac - Loznica u zoni od mosta na Štiri 4 km prema Šapcu izvršena je izmena režima saobraćaja za potrebe izgradnje leve saobraćajne trake brze saobraćajnice Šabac - Loznica. Saobraćaj se odvija neometeno uz redukciju brzine kretanja i upozoravanje korisnika na opreznost. Izmena režima saobraćaja će trajati oko šest meseci.
Izvor: JP Putevi Srbije

Majur-Bogatić-Petlovača, ulaz u mesto Šitar radovi

Na državnom putu II A reda broj 136, Majur-Bogatić-Petlovača na lokaciji iz pravca Majura prema Štitaru (ulaz u Štitar oko 100 metara pre pružnog prelaza), privremenom saobraćajnom signalizacijom izvršena je izmena režima saobraćaja za potrebe obezbeđivanja pristupa gradilištu. Saobraćaj se odvija neometeno uz redukciju brzine kretanja i upozoravanje korisnika na opreznost.
Izvor: JP PUtevi Srbije

Novi Pazar-Ribariće-granica sa Crnom Gorom most Špiljani, RADOVI

Do 15.06.2024. godine, produžavaju radovi na rekonstrukciji mosta preko reke Ibar – Špiljani (na km 296+850), na delu državnog puta I B reda broj 22, deonica Novi Pazar – Ribariće – granica sa Crnom Gorom.
Za saobraćaj je na mostu zatvorena leva saobraćajna traka (gledano iz pravca Novog Pazara), dok se saobraćaj odvija naizmeničnim propuštanjem vozila u desnoj saobraćajnoj traci, uz semaforsku signalizaciju.

Izvor: "JP Putevi Srbije"

Kružni tok Gornji Milanovac

Do 30. 9. 2024. biće izmenjen režim saobraćaja na novoizgrađenoj kružnoj raskrsnici u Gornjem Milanovcu, u ul. Kneza Aleksandra u okviru izvođenja radova na izgradnji pristupne saobraćajnice Gornji Milanovac - petlja Takovo. Tokom najavljene izmene, za saobraćaj će biti zatvoren krak na trokrakoj kružnoj raskrnici u ul. Kneza Aleksandra koji vodi prema državnom putu II A reda broj 2 (E-763), a saobraćaj će se odvijati na preostalom delu kružnog toka.
Izvor:JP Putevi Srbije

1NR Obrenovac

Na naplatnoj stanici Obrenovac, na naplati nema zadržavanja vozila.
Izvor:JP Putevi Srbije

Mali Požarevac - Umčari, radovi

Produžava se do 30.09.2024. godine, izmena režima saobraćaja na delu državnog puta II B reda broj 350, na deonici Mali Požarevac – Umčari, km 13+735 – km 18+169, zbog radova na izgradnji regionalnog vodovoda Makiš – Mladenovac.
Za vreme izvođenja radova, saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila.
Izvor:JP Putevi Srbije

Svilajnac-Medveđa, radovi

Produženo je izvođenje radova na rehabilitaciji državnog puta II A reda broj 160, na deonici Svilajnac - Medveđa i trajaće do 30. 11. 2024. U zoni radova saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila na deonicama dužine od po 500 metara i regulisan je semaforima.
Izvor:JP Putevi Srbije

Mrčajevci- Kraljevo, izmena režima saobraćaja

Na delu državnog puta I B reda broj 22, deonica Mrčajevci – Kraljevo, kod mesta Adrani, na snazi je izmena režima saobraćaja. Saobraćaj se odvija preko devijacije prema postavljenoj privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.
Izvor: JP Putevi Srbije

Novi Pazar- Ribariće- granica sa Crnom Gorom

Do 19. 8. 2024. godine, produžavaju radovi na rekonstrukciji mosta preko reke Ibar – Špiljani , deonica Novi Pazar – Ribariće – granica sa Crnom Gorom.
Za saobraćaj je na mostu zatvorena leva saobraćajna traka (gledano iz pravca Novog Pazara), dok se saobraćaj odvija naizmeničnim propuštanjem vozila u desnoj saobraćajnoj traci, uz semaforsku signalizaciju.
Izvor:JP Putevi Srbije

Mesto Popučke, radovi

Došlo je do izmene režima saobraćaja na delu državnog puta u Popučkama zbog potrebe izgradnje kružne raskrsnice a u okviru radova na izgradnji brze saobraćajnice Loznica - Valjevo - Lazarevac, deonica Iverak - Lajkovac.
Izmena režima saobraćaja odnosi se na zatvaranje ulivno-izlivne trake na mestu njenog ukrštanja sa pristupnim putevima ka gradilištu, a saobraćaj se odvija prema postavljenoj adekvatnoj saobraćajnoj signalizaciji kojom se smanjuje brzina kretanja učesnika u saobraćaju. .Izvor: JP Putevi Srbije

Mačvanski Pričinović, izlaz iz Šapca ka Sremskoj Mitrovici

Izmenjen režim saobraćaja na državnom putu II A reda broj 124, na deonici Drenovac- Šabac, u mestu Mačvanski Pričinović, radi obezbeđivanja pristupa gradilištu i gradilišnom kampu za potrebe izgradnje brze saobraćajnice Šabac – Loznica. Saobraćaj u zoni pristupa gradilištu se odvija shodno privremenoj saobraćajnoj signalizaciji, kojom se vozači obaveštavaju o vozilima koja se uključuju i isključuju na državni put i smanjenom ograničenju brzine kretanja vozila.
Izvor:JP Putevi Srbije

Zona petlje Pakovraće, radovi

U zoni petlje Pakovraće zbog radova na izgradnji auto-puta E-763 Miloš Veliki izmenjen je režim saobraćaja na državnom putu I B reda broj 23, deonica Čačak - Požega. U zoni radova ograničena je brzina kretanja vozila.
Izvor: JP Putevi Srbije

Ćićevac-Koševi, radovi

Zbog radova na Moravskom koridoru, deonica Ćićevac – Koševi ( 3 km posle kružnog toka Jasika, u smeru Koševi) saobraćaj se preusmerava na devijaciju na stacionaži od km 25+000 do km 25+400 i odvija se dvosmerno uz ograničenje brzine na 20km/č.
Zbog radova na Moravskom koridoru, na državnom putu I B reda broj 23, deonica Ćićevac – Koševi ( posle kružnog toka Jasika, u smeru Koševi), postavljena je signalizacija za desno skretanje za ulaz i izlaz vozila sa gradilišta. Saobraćaj se odvija uz ograničenje brzine na 40km/č.
Izvor: JP Putevi Srbije

Zlatibor - Borova Glava, radovi

Do 31.7.2024. godine, izvodiće se pripremni radovi u sklopu rehabilitacije državnog puta I B reda broj 23, na deonici Zlatibor - Borova Glava. Saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila i regulisan je semaforima.
Izvor: JP Putevi Srbije

Bela Palanka - Pirot, obrušena kosina

Na deonici Bela Palanka - Pirot, kod mesta Osmakova došlo je do obrušavanja nestabilne kosine i zauzimanja dela leve saobraćajne trake.Saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila, uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju.Usled nepovoljnih vremenskih uslova, postoji mogućnost daljeg obrušavanja kosine, što bi moglo dovesti do potpune obustave saobraćaja. Alternativni pravac za Niš je državni put I A reda broj 4, deonica Pirot-Niš, dok je za Pirot državni put II B reda broj 428, deonica Bela Palanka-Ponor.
Izvor:JP Putevi Srbije

