Međunarodna saradnja
O nama - Međunarodna saradnja

FIA - Međunarodna automobilska federacija

FIA - Međunarodna automobilska federacija

Međunarodna automobilska federacija je globalna organizacija koja ne samo da rukovodi svetskim automobilskim sportom, koji i promoviše, već i federacija vodećih svetskih automobilskih organizacija koja ima za cilj da obezbedi sigurnu, održivu i pristupačnu mobilnost za sve učesnike u saobraćaju širom sveta.

Osnovana 1904. godine, sa sedištem u Parizu, FIA je neprofitna organizacija.

FIA okuplja 240 nacionalnih automobilskih i sportskih organizacija iz 144 zemlje sveta, sa svih kontinenata. Njeni klubovi-članovi zastupaju prava preko 100 miliona individualnih članova i njihovih porodica. FIA je posvećena zastupanju prava automobilskih organizacija i korisnika motornih vozila širom sveta, putem kampanja i aktivnosti kojima se brane njihovi interesi. Po pitanjima bezbednosti saobraćaja na putevima, mobilnosti, zaštite životne sredine i prava potrošača, FIA aktivno promoviše interese motorizovanih putnika u Ujedinjenim nacijama, Evropskoj uniji i drugim medjunarodnim telima. FIA je takodje rukovodeće telo u oblasti automobilskog sporta širom sveta. Ona donosi pravila i propise za sva medjunarodna sportska automobilska takmičenja, uključujući FIA Svetski šampionat Formule 1, FIA Svetski reli šampionat i FIA Svetski šampionat turističkih vozila.

AMSS je član FIA-e od 1926.godine.

AIT - Medjunarodni turistički savez

AIT - Međunarodni turistički savez

Medjunarodni turistički savez osnovan je 1898. godine i najstarija je neprofitna, ne-vladina organizacija na svetu, koja zastupa interese nacionalnih automobilskih asocijacija i turing klubova.

Stogodišnje iskustvo u pružanju usluga svojim asocijacijama-članicama uključuje raznolike oblasti i aktivnosti koje se odnose na putovanja i mobilnost.

Usluge AIT-a zasnivaju se na uzajamnim, multilateralnim ugovorima asocijacija-članica o pomoći i saradnji, za dobrobit pojedinačnih članova tih asocijacija. 2005. godine, AIT i FIA su prerasle u jedinstvenu organizaciju, s tim što su aktivnosti kojima se AIT bavio od početka svog osnivanja i dalje ostale u njegovoj nadležnosti - sistem kreditnih pisama i knjižica za turing pomoć, carinska dokumenta (CPD), medjunarodne kamping kartice (CCI), turistički karneti (CdT).

AMSS je član AIT-a od 1926. godine.

FIA Fondacija

FIA FONDACIJA

FIA Fondacija je nezavisno dobrotvorno društvo, registrovano u Ujedinjenom Kraljevstvu, koje podržava i rukovodi medjunarodnim programima kojima se promovišu bezbednost saobraćaja na putevima, zaštita životne sredine i održiva mobilnost i finansira posebne istraživanja u oblasti bezbednosti automobilskog sporta.

FIA Fondacija osnovana je 2001. godine, iz donacije FIA-e vredne 300 miliona dolara. FIA Fondacija je ne-vladina organizacija i ima konsulatativni status pri Ekonomskom i društvenom savetu Ujedinjenih nacija, a redovan je učesnik i Radne grupe za bezbednost saobraćaja na putevima i Svetskog foruma za harmonizaciju standarda vozila pri Ekonomskoj komisiji UN za Evropu (UNECE). Takodje je vodeći učesnik Organzacije UN za saradnju u oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima, a usko saradjuje i sa Svetskom zdravstvenom organizacijom (WHO), Svetskom bankom i Programom UN za zaštitu životne sredine (UNEP).

AMSS je član FIA Fondacije od njenog osnivanja, 2001. godine.
 

FIM - Međunarodna motociklistička federacija

FIM - Međunarodna motociklistička federacija

Međunarodna motociklistička federacija osnovana je krajem 1904. godine, u Parizu, pod nazivom Medjunarodna federacija motociklističkih klubova. Do početka drugog svetskog rata okupljala je 30 nacionalnih asocijacija, da bi posle njega, 1949. godine, zvanično postala Medjunarodna motociklistička federacija FIM. Te iste godine, održano je i prvo, najprestižnije takmičenje - Svetski šampionat u motociklizmu na kružnim stazama. Sedište FIM-a nalazi se u Ženevi.

