Sve za vozila - Atesti i uvoz

U svom sastavu AMSS-CMV sadrži niz laboratorija za ispitivanje, etaloniranje, kontrolisanje, overavanje merila, procene i veštačenja. Za sve ove delatnosti ima odgovarajuće akreditacije i ovlašćenja izdata od strane nadležnih tela i državnih organa, među kojima su Agencija za bezbednost saobraćaja, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo privrede – Direkcija za mere i dragocene metale, Ministarstvo finansija-poreska uprava, Uprava za prevoz opasnog tereta, Direktorat za civilno vazduhoplovstvo, Akreditaciono telo Srbije, IRAP – međunarodna akreditacija.

Ispitivanje uvezenih i polovnih vozila

Kontrolisanje polovnih vozila podrazumeva utvrđivanje tehničkih uslova za vozila na osnovu propisanih kriterijuma kao i stručnu proveru i utvrđivanje da li je vozilo naknadno modifikovano.

Agencija za bezbednost saobraćaja ovlastila je AMSS - Centar za motorna vozila (CMV) da ispituje uvezena polovna vozila. Nakon utvrđivanja stanja uvezenog vozila, CMV formira Izveštaj na osnovu koga Agencija za bezbednost saobraćaja izdaje Uverenje o ispitivanju (kontrolisanju vozila koje se uvozi kao upotrebljavano).

CMV posluje u okviru AMSS i radi u najsavremenijim akreditovanim laboratorijama koje su specijalizovane za različita ispitivanja. Tako širom Srbije na više od 200 adresa stručnjaci ovog centra mogu ispitivati da li uvezena vozila ispunjavaju uslove za dobijanje uverenja, koje je ujedno i uslov za prvu registraciju vozila u Srbiji.

Kriterijume za izdavanje Uverenja definiše Zakon o bezbednosti u saobraćaju, odnosno Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozilo, kao i Pravilnik o ispitivanju vozila. Homologacija delova i sklopova je definisana međunarodnim propisima i obavezujuća je za sva vozila koja učestvuju u saobraćaju.

AMSS CMV je obavezan je da primi svaki zahtev i ispita vozilo. Na osnovu provere i rezultata u CMV se izdaje rešenje o odbijanju ili Uverenje o ispitivanju. Svakako sami uvoznici, oni koji vozila kupuju u inostranstvu, treba da budu dobro obavešteni o stanju vozila i da vode računa o kvalitetu i potrebnim uslovima, kako bi vozilo iz uvoza nakon ispitivanja ispunilo zakonske uslove za sertifikaciju. To je osnov za registrovanje u Srbiji. Informacije o karakterističnim slučajevima mogu se naći na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja.

Sertifikat Agencije za bezbednost saobraćaja nije potreban prilikom carinjenja i uvoza. Međutim, bez laboratorijskog ispitivanja i ovog sertifikata vozilo se ne može registrovati u Srbiji.

Veoma popularan način kupovine polovnih uvezenih vozila u Srbiji je i na prodajnim auto placevima. Savet i preporuka AMSS je svakako da kupac vozila još na placu zatraži ovaj sertifikat od vlasnika ili odgovornog lica. I pored toga što u našoj zemlji to nije uobičajeno, važno je da kupac od vlasnika ili ovlašćenog lica, odmah na placu zatraži dokaz da je to vozilo prošlo pregled u Srbiji.

Po predaji zahteva za ispitivanje, kupac će najkraće čekati izdavanje sertifikata ukoliko odmah preda svu potrebnu dokumentaciju. U njoj bi trebalo da budu:

  • saobraćajna dozvola,
  • potvrda o uplatama i
  • potvrda o saobraznosti.

U nedostatku potvrde o saobraznosti, u slučaju da su stručnjaci u CMV prinuđeni da posebno, kroz određene baze karakteristika, provere vozilo, taj postupak će trajati nešto malo duže nego u slučaju da je potvrda o saobraznosti predata sa ostalom dokumentacijom.

Postupak ispitivanja i izdavanja uverenja može da se produži i onda kada se prilikom ispitivanja utvrdi da je vozilo pretrpelo određene prepravke u odnosu na fabričko stanje. Tada je u laboratoriji CMV potrebno obaviti dodatno ispitivanje, pa će kupac možda i duže čekati na izdavanje ovog sertifikata nego onda kada tih prepravki na vozilu nema.

Uvoznici se često raspituju i telefonom o tome da li njihovo vozilo može da ispuni uslove za dobijanje uverenja pozivajući Centar za motorna vozila (CMV) Auto-moto saveza Srbije. Po pravilu svaki odgovor, odnosi se samo na dokumentaciju. To jeste obavezan preduslov ali suštinski osnov i najvažniji uslov za izdavanje uverenja ispunjava se posle pregleda samog vozila, koje će učestvovanjem u saobraćaju direktno uticati na bezbednost svih učesnika.

Dešavalo se da kupci na ispitivanje dovezu vozila kojima je prekucan broj šasije, da postoje neslaganja u dokumentaciji. Uverenje je nemoguće izdati i vozilima sa prepravkama koje se ne mogu ispitati. Isto važi i za prepravljena vozila za koja stručnjaci CMV utvrde da ne bi bila bezbedna u saobraćaju. Takvo vozilo ne može da dobije uverenje Agencije za bezbednost u saobraćaju, pa samim tim ne može biti registrovano.

Kako stići do sertifikata prilikom uvoza polovnjaka

Po predaji zahteva za ispitivanje, kupac će najkraće čekati izdavanje sertifikata ukoliko odmah preda svu potrebnu dokumentaciju. U njoj bi trebalo da budu:

  • saobraćajna dozvola,
  • potvrda o uplatama i
  • potvrda o saobraznosti.

U nedostatku potvrde o saobraznosti, u slučaju da su stručnjaci u CMV prinuđeni da posebno, kroz određene baze karakteristika, provere vozilo, taj postupak će trajati nešto malo duže nego u slučaju da je potvrda o saobraznosti predata sa ostalom dokumentacijom.

Postupak ispitivanja i izdavanja uverenja može da se produži i onda kada se prilikom ispitivanja utvrdi da je vozilo pretrpelo određene prepravke u odnosu na fabričko stanje. Tada je u laboratoriji CMV potrebno obaviti dodatno ispitivanje, pa će kupac možda i duže čekati na izdavanje ovog sertifikata nego onda kada tih prepravki na vozilu nema.

Uvoznici se često raspituju i telefonom o tome da li njihovo vozilo može da ispuni uslove za dobijanje uverenja pozivajući Centar za motorna vozila (CMV) Auto-moto saveza Srbije. Po pravilu svaki odgovor, odnosi se samo na dokumentaciju. To jeste obavezan preduslov ali suštinski osnov i najvažniji uslov za izdavanje uverenja  ispunjava se posle pregleda samog vozila, koje će učestvovanjem u saobraćaju direktno uticati na bezbednost svih učesnika.

Dešavalo se da kupci na ispitivanje dovezu vozila kojima je prekucan broj šasije, da postoje neslaganja u dokumentaciji. Uverenje je nemoguće izdati i vozilima sa prepravkama koje se ne mogu ispitati. Isto važi i za prepravljena vozila za koja stručnjaci CMV utvrde da ne bi bila bezbedna u saobraćaju. Takvo vozilo ne može da dobije uverenje  Agencije za bezbednost u saobraćaju, pa samim tim ne može biti registrovano.

INFO I POMOĆ: 1987