Braničevo (Donja Kruševica)- Golubac, radovi

Dana 12. 4. 2022. u periodu od 8.30 do 17.30 č izvodiće se radovi na ugradnji putno meteorološke stanice, Braničevo (Donja Kruševica)- Golubac, mesto Braničevo, u smeru ka Velikom Gradištu( na državnom putu I B reda broj 34).
Izvor: JP Putevi Srbije

Zagrađe-Miloševa Kula, radovi

Od 3. 6. do 31. 7. 2024. godine, izvodiće se radovi na popravci mosta preko Tople reke,Zagrađe - Miloševa Kula.
Tokom izvođenja radova, saobraćaj će se na mostu odvijati jednom saobraćajnom trakom, naizmeničnim propuštanjem vozila i biće regulisan semaforima.
Izvor: JP Putevi Srbije

Obilaznica oko Novog Pazara I B reda, Radovi

Izvode se radovi na izgradnji Obilaznice oko Novog Pazara - državni put I B reda broj 22. Radovi (II faza) su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Izvor: JP Putevi Srbije

Kruševac (Jasika) - Koševi, radovi

Izvršeno je postavljanje privremene saobraćajne signalizacije koja će biti važeća do 01.11.2023. godine, na delu državnog puta I B reda broj 23, deonica Kruševac (Jasika) - Koševi (km 24+418), na delu državnog puta II A reda broj 190, deonica Varvarin (Ćićevac) - Ćićevac (km 22+650) i na delu državnog puta II A reda broj 183, deonica Jasika – Kruševac (Jasika) (km 68+437), za potrebe obezbeđivanja ulaza i izlaza sa gradilišta tokom izvođenja pripremnih radova u sklopu auto-puta E-761, Pojate-Kruševac.
Izvor: JP Putevi Srbije

GP Ljubovija - GP Bratunac, Bratoljub

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 15 min.
2. Ulaz u Srbiju - oko 15 min.
Na TERETNIM terminalima:
1. GP Ljubovija na izlazu - zastoj u odvijanju saobraćaja TMV zbog popunjenosti carinskog terminala susednih graničnih organa.
2. Ulaz u Srbiju - oko 15 min.
Ovaj GP namenjen je za međunarodni saobraćaj za sve državljane i za sve kategorije vozila (putnička, teretna i autobuse).

Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č.

Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.

Izvor: Uprava granične policije RS

Iverak-Lajkovac, radovi

Od 29. 8. 2023. zbog radova na izgradnji brze saobraćajnice državnog puta I B reda broj 27, Loznica - Valjevo - Lazarevac, deonice Iverak – Lajkovac, na snazi je privremeni režim saobraćaja na delu državnog puta II A reda broj 150, u mestu Divci, saobraćaj se odvija u skladu sa postavljenom privremenom saobraćajnom signalizacijom, kojom je predviđeno ograničenje brzine kretanja na 40 km/č, zabrana preticanja, smirivanje saobraćaja.
Izvor: JP Putevi Srbije

Umka, radovi

Do 26. 7. 2024. produžavaju se radovi na rehabilitaciji i sanaciji oštećenog zastora na državnom putu I B reda broj 26, Obrenovački put, kroz naseljeno mesto Umka, u oba smera, koji se izvode svakog radnog dana i subotom, u periodu od 7 do 17 časova. U zoni radova, saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila i ručno je regulisan.
Izvor:
JP Putevi Srbije

Pančevački most, Zabrana kretanja vozilima preko 12 tona

Na snazi je zabrana kretanja vozila čija ukupna masa prelazi 12 tona, na državnom putu IB reda broj 47, na Pančevačkom mostu.
Izvor:JP Putevi Srbije

Kruševac, Mrzenica, radovi

Do 15.12.2023. godine, na državnom putu I B reda broj 23, kod mesta Mrzenica , postavljena je privremena saobraćajna signalizacija za potrebe obezbeđivanja ulaza/izlaza sa gradilišta, u sklopu izgradnje auto-puta E-761.Brzina kretanja vozila je smanjena na 40 km/č.
Izvor:JP Putevi Srbije

1GP ĐERDAP 1

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č.
Izvor: Uprava granične policije RS

Brestovac, Radovi

Od 26. 6. 2024. godine, izvodiće se radovi na rehabilitaciji natputnjaka u petlji Brestovac, na državnom putu.
U zoni radova, za saobraćaj će biti zatvorene preticajne saobraćajne trake. Saobraćaj na natputnjaku odvijaće se naizmeničnim propuštanjem vozila.
Planirani rok za izvođenje radova u okviru I faze je 30 dana.
Izvor:JP Putevi Srbije

Lešnica - Jelav, radovi na izgradnji brze saobraćajnice

Od 15. 12. 2022. izmenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu I B reda broj 26, na deonici Lešnica – Jelav, zbog obezbeđivanja pristupa gradilištu brze saobraćajnice Šabac – Loznica. U zoni pristupa gradilištu, saobraćaj na državnom putu I B reda broj 26 će se odvijati neometeno, uz redukciju brzine kretanja, zabranu preticanja i pravovremeno upozoravanje vozača na vozila koja se sa gradilišta uključuju/isključuju na državni put.
Izvor: JP Putevi Srbije

Stolice-Krupanj, most na reci Tronoše radovi

Od 9. 4. 2024. zbog radova na rekonstrukciji mosta preko reke Tronoše, izmenjen režim saobraćaja na državnom putu II A reda broj 139, na deonici Korenita - Stolice, u mestu Korenita.
Izvor:JP Putevi Srbije

Prijepolje- Brodarevo, klizište

Na snazi je izmena režima saobraćaja usled pojave klizišta na državnom putu I B reda broj 23, Prijepolje - Brodarevo, kod mesta Duga Luka.
Saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila i regulisan je semaforima
Izvor: JP Putevi Srbije

Ćićevac-Varvarin, radovi

Zbog radova na auto-putu E-761 (Moravski koridor), na državnom putu II A reda broj 190, deonica Ćićevac - Varvarin, oko 3km u smeru ka Varvarinu, saobraćaj se preusmerava na devijaciju u dužini od 500m. Odvijanje saobraćaja je dvosmerno uz smanjenu brzinu kretanja vozila na 40km/č.
Izvor:JP Putevi Srbije

Dragovac- Leskovac( Gornje Stopanje), radovi

Do 01.09.2023. u periodu od 7 do 17 časova, izvodiće se radovi na rehabilitaciji kolovoza, na državnom putu II A reda broj 223, na delu deonice Dragovac - Leskovac (Gornja Stopanja), u Leskovcu. U zoni radova, saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila.
Izvor: JP Putevi Srbije

Petlja Požarevac - petlja Velika Plana, radovi

Do 20. 7. 2024. godine, do 16 časova, izvodiće se radovi na zameni zaštitne žičane ograde, na delu auto-puta E-75, na deonici petlja Požarevac - petlja Velika Plana, u smeru ka Beogradu. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena zaustavna saobraćajna traka, sa kratkotrajnim zauzimanjem izlivno - ulivnih traka. Saobraćaj se odvija voznom i preticajnom saobraćajnom trakom.
Izvor JP Putevi Srbije