FIM je zvanično priznata federacija od strane Medjunarodnog olimpijskog komiteta (IOC), počev od 2000. godine, a takođe usko sarađuje i sa Svetskom turističkom organizacijom (WTO), Programom za zaštitu životne sredine Ujedinjenih nacija (UNEP), i drugim međunarodnim organizacijama. FIM je podeljen u šest kontinentalinih unija i okuplja 111 zemalja-članica.

AMSS je član FIM-a od 1949. godine.

FIM Europe

FIM EUROPE

FIM Europe (do nedavno poznat pod imenom Evropska motociklistička unija - UEM) je kontinenentalna unija Međunarodne motociklističke federacije (FIM). Osnovan je 1996. godine i danas okuplja 47 evropskih nacionalnih moto federacija (FMN), kao i 6 organizacija okupljenih na regionalnom principu.
Najveća je kontinentalna unija u okviru FIM, sa skoro 50% zemalja-članica i 80% svih aktivnosti koje se širom sveta organizuju u oblasti motociklizma i moto sportova.

FIM Europe je takođe aktivan i na polju turizma i u te svrhe sačinjena je FIM Europe mapa za motocikliste, kao i posebna publikacija sa hotelima i kamp-naseljima za motocikliste.
FIM Europe je aktivan i u domenu bezbednosti saobraćaja na putevima i zaštite životne sredine.

AMSS je član FIM Europe od 1996. godine.

ARC Europe

ARC EUROPE

ARC Europe je osnovan 1991. godine (pod nazivom ARC Transistance) kako bi ponudio visoko-kvalitetne usluge mobilnosti poslovnim partnerima i razvio međunarodnu mrežu davalaca usluga. Iako je cilj prvobitno bio da se uglavnom pružaju usluge pomoći na putu, ARC Europe je danas vodeća ekspertska organizacija po pitanju rešenja za lojalnost korisnika usluga, uz ponudu širokog spektra proizvoda i usluga koje pomažu poslovnim partnerima da uspostave i dalje razviju i unaprede svoje prihode od prodaje.

S obzirom da je lider u mnogim oblastima, ARC Europe ima obavezu da svojim korisnicima obezbedi vodeće standarde u industriji. Cilj je postizanje najboljih mogućih ključnih rezultata, kao što su brzina prijema poziva (SOA), brzina pružanja usluge (CTA) i stopa popravke na putu (RRR).

AMSS je član ARC Europe-a od 1996. godine, kada je potpisan prvi pan-evropski ugovor za vozila marke Opel.

EuroRAP - Evropski program ocenjivanja puteva

EuroRAP

Evropski program ocenjivanja puteva je međunarodna neprofitna asocijacija, registrovana u Belgiji. Njeni članovi su automobilske organizacije, nacionalni i regionalni upravljači puteva, kao izabrani stručnjacij koji su dali poseban doprinos EuroRAP-u.

EuroRAP je program koji se razvio po uspostavljanju programa EuroNCAP - nezavisnog programa testiranja sudara vozila (crash test) kojim se novo-proizvedena vozila ocenjuju u pogledu zaštite koju pružaju putnicima i pešacima. Dok EuroNCAP pokazuje da rešenje dobre zaštite od sudara čini porodični auto još bezbednijim, EuroRAP pokazuje kako putevi mogu da se učine bezbednijim, tako da vozilo i put zajednički mogu da spasavaju živote.
Cilj EuroRAP-a je smanjenje broja poginulih i teško povredjenih na evropskim putevima putem sistematskog testiranja rizika kojim se identifikuju glavni nedostaci bezbednosti, koji mogu da se otklone merama praktičnog unapređenja puteva; obezbeđivanje uslova za donošenje strateških odluka o unapređenju puteva, zaštiti od sudara i standarda u pogledu upravljanja putevima; jačanje partnerstva između vlasti odgovornih za sistem bezbednih puteva - automobilskih organizacija, proizvođača vozila i upravljača puteva.

AMSS je član EuroRAP-a od novembra meseca 2007. godine.

INFO I POMOĆ: 1987