Batočina-Kragujevac, Radovi

Od 17. 6. 2024. do 15. 11. 2024. godine, na snazi biti izmenjen režim saobraćaja na delu državnog puta severna obilaznica oko Kragujevca, na deonici Batočina - Kragujevac, zona buduće petlje Jovanovac, za vreme izvođenja radova na denivelisanom ukrštaju Jovanovac.
Tokom izvođenja radova saobraćaj će u oba smera biti preusmeren na preticajne saobraćajne trake.
Izvor: JP Putevi Srbije

Jasički put u Kruševcu, radovi

Od 04. 11. 2023. godine, u sklopu radova na izgradnji, na državnom putu I A reda broj 5 (Moravski koridor), otvorena je devijacija ispod nadvožnjaka Jasika, na 23. kilometru. Saobraćaj iz pravca Kruševca prema Kraljevu je preusmeren na Petlju Zapad. Iz pravca Pojata ka Kraljevu saobraćaj se odvija devijacijom ispod nadvožnjaka Jasika, nakon čega se vraća na kolovoznu traku ka Kraljevu.
Izvor: JP Putevi Srbije

Kruševac-Jasički put, radovi

U sklopu radova na Moravskom koridoru, 31.10.2023. godine pušta se u funciju nadvožnjak na Jasičkom putu preko državnog puta I A reda broj 5 (auto-puta E-761).
Takođe, kolovozna traka u smeru ka Kruševcu na državnog puta I A reda broj 5, od 15 km produžava se do petlje Zapad Moravskog koridora do izlaza za Kraljevo i Kruševac.
Saobraćaj se iz pravca Kruševca za Jasiku preusmerava na novi nadvožnjak, a devijacija koja je povezivala Jasiku i novi auto-put E-761 se zatvara.
Iz pravca Kraljeva devijacija prema Jasičkom putu ostaje u funkciji.
Izvor:
JP Putevi Srbije

Most preko Suvog potoka, Pakovraće- Kratovska stena

Od 12. 6. 2024.godine od 8 časova izvodiće se radovi na popravci mosta preko Suvog potoka u Ovčar Banji, na deonici Pakovraće (Markovica) – Kratovska stena, km 108+060.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom sasobraćajnom signalizacijom i opremom i trajaće do 15.08.2024. godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Izvor: JP Putevi Srbije

Pakovraće- Markovica, radovi

Od 30. 4. 2024. do 30. 9. 2024. godine, na snazi će biti izmena režima saobraćaja na državnom putuna deonici Pakovraće - Markovica zbog radova na izgradnji auto-puta E-763, Pakovraće - Požega.
Saobraćaj će biti preusmeren na devijaciju i odvijaće se naizmeničnim propuštanjem vozila pomoću svetlosne signalizacije.
Izvor
JP Putevi Srbije

1NR Niš jug

Na naplatnoj stanici Niš jug- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Vladičin Han

Na naplatnoj stanici Vladičin Han- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Predejane

Na naplatnoj stanici Predejane- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Grdelica

Na naplatnoj stanici Grdelica- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Merošina

Na naplatnoj stanici Merošina- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

II A-222   Kalna - Jabučko ravnište

Od 13. 5. do 13. 9. 2024. izvodiće se radovi na sanaciji propusta na državnom putu II A reda broj 222, deonica Kalna – Jabučko Ravnište. Za vreme radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.
Izvor: JP Putevi Srbije

Petlja Pojate , radovi

Od 27. 4. 2024. godine, posle 12 časova, za saobraćaj će biti zatvorena desna strana auto-puta u smeru ka Pojatama, a saobraćaj će se odvijati dvosmerno u smeru ka Kruševcu, preko devijacije na kojoj je brzina ograničena na 40 km/h uz povećanu opreznost i zabranu preticanja.
Od 7. 5. 2024.godine izvodiće se radovi na rehabilitaciji petlje Pojate na državnom putu I A reda broj 1, zona skretanja na petlji Pojate, od km371 do km374, u smeru Beograd- Niš. U zoni skretanja zatvorene su preticajne saobraćajne trake u oba smera pri čemu su sužene kolovozne trake u zoni radova, dok je brzina smanjena na 60 km/h.
Izvor:JP Putevi Srbije

1NR Dimitrovgrad

Na naplatnoj stanici Dimitrovgrad- nema zadržavanja vozila.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Pirot zapad

Na naplatnoj stanici Pirot zapad- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Bela Palanka

Na naplatnoj stanici Bela Palanka- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Niš Malča

Na naplatnoj stanici Niš Malča- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Niš sever

Na naplatnoj stanici Niš sever- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

Jabuka-Opovo-Čenta, ZKŠ

Na državnom putu II A reda broj 130, deonica Pančevo-Ečka, na snazi je zabrana saobraćaja za vozila ukupne nosivosti preko 12 t. Izvor JP Putevi Srbije
Na državnom putu II A reda broj 131, deonica Jabuka-Opovo-Čenta, na snazi je zabrana saobraćaja za vozila ukupne nosivosti preko 12 t.
Izvor,
JP Putevi Srbije

1GP RABE (Srbija - Mađarska)

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:
1. Izlaz iz Srbije- oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju- oko 30 minuta.
Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i mađarske nacionalnosti, mogu da koriste i putnici iz EU, Švajcarske, Norveške i Islanda!
Radno vreme GP Rabe je od 7 do 19 časova isključivo za PUTNIČKA VOZILA.
Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.

Izvor: Uprava granične policije RS

1NR UB

Na naplatnoj stanici Ub- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Lajkovac

Na naplatnoj stanici Lajkovac- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

Donja Kravarica - Gornja Kravarica - Rti, opis puta

Put II A reda br. 170 Šljivovica - Tara - Tešići - Bajna Bašta je celom dužinom pod asfaltom. Kolovoz je u dobrom stanju, prohodnost ovog puta u letnjim mesecima dobra. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Predejane- Crna Trava, OBUSTAVA

Od 02.04.2021. godine na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona, deonica Predejane- Crna Trava, kod mesta Crveni Breg zbog sleganja dela zaseka, pri čemu je došlo do oštećenja trupa puta i kolovozne konstrukcije( državni put II A reda br. 232). Alternativni putni pravac za teretna vozila je državni put I B reda broj 39, Leskovac - Svođe, i državni put II A reda broj 231, Svođe- Crna Trava.
Izvor: JP Putevi Srbije

1NR Bujanovac sever

Na naplatnoj stanici Bujanovac sever- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

NR Leskovac centar

Na naplatnoj stanici Leskovac centar- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Leskovac jug

Na naplatnoj stanici Leskovac jug- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Bujanovac jug

Na naplatnoj stanici Bujanovac jug- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

Donja Kravarica - Gornja Kravarica - Rti, opis puta

Lokalni putu koji vodi od Donje preko Gornje Kravarice do mesta Rti, celom dužinom je pod asfaltom. Kolovoz je u dobrom stanju pa je prohodnost ovog puta dobra u letnjim mesecima.
Srećan put Vam želi vaš AMSS.

1NR Ruma

Na naplatnoj stanici Ruma- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1GP Rastina (Srbija - Mađarska)

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:
1. Izlaz iz Srbije -oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.

Radno vreme GP Rastina – Bačsentđerđ je od 7 do 19 časova

Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i mađarske nacionalnosti, mogu da koriste i putnici iz EU, Švajcarske, Norveške i Islanda!
Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.
Izvor: Uprava granične policije RS

Pirot-Temska-Kalna - Opis puta

Put koji od Pirota ka Staroj Planini i Knjaževcu vodi preko preko Temske i Kalne (drž.put IIA reda br.221)u dobrom je stanju. Put je iz pravca Pirota (u 2017g.) većim delom presvučen novim sloje asfalta, sem jedne kraće deonice u dužini od svega par kilometara posle Temske koja još uvek nije rehabilitovana, koja je u solidnom stanju, ali na kojoj je potrebno opreznije voziti. U zimskim mesecima i u danima obilnih snežnih padavina i pored redovnih intrevencija putara zaduženih za održavanje ovog putnog pravca moguće su deonice sa snegom na kolovozu koji ostaje ispod snežnog pluga kamiona, zbog toga je upotreba zimske opreme obavezna .

Kosjerić (Varda) -Požega, radovi

Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko reke Nenadkovice, na delu državnog puta I B reda broj 21, na deonici Požega - Kosjerić (Varda). Tokom izvođenja radova na mostu saobraćaj se odvija preko privremene devijacije na kojoj se vozila naizmenično propuštaju pomoću semaforske signalizacije.
Izvor:JP Putevi Srbije

1NR Šid

Na naplatnoj stanici Šid- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Vranje

Na naplatnoj stanici Vranje- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Adaševci- Morović

Na naplatnoj stanici Adaševci- Morović- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Kuzmin

Na naplatnoj stanici Kuzmin- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Sremska Mitrovica

Na naplatnoj stanici Sremska Mitrovica- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Pećinci

Na naplatnoj stanici Pećinci- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Beška

Na naplatnoj stanici Beška , na naplati nema zadržavanja vozila.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Preljina

Na naplatnoj stanici Preljina - na naplati putarine nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Aleksinački Rudnici

Na naplatnoj stanici Aleksinački Rudnici- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Novi Sad jug

Na naplatnoj stanici Novi Sad jug- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Ražanj

Na naplatnoj Ražanj- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Pojate

Na naplatnoj stanici Pojate
- nema zadržavanja na naplati putarine.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Paraćin

Na naplatnoj stanici Paraćin- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Jagodina

Na naplatnoj stanici Jagodina- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Feketić

Na naplatnoj stanici Feketić - nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Batočina

Na naplatnoj stanici Batočina- nema zadržavanja vozila .
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Lapovo

Na naplatnoj stanici Lapovo- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Bačka Topola

Na naplatnoj stanici Bačka Topola - nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Markovac

Na naplatnoj stanici Markovac- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Inđija

Na naplatnoj stanici Inđija, na naplati nema zadržavanja vozila.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Kolari

Na naplatnoj stanici Kolari- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Požarevac

Na naplatnoj stanici Požarevac- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Takovo

Na naplatnoj stanici Takovo- nema zadržavanja.
JP Putevi Srbije

1NR Novi Sad sever

Na naplatnoj stanici Novi Sad sever- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Brestovac

Na naplatnoj stanici Brestovac- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Vodanj

Na naplatnoj stanici Vodanj- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Smederevo

Na naplatnoj stanici Smederevo - na naplati, nema zadržavanja vozila.
Izvor:JP Putevi Srbije

1NR Vrbas

Naplatna stanica Vrbas, na naplati, ka Subotici - nema zadržavanja vozila.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Velika Plana

Na naplatnoj stanici Velika Plana- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Žednik

Na naplatnoj stanici Žednik- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Umčari

Na naplatnoj stanici Umčari - nema zadržavanja vozila.
Izvor:
JP Putevi Srbije

Priboj - Ustibar - Sastavci - Bučje - Pljevlja, Opis puta

U pitanju je asfaltni put sa oštećenjima. Put ima dosta neravnina, rupa i kolotraga. Prolazi kroz šumska područja i ima dosta krivina.
Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Loznica-Voćnjak-Paskovac-Zajača, Opis puta

Put koji od Loznice vodi do mesta Zajača, preko mesta Voćnjak i Paskovac ima dosta krivina ali je celom dužinom asfaltni.
Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Srasla Bukva - Teočin, radovi na putu

Od 13. 10. do 01. 11. 2023. u periodu od 7 do 17 č, izvodiće se radovi na redovnom održavanju na državom putu II B reda broj 356, Srasla Bukva – Trbušani, na deonici Trbušani-Teočin. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem.
Izvor JP "Putevi Srbije"

Popova voda - Užice, Opis puta

Lokalni put koji od Popove vode vodi ka Užicu je makadamski put, koji je na pojedinim deonicama sužen zbog čega je prohodnsot na pojedinim deonicama otežana. Vozačima se ne savetuje krišćenje ovog lokalnog puta. U zimskim mesecima je vrlo često neprohodan i zavejan.
Srećan put Vam želi vaš AMSS.

VREME Vranje

Temperatura: 8 ℃
Opis: Oblačno
Pritisak: 944.6 hpa
Vetar: NNW 2
Vlažnost: 93 %


Izvor: RHMZ

VREME Dimitrovgrad

Temperatura: 9 ℃
Opis: Umerena kiša
Pritisak: 943.2 hpa
Vetar: NNW 3
Vlažnost: 87 %


Izvor: RHMZ

VREME Zaječar

Temperatura: 7 ℃
Opis: Slaba kiša
Pritisak: 975.8 hpa
Vetar: N 4
Vlažnost: 93 %


Izvor: RHMZ

VREME Leskovac

Temperatura: 10 ℃
Opis: Oblačno
Pritisak: 966.7 hpa
Vetar: ESE 4
Vlažnost: 87 %


Izvor: RHMZ

VREME Niš

Temperatura: 11 ℃
Opis: Pretežno oblačno
Pritisak: 969.2 hpa
Vetar: NE 1
Vlažnost: 82 %


Izvor: RHMZ

VREME Ćuprija

Temperatura: 13 ℃
Opis: Oblačno
Pritisak: 975.6 hpa
Vetar: SE 3
Vlažnost: 77 %


Izvor: RHMZ

VREME Kruševac

Temperatura: 13 ℃
Opis: Pretežno oblačno
Pritisak: 970.6 hpa
Vetar: NNE 2
Vlažnost: 82 %


Izvor: RHMZ

VREME Kuršumlija

Temperatura: 11 ℃
Opis: Oblačno
Pritisak: 946.9 hpa
Vetar: S 4
Vlažnost: 76 %


Izvor: RHMZ

VREME Kopaonik

Temperatura: 1 ℃
Opis: Magla
Pritisak: 804.8 hpa
Vetar: SSW 8
Vlažnost: 100 %


Izvor: RHMZ

VREME Kraljevo

Temperatura: 14 ℃
Opis: Delimično oblačno
Pritisak: 963.5 hpa
Vetar: SSW 1
Vlažnost: 55 %


Izvor: RHMZ

VREME Požega

Temperatura: 13 ℃
Opis: Vedro
Pritisak: 952.2 hpa
Vetar: WSW 3
Vlažnost: 58 %


Izvor: RHMZ

VREME Sjenica

Temperatura: 5 ℃
Opis: Oblačno
Pritisak: 873.9 hpa
Vetar: E 4
Vlažnost: 93 %


Izvor: RHMZ

VREME Zlatibor

Temperatura: 6 ℃
Opis: Pretežno vedro
Pritisak: 873.2 hpa
Vetar: W 4
Vlažnost: 76 %


Izvor: RHMZ

VREME Negotin

Temperatura: 8 ℃
Opis: Slaba kiša
Pritisak: 987.5 hpa
Vetar: SSE 1
Vlažnost: 100 %


Izvor: RHMZ

VREME Crni Vrh

Temperatura: 4 ℃
Opis: Magla
Pritisak: 875.6 hpa
Vetar: SE 5
Vlažnost: 100 %


Izvor: RHMZ

VREME V. Gradište

Temperatura: 11 ℃
Opis: Oblačno
Pritisak: 979.7 hpa
Vetar: SE 5
Vlažnost: 94 %


Izvor: RHMZ

VREME S. Palanka

Temperatura: 13 ℃
Opis: Pretežno oblačno
Pritisak: 974.6 hpa
Vetar: S 4
Vlažnost: 82 %


Izvor: RHMZ

VREME Valjevo

Temperatura: 13 ℃
Opis: Pretežno oblačno
Pritisak: 966.4 hpa
Vetar: NE 2
Vlažnost: 67 %


Izvor: RHMZ

VREME Loznica

Temperatura: 16 ℃
Opis: Pretežno oblačno
Pritisak: 971.6 hpa
Vetar: S 3
Vlažnost: 55 %


Izvor: RHMZ

VREME B. Karlovac

Temperatura: 11 ℃
Opis: Pretežno oblačno
Pritisak: 977.2 hpa
Vetar: SE 9
Vlažnost: 87 %


Izvor: RHMZ

VREME Kikinda

Temperatura: 12 ℃
Opis: Oblačno
Pritisak: 976.5 hpa
Vetar: SSE 7
Vlažnost: 88 %


Izvor: RHMZ

VREME Zrenjanin

Temperatura: 13 ℃
Opis: Delimično oblačno
Pritisak: 976.7 hpa
Vetar: SSE 7
Vlažnost: 82 %


Izvor: RHMZ

VREME Novi Sad

Temperatura: 14 ℃
Opis: Oblačno
Pritisak: 975.6 hpa
Vetar: SSE 5
Vlažnost: 77 %


Izvor: RHMZ

VREME Sombor

Temperatura: 11 ℃
Opis: Slaba kiša
Pritisak: 974.9 hpa
Vetar: SSW 2
Vlažnost: 100 %


Izvor: RHMZ

VREME Palić

Temperatura: 12 ℃
Opis: Slaba kiša
Pritisak: 973.7 hpa
Vetar: ESE 4
Vlažnost: 88 %


Izvor: RHMZ

VREME Kragujevac

Temperatura: 13 ℃
Opis: Oblačno
Pritisak: 967.5 hpa
Vetar: SE 2
Vlažnost: 77 %


Izvor: RHMZ

VREME Beograd

Temperatura: 15 ℃
Opis: Delimično oblačno
Pritisak: 971.5 hpa
Vetar: S 3
Vlažnost: 72 %


Izvor: RHMZ

1NR Preševo

Na naplatnoj stanici Preševo- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

Čokešina-Tekeriš, Opis puta

Put koji od Čokešine direktno vodi za Tekeriš, nije asfaltni. U pitanju je lokalni put koji je makadamski, pa da bi se došlo do Tekeriša potrebno je vratiti se unazad od Čokešine a zatim preko Jadranske Lešnice i Joševa do Tekeriša. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Aranđelovac - Gornja Šatornja, Opis puta

Reginalni put IIB reda 367 između Aranđelovca i Gornje Šatornje celom dužinom je pod asfaltom. Na ovom putu, koji ima sve odlike planinskog puta, prisutno je dosta krivina što zahteva od vozača sporiju i oprezniju vožnju.
Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Mislođin- Stepojevac, radovi

Od 1. 3. do 1. 8.2024. izvodiće se radovi na rehabilitaciji državnog puta II A reda broj 148, Mislođin- Stepojevca, na deonici Mislođin – Konatica. U zoni radova saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila i regulisan je semaforima.
Izvor: JP Putevi Srbije

Belanovica - Rudnik, Opis puta

Reginalni put IIB reda 364 između Belanovice i Rudnika je celom dužinom pod asfaltom. Na ovom putu, koji ima sve odlike planinskog puta, prisutno je dosta krivina što zahteva od vozača sporiju i oprezniju vožnju.
Srećan put Vam želi vaš AMSS.

1NR Mali Požarevac

Na naplatnoj stanici Mali Požarevac- na naplati, nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

Ljubiš - Gostilje - Sirogojno - Rožanstvo - Stopića pećina, Opis puta

Put Ljubiš- Gostilje- Sirogojno-Rožanstvo-Stopića pećina je celom dužinom pod asvaltom. U pitanju je put užeg profila, pa savetujemo opreznu vožnju.
Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Velika Kamenica, srušen most

U selu Velika Kamenica nešto niže ka mestu Podvrška zbog nabujale reke, iz bezbednosnih razloga kako voda ne bi poplavila okolne kuće srušen je most ( da ne bi voda sama srušila most ). Državni put Kladovo- Negotin je u funkciji nema prekida u saobraćaju.

Arilje - Visoko, Opis puta

Arilje- Visoka od mosta Viroštak - Visoka, drža put II A reda je makadamski put u dužini oko 5 km. Vozače očekuju oštre krivine i veliki usponi, a u zimskim mesecima zbog obilnih snežnih padavina ova deonica je teško prohodna pa se ne savetuje korišćenje ovog putnog pravca.
Srećan put Vam želi vaš AMSS.

1NR Kovilj

Na naplatnoj stanici Kovilj- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1NR Maradik

Na naplatnoj stanici Maradik- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1GP NEŠTIN

Prema poslednjim informacijama zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće promenjeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.
Ovaj granični prelaz predviđen je za prelaz samo putničkih vozila i prolazak ISKLJUČIVO PRAZNIH TERETNIH VOZILA. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č.
Izvor: Uprava granične policije RS

1GP LJUBA

Prema poslednjim informacijama zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č
Izvor: Uprava granične policije RS

1 NR Doljevac

Na naplatnoj stanici Doljevac- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1GP PROHOR PČINJSKI (Srbija - Severna Makedonija) R-238 (veza sa R-125)

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima:
1. Izlaz iz Srbije: oko 30 minuta
2. Ulaz u Srbiju: oko 30 minuta.
Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće promenjeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.

Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č..
Izvor: Uprava granične policije RS

Bajina Bašta - Strmac

Od Bajine Bašte do Strmca, očekuje Vas makadamski put koji je u letnjim mesecima nesmetano prohodan, ali mi ne preporučujemo korišćenje ovog puta, jer na pojedinim deonicama ima manjih oštećenja na kolovozu.

Muhovo - Odvraćenica - Golija, Opis puta

Put od Muhova do Odvraćenice je pod makadamom odnosno vozače očekuje zemljani put. U zimskim mesecima zbog obilnih snežnih padavina ova deonica je teško prohodna pa se ne savetuje korišćenje ovog putnog pravca.
rećan put Vam želi vaš AMSS.

Kalna - Jalovik izvor Periš, Opis puta

Na drž putu II A reda broj 222, Kalna-Jalovik izvor-Periš, (IIA reda br 222) vozače celom dužinom očekuje asfaltani put koji prolazi kroz šumska područja i koji je u 2017.g. u potpunosti rehabilitovan. U zimskim mesecima u danima snežnih padavina (ledena kiša ili duge vremenske nepogode) saobraćaj može biti otežan, jer ovaj put pripada III prioritetu čišćenja koji podrazumeva samo uklanjanje snega sa puta, pa se ne preporučuje njegovo korišćenje. U zimskim mesecima savetujemo korišćenje puta koji od Kalne vodi preko Knjaževca i Svrljiga do Periša koji spadaju u I i II prioritet održavnja.
Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Jasikovo - Vlaole - Krivelj - Bor, Opis puta

Na državnom putu II A reda broj 164, Jasikovo Vlaole Krivelj Bor vozače očekuje celom dužinom asfaltani put koji prolazi kroz šumska područja. U zimskim mesecima u danima snežnih padavina (ledena kiša ili duge vremenske nepogode) saobraćaj se obavja otežano. U zimskim mesecima ne preporučujemo korišćenje ovog putnog pravca!
Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Opis puta, Ibarska magistrala - deonica kod Rušanja

Deonica ibarske magistrale kod Rušnja dugačka je 5 km. Karakterisična je po čestoj magli i pojačanom vetru. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Prevoj Begaljičko brdo, opis puta

Prevoj Begaljičko brdo nalazi se na delu auto puta E75 između naplatne rampe Mali Požarevac i Vrčin. Dužina prevoja je 8 km. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
Srećan put vam želi vaš AMSS.

Prevoj Banstol, opis puta

Banstol se nalazi se između Sremkih Karlovca i Čortanovca na oko 200 m nadmorske visine. Dužina deonice je 10 km. Karakterisičan po čestoj magli i pojačanim vetrom. U zimskim mesecima u periodu snežnih padavina vetar stvara snežne nanose i u velikoj meri otežava rad putara i prohodnost puta. U peridu od 01.11 do 01.04. preporučujemo upotrebu zimske opreme, dok je ona obavezna ukoliko ima snega leda i poledice na kolovozu. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Prevoj Iriški venac, opis puta

Prevoj Iriški venac nalazi se na 451 m nadmorske visine. Dužina prevoja je 10 km. Karakterisičan po čestoj magli i pojačanim vetrom. U zimskim mesecima u periodu snežnih padavina vetar stvara snežne nanose i u velikoj meri otežava rad putara i prohodnost puta. U peridu od 01.11 do 01.04. preporučujemo upotrebu zimske oprema, dok je ona obavezna ukoliko ima snega leda i poledice na kolovozu. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Prevoj Mečka auto-put BG-Ni, opis puta

Prevoj Mečka nalazi se na 400 m. nadmorske visine. Dužina prevoja je 10 km. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Prevoj Svetinja, opis puta

Prevoj Svetinja nalazi se na 400 m. nadmorske visine, na starom kragujevaćkom putu. Dužina prevoja je 10 km. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Prevoj Rudnik, opis puta

Prevoj Rudnik nalazi se na 600 m nadmorske visine. Dužina prevoja je 10 km. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Prevoj Mionica-Divčibare

Najviša tačka puta od Mionice ka Divčibarama nalazi se na 1.000 m. nadmorske visine. Dužina puta 20 km. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Prevoj Debelo Brdo Valjevo - Bajna Bašta, opis puta

Prevoj Debelo Brdo nalazi se na 1.000 m nadmorske visine. Dužina puta 30 km. Karakterisičan je po čestoj magli, pojačanim vetrom i obilnim snežni padavinama. U zimskim mesecima u periodu snežnih padavina vetar stvara snežne nanose i u velikoj meri otežava rad putara i prohodnost puta. U peridu od 01.11 do 01.04. preporučujemo upotrebu zimske oprema, dok je ona obavezna, a preporučujemo upotrebu lanaca, ukoliko ima snega leda i poledice na kolovozu. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Opis puta Bajna Bašta - Tara

Najviša tačka puta od Bajne Bašte ka Tari nalazi se na 1.000 m. nadmorske visine. Dužina puta 30 km. Pojačan vetar, magla, i obilne snežne padavine su osnovne karakteristike na ovoj deonici puta. U zimskim mesecima u periodu snežnih padavina vetar stvara snežne nanose i u velikoj meri otežava rad putara i prohodnost puta. U peridu od 01.11 do 01.04. preporučujemo upotrebu zimske oprema, dok je ona obavezna, a preporučujemo upotrebu lanaca, ukoliko ima snega leda i poledice na kolovozu. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Deonica puta Nova Varoš - Zlatibor, opis puta

Najviša tačka puta od Nove Varoši ka Zlatiboru nalazi se na 1.000 m nadmorske visine. Dužina prevoja je 20 km. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put vam želi vaš AMSS.

Prevoj Crni vrh Bor-Žagubica, opis puta

Prevoj Crni vrh nalazi se na 1.000 m. nadmorske visine. Dužina prevoja je 20 km. Karakterisičan je po čestoj magli, pojačanim vetrom i po obilnim snežnim padavinama. U zimskim mesecima u periodu snežnih padavina vetar stvara snežne nanose i u velikoj meri otežava rad putara i prohodnost puta. U peridu od 01.11 do 01.04. preporučujemo upotrebu zimske oprema, dok je ona obavezna, a preporučujemo upotrebu lanaca, ukoliko ima snega leda i poledice na kolovozu. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Prevoj, Vlasina Surdulica Vlasinsko jezero, opis puta

Prevoj Vlasina nalazi se na 1.100 nadmorske visine. Dužina prevoja je 10 km. Karakterisičan je po čestoj magli, pojačanim vetrom i obilnim snežnim padavinama. U zimskim mesecima u periodu snežnih padavina vetar stvara snežne nanose i u velikoj meri otežava rad putara i prohodnost puta. U peridu od 01.11 do 01.04. preporučujemo upotrebu zimske oprema, dok je ona obavezna a preporučujemo upotrebu lanaca ukoliko ima snega leda i poledice na kolovozu. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Prevoj Popadija, Opis puta

Prevoj Popadija nalazi se na 500 m nadmorske visine na putu Majdanpek - Negotin. Dužina prevoja je 10 km. Karakterisičan po čestoj magli i pojačanim vetrom. U zimskim mesecima u periodu snežnih padavina vetar stvara snežne nanose i u velikoj meri otežava rad putara i prohodnost puta. U peridu od 01.11 do 01.04. preporučujemo upotrebu zimske oprema, dok je ona obavezna ukoliko ima snega leda i poledice na kolovozu. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Prevoj Tresibaba, opis puta

Prevoj Tresibaba nalazi se na 600 m nadmorske visine na putu Knjaževac-Niš. Dužina prevoja je 10 km. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Prevoj Čestobrodica, opis puta

Prevoj Čestobrodica nalazi se na 600 m nadmorske visine, na putu Paraćin - Zaječar. Dužina prevoja je 20 km. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
Srećan put Vam želi vaš AMSS.

1GP NAKOVO

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našem graničnim prelazima su:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 15 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 15 minuta.
Radno vreme GP Nakovo je od 07-19č, svakog dana, isključivo za PUTNIČKA VOZILA.
Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.
Izvor UGP

Crna tačka - Obilaznica oko Smedereva

Vozačima savetujemo punu opreznost u vožnji i strogo poštovanje saobraćajnih propisa, jer je ovo mesto u Upravi saobraćajne policije Republike Srbije i JP Putevi Srbije označeno kao CRNA TAČKA ili opasno mesto.

Crna tačka - Međuvršje

Vozačima savetujemo punu opreznost u vožnji i strogo poštovanje saobraćajnih propisa, jer je ovo mesto u Upravi saobraćajne policije Republike Srbije i JP Putevi Srbije označeno kao CRNA TAČKA ili opasno mesto.

Crna tačka - Brđani

Vozačima savetujemo punu opreznost u vožnji i strogo poštovanje saobraćajnih propisa, jer je ovo mesto u Upravi saobraćajne policije Republike Srbije i JP Putevi Srbije označeno kao CRNA TAČKA ili opasno mesto.

Crna tačka - Divci

Vozačima savetujemo punu opreznost u vožnji i strogo poštovanje saobraćajnih propisa, jer je ovo mesto u Upravi saobraćajne policije Republike Srbije i JP Putevi Srbije označeno kao CRNA TAČKA ili opasno mesto.

Crna tačka - Radobić kod Mionice

Vozačima savetujemo punu opreznost u vožnji i strogo poštovanje saobraćajnih propisa, jer je ovo mesto u Upravi saobraćajne policije Republike Srbije i JP Putevi Srbije označeno kao CRNA TAČKA ili opasno mesto.

Crna tačka - Dudovica

Vozačima savetujemo punu opreznost u vožnji i strogo poštovanje saobraćajnih propisa, jer je ovo mesto u Upravi saobraćajne policije Republike Srbije i JP Putevi Srbije označeno kao CRNA TAČKA ili opasno mesto.

Crna tačka - Ćelije

Vozačima savetujemo punu opreznost u vožnji i strogo poštovanje saobraćajnih propisa, jer je ovo mesto u Upravi saobraćajne policije Republike Srbije i JP Putevi Srbije označeno kao CRNA TAČKA ili opasno mesto.

Crna tačka- Petka, Ibarska magistrala

Vozačima savetujemo punu opreznost u vožnji i strogo poštovanje saobraćajnih propisa, jer je ovo mesto u Upravi saobraćajne policije Republike Srbije i JP Putevi Srbije označeno kao CRNA TAČKA ili opasno mesto.

Crna tačka- petlja na Ostružnici

Vozačima savetujemo punu opreznost u vožnji i strogo poštovanje saobraćajnih propisa, jer je ovo mesto u Upravi saobraćajne policije Republike Srbije i JP Putevi Srbije označeno kao CRNA TAČKA ili opasno mesto.

Crna tačka- most Gazela.

Vozačima savetujemo punu opreznost u vožnji i strogo poštovanje saobraćajnih propisa, jer je ovo mesto u Upravi saobraćajne policije Republike Srbije i JP Putevi Srbije označeno kao CRNA TAČKA ili opasno mesto.

Prevoj Jaram, opis puta

Prevoj Jaram nalazi se na 1700 m nadmorske visine. Dužina prevoja je 15 km. Karakterisičan po čestoj magli i pojačanim vetrom. U zimskim mesecima u periodu snežnih padavina vetar stvara snežne nanose i u velikoj meri otežava rad putara i prohodnost puta. U peridu od 01.11 do 01.04. preporučujemo upotrebu zimske oprema, dok je ona obavezna ukoliko ima snega leda i poledice na kolovozu. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Trgovište-Bosilegrad, Opis puta

Put od Trgovišta preko Radovnice do Bosilegrada većim delom u dužini od oko 20 km je pod makadamom, odnosno vozače očekuje zemljani put. Ne prepuručujemo korišćenje ovog putnog pravca.

Crna tačka na putu Beograd-Pančevo kod Krnjače

Vozačima savetujemo punu opreznost u vožnji i strogo poštovanje saobraćajnih propisa, jer je ovo mesto u Upravi saobraćajne policije Republike Srbije i JP Putevi Srbije označeno kao CRNA TAČKA ili opasno mesto.

Petlja Lajkovac, radovi

Između naplatne stanice na petlji Lajkovac (auto-put E-763) i državnog puta IB reda broj 27 - nakon obustave saobraćaja, uspostavljen privremeni režim saobraćaja zbog uključenja gradilišnih vozila na gradilište u zoni kružne raskrsnice, prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji za usporenje saobraćaja. Naplatna stanica na petlji Lajkovac je otvorena za saobraćaj.
Izvor: JP Putevi Srbije

Osečina Loznica u mestu Komirić

Obustava saobraćaja zbog izlivanja reke

Merćez-Lukovska banja, Opis puta

Put od Merćeza ka Lukovskoj banji, (drž. put II B reda broj 414 ) asfaaltiran je samo do Lukovske banje, ostala deonica je makadamski put.
Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Čantavir - Orom, Opis puta

Put između Čantavira i Oroma je put III prioriteta, na njemu nema asfalta već je to zemljani - makadamski put.
Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Majdanpek Donji Milanovac preko Omana

Na državnom putu II A reda broj 164 preko Omana, vozače celom dužinom očekuje asfaltani put koji prolazi kroz šumska područja. U zimskim mesecima u danima snežnih padavina (ledena kiša ili duge vremenske nepogode) saobraćaj je otežan, pa se ne preporučuje njegovo korišćenje. Savetujemo korišćenje puta koji od Majdanpeka vodi preko Klokočevca i Porečkog mosta ka Donjem Milanovcu.

Opasnost zbog mogućih odrona na Đerdapskoj magistrali 1Odr

Zbog česte pojave odrona, vozačima savetujemo sporiju, oprezniju i pažljiviju vožnju!
Izvor: JP Putevi Srbije

Krupanj-Osečina, Opis puta

Prvih 9 km puta od Krupnja ka Osečini je pod asfaltom ostala dužina puta prema Osečini je makadamski odnosno zemljani put.Ne preporučijemo kretanje i korišćenje ovog putnog pravca.
Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Ivanjica - Kaona - Kraljevo, Opis puta

Na putu između Kaone i Ivanjice (drž. putu od Ii A reda broj 197) vozače očekuje deonica koja nije pod asfaltom, odnosno zemljani (makadamski) put, zbog čega ne savetujemo korišćenje ovog puta. U zimskim mesecima on pripada III prioritetu održavanja puteva.

Ivanjica - Prilike - Nova Varoš, Opis puta

Put IB reba br.-13 Ivanjica-Sjenica je celom dužinom pod asfaltom. Kolovoz je u dobrom stanju pa je prohodnost ovog puta u letnjim mesecima dobra.
Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Ivanjica - Sjenica,Obustava

Od 20. 6. do 24. 6. 2024. godine, dvokratno u periodu od 9 do 12 časova i od 13 do 16 časova, zbog asfalterskih radova, biće obustavljen saobraćaj na državnom putu na deonici Ivanjica – Sjenica, u mestu Krstac.
Alternativni putni pravci su: državni put(iz pravca Nove Varoši) kao i državni put29 (iz pravca Novog Pazara).

JP Putevi Srbije

1GP STREZIMIROVCI (Srbija-Bugarska)

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima:
1. Izlaz iz Srbije: oko 30 minuta
2. Ulaz u Srbiju: oko 30 minuta.
Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće promenjeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.

Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č.
Izvor: Uprava granične policije RS

NR Šimanovci

Na naplatnoj stanici Šimanovci- nema zadržavanja.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1GP SOT

Prema poslednjim informacijama zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.

Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č.

Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.

Izvor: Uprava granične policije RS

Strmostena - Kučajske planine - Brestovačke banje, Opis puta

Put od Strmostena preko Kučajskih planina do Brestovačke banje je većim delom pod makadamom odnosno vozače očekuje zemljani put.
Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Ivanjica - manastir Studenica - Ušće, Opis puta

Put od Ivanjice ka manastiru Studenica do Ušća celom dužinom je pod asfaltom.
Srećan put vam želi vaš AMSS.

Put Ivanjica Duga Poljana preko Golije

Od Ivanjice ka Dugoj Poljani prvih 15 km je pod asfaltom, sledećih 3,3 km je zemljani put ili makadam, narednih 20 km je pod asfaltom, a zatim dolazi deonica od 22 km na kojoj nema asfalta, odnosno vozače očekuje zemljani put.

Krepoljin - Despotovac, Opis puta

Državni put IIA reda broj 186 između Krepoljina i Despotovca, preko Sige, Lipovice, Panjevca ka manastiru "Manasija" do Despotovca je pod asfaltom. Na pojedinim deonicama kolovoz je oštećen, vozačima savetujemo punu opreznost u vožnji.
Srećan put vam želi vaš AMSS.

1GP RIBARCI

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima:
1. Izlaz iz Srbije: od 30 minuta
2. Ulaz u Srbiju: oko 30 minuta
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č.

Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.
Izvor: Uprava granične policije RS

1GP SRPSKA CRNJA

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.

Izvor: Uprava granične policije RS

1GP VRŠKA ČUKA

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima:
1. Izlaz iz Srbije: oko 30 minuta
2. Ulaz u Srbiju: oko 30 minuta
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.

Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č.

Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.

Izvor: Uprava granične policije RS

1GP VATIN

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č.

Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.

Izvor: Uprava granične policije RS

Đurinci- Sopot, radovi

Od 1. 3. do 1. 8. 2024. izvodiće se radovi na rehabilitaciji državnog puta II A reda broj 150, na deonici Đurinci- Sopot. U zoni radova saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila i regulisan je semaforima
Izvor: JP Putevi Srbije

1GP KOTROMAN - između Srbije i BIH

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije -oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.

Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č.

Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.
Izvor: Uprava granične policije RS

1GP BAJINA BAŠTA - između Srbije (Bajina Bašta) i BIH (Skelani)

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 min.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 min.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Ovaj granični prelaz predviđen je za prelaz samo putničkih vozila i prolazak TERETNIH VOZILA, ali ISKLJUČIVO PRAZNA.

Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č.

Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.
Izvor: Uprava granične policije RS

1GP LJUBOVIJA - između Srbije (Ljubovija) i BIH (Bratunac)

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 min.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 min.
Ovaj granični prelaz namenjen je samo za prelaz putnika i putničkih motornih vozila državljana iz BIH i Srbije.
Na području Ljubovije otvoren je još jedan granični prelaz sa BIH . Na novom mostu i novom GP koji je sagrađen između Ljubovije i Bratunca (Bratoljub) odvija se međunarodni saobraćaj za sve državljane i za sve kategorije vozila (putnička, teretna i autobuse). Radno vreme je 0-24č.

Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č.

Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.

Izvor: Uprava granične policije RS

1GP JAMENA - između Srbije (na Savi zapadno od Sremske Rače) i BIH (Bijeljina)

Prelaz SKELOM - Radi svakog dana od 07,00 do 20,00 sati.
- NEPARNIM satima skela kreće iz Srbije, a
- PARNIM satima iz Republike Srpske.
- Ukupno ima 14 polazaka skele (po 7 sa svake strane).
Izvor:UGP

1GP UVAC - između Srbije (Priboj) i BIH (Rudo-Višegrad)

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 min.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 min.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č.
Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.
Izvor: Uprava granične policije RS

1GP JABUKA

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije: oko 30 minuta
2. Ulaz u Srbiju: oko 20 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č.
Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.
Izvor: Uprava granične policije RS

1NR Beograd, petlja Vrčin

Na naplatnoj stanici Beograd, petlja Vrčin - na naplati nema zadržavanja vozila.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1GP TRBUŠNICA - LOZNICA

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 min.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 min.
Od 8. 4. 2024. na snazi će biti zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila čija ukupna masa prelazi 5 tona, zbog oštećenja mosta preko reke Drine- Karakaj na državnom putu I B reda broj 26, u zoni graničnog prelaza Mali Zvornik, pri čemu će se sabraćaj za navedena vozila alternativno odvijati preko graničnog prelaza u Ljuboviji.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č.
Izvor: Uprava granične policije RS

1GP MALI ZVORNIK

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 min.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 min.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije -oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.

Ovaj granični prelaz otvoren je za sva TERETNA motorna vozila.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č.

Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.
Izvor: Uprava granične policije RS

1GP BADOVINCI (PAVLOVIĆA ĆUPRIJA)

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 min.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 min.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Teretna motorna vozila na ovom graničnom prelazu mogu da ulaze u Srbiju PUNA i PRAZNA, dok na izlazu iz Srbije ka Bosni i Hercegovine teretna vozila mogu da prolaze samo PRAZNA.

Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č.

Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.

Izvor: Uprava granične policije RS

1GP KLADOVO - 1.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.

Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č.
Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.
Izvor: Uprava granične policije RS

Prevoj Mačkov kamen, pu Krupanj - Gračanica

Saobraćaj se obavlja bez prekida, ali usporeno na pojedinim deonicama zbog oštećenog kolovoza.
Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Žlne - Ponor, Opis puta

Put između Žlne i Ponora je lokalni put pod asfaltom celom dužinom. U zimskim mesecima se ne savetuje njegovo korišćenje jer je otežano prohodan zbog snega i leda na kolovozu.
Srećan put Vam želi vaš AMSS.

1GP BAČKA PALANKA sa Hrvatske strane ILOK

Prema poslednjim informacijama zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Na GP Bačka Palanka normalizovan je saobraćaj za PMV, kao i za TMV ukupne mase do 3,5 tone, dok je za autobuse i dalje na snazi obustava saobraćaja, iz razloga što je došlo do oštećenja mosta na Dunavu.

Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č

Izvor: Uprava granične policije RS

Horgoš-Subotica-Novi Sad - Beograd - 2 - za ter.mot.vozila, drž.put IB reda br 100 zabrana

Aktuelna je zabrana saobraćaja za sva teretna vozila čija nosivost prelazi 12 t. na drž.putu IB reda br.100. Horgoš-Subotica-Novi Sad - Beograd. Ova kategorija teretnih mot. vozila usmerena je na korišćenje auto-put E75, Novi Sad-Subotica, drž.put IAreda br.1.

PRAVAC ZA TERETNA VOZILA UKUPNE TEŽINE VEĆE OD 3,5 T.

IZ BANATA ZA BAČKU I SREM: Pančevački most, Ruzveltova, D. Tucovića, Batutova, Bulevar, G. Vučića, V. Ilića do Plavog mosta (ZABRANA SAOBRAĆAJA: od 16 do 18 i od 23 do 09 sati narednog dana!), AP E-75 ka Nišu, kružni put do ibarske magistrale, obilaznica preko Ostružnice, pa AP E-70 i AP E-75.

1NR Stara Pazova

Na naplatnoj stanici na naplati, nema zadržavanja vozila.
Izvor:
JP Putevi Srbije

1GP ŠPILJANI Srbija Crna Gora E65 E80

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije: oko 30 minuta
2. Ulaz u Srbiju: oko 30 minuta
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.


Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č.

1GP GOSTUN Srbija Crna Gora

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije: oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju: oko 30 minuta
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.

Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č.
Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.

Izvor: Uprava granične policije RS

1GP BAČKI BREG (Srbija-Mađarska)

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Na teretnim terminalina:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Radno vreme od 00-24č.
Podsećamo da je ovom vremenu zadržavanja potrebno dodati i vreme koje se provodi na mađarskim terminalima, a koje je često dosta duže u odnosu na vreme zadržavanja na našim prelazima

Ovaj granični prelaz nije namenjen za prelaz ternih vozila.
Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.
Izvor: Uprava granične policije RS

INFO I POMOĆ: 1987