AUTO - MOTO SAVEZ SRBIJE

Šta znaš o saobraćaju

 

Takmičanje "Šta znaš o saobraćaju" 2011.

U skladu sa zahtevom Ministarstva, testove za takmičenja i "ključ" za rešavanje testova, Auto-moto savez Srbije stavlja na raspolaganje školskim upravama, a one će obavestiti škole i dogovoriti način preuzimanja.

Školska takmičenja 42. ciklusa tradicionalne smotre ,,Šta znaš o saobraćaju,, realizovaće se tokom meseca marta širom Srbije. U aprilu će biti održana opštinska,  14. maja okružna i gradsko takmičenje u Beogradu. Nakon toga, 27. i 28. maja u Jagodini održava se državna smotra, a potom najbolji - dve devojčice i dva dečaka iz starosne grupe B (1999. 2000. i 2001. godište),  idu na evropsko takmičenje koje se organizuje od 16. do 19. septembra u Parizu.

Ovogodišnji ciklus takmičenja ,,Šta znaš o saobraćaju,, realizovaće se u skladu sa pravilima i propisima novog Zakona o bezbednosti saobraćaja. Upravo zbog toga pripremljen je Priručnik u kome su sadržana pravila o ponašanju biciklista u saobraćaju, saobraćajni znakovi, novi Pravilnik i uputstvo o organizaciji takmičenja.

Priručnik je distribuiran svim školama u Srbiji preko školskih uprava, a testovi u prvoj sedmici marta. Novi Pravilnik stupio je na snagu 01. marta 2011. godine.

 

Poligon praktičnog ponašanja u saobraćaju - dodatna pojašnjenja pravila

Koncept poligona treba da je takav da predstavlja svojevrsnu simulaciju realnih saobraćajnih situacija, odnosno, da sadrži sve bitne modalitete saobraćajnica i signalizacije koji se češće sreću prilikom kretanja u javnom saobraćaju: dvosmerne i jednosmerne ulice i kružni tok, pešačke prelaze, znakove „stop“, „obavezan smer“, „zabrana saobraćaja za bicikle“, „završetak staze za bicikle“ i slično.

Takmičar ne može ući na poligon bez odobrenja i evidentiranja od strane startera.
Na ovom poligonu nije dozvoljeno da takmičari iz jedne ekipe voze neposredno jedan iza drugog.
Pravilo je na ovom poligonu da takmičar prilazi kontrolnom mestu na kojem mu sudija overava pečatom kontrolni list sa svoje desne strane. Ako kontrolnom mestu takmičar priđe sa svoje leve strane, neće mu, od strane sudije, na ovom mestu biti overen kontrolni list.
Na cilju, nakon završene vožnje, takmičar mora predati svoj kontrolni list/karton odgovornom licu AMSS na cilju. U slučaju da takmičar ne preda kontrolni list na cilju, smatraće se da nije vozio na poligonu praktičnog ponašanja u saobraćaju, a ukoliko nema neki od pečata sa kontrolnih mesta, svaki nedostajući pečat će se bodovati sa negativnih 8 poena.
Za takmičenje na poligonu praktičnog ponašanja u saobraćaju nije uslovljena ni vrsta bicikla, ni dimenzija točkova. Organizator treba da obezbedi određeni broj bicikala (3-4) za takmičenje na ovom poligonu, ali takmičari mogu doneti i voziti svoje bicikle.

Ovde možete preuzeti model za bodovanje poligona praktičnog ponašanja u saobraćaju.
 

Bicikli za takmičenja

Vožnju na poligonu praktičnog ponašanja u saobraćaju takmičar može obaviti na jednom od bicikala koji će mu biti ponuđeni na startu od strane Organizatora ili pak na biciklu koji sami donesu na takmičenje.
Na poligonu spretnosti voze se isključivo bicikli koje obezbedi ili odredi Organizator. Preporučujemo da se takmičenje odvija na biciklima modela „Mountain Bike“ ili na nekom drugom, sličnom modelu, i to:
- za takmičarsku grupu „B“ - dimenzija točkova 24" (cola)
- za takmičarsku grupu „C“ - dimenzija točkova od 26"
Poželjno je da se obezbedi i najmanje jedan bicikl manjih dimenzija točka (20 cola), koji bi se eventualno koristio za niže takmičare.
 


 

Ovde možete da preuzmete tekst Pravilnika u doc ili pdf varijanti.

Sve odgovorne osobe ispred školskih uprava trebalo bi da, po završetku školskih takmičenja, popune sledeći obrazac (izvestaj.doc) i pošalju na našu emal adresu: decausaobracaju@amss.org.rs

 Preporučujemo Vam da preuzmete i program za saobraćajno testiranje učenika. Program ima tri varijante: srpski jezik - ćirilica, srpski jezik - latinica i na mađarskom jeziku. (Bitna napomena: s obzirom da je program pripremljen u MSDOS verziji, neophodno je da ga nakon preuzimanja sačuvate na disku vašeg računara u originalnom folderu).

 


 

Saobraćajni testovi sa pripremu učenika i za školska takmičenja biće na raspolaganju svim osnovnim školama, u njihovim školskim upravama - kontaktirajte vašu školsku upravu!
Za one koji pripremaju takmičarski poligon spretnosti - preuzmite crteže elemenata i tabelu za bodovanje.

 Za one koji planiraju izradu elemenata takmičarskog poligona spretnosti - preuzmite detaljne skice svih elemenata.


Za one koji planiraju formiranje ili žele da unaprede rad svoje sekcije - preuzmite predlog koncepta školske saobraćajne sekcije, preporučen od strane Ministarstva prosvete, AMSS, Uprave saobraćajne policije i Društva nastavnika tehničkog obrazovanja Srbije.


Za formiranje i unapređenje rada lokalnog (školskog, opštinskog ili okružnog) tima za bezbednost dece u saobraćaju - preuzmite Podsetnik i model Poslovnika o radu.

 

Škole koje žele da predstave svoja dostignuća u oblasti bezbednosti u saobraćaju (rad sa decom i roditeljima, takmičenje, rad sekcije...) mogu da dostave tekst (doc format, do 1/3 strane) i fotografije (do 3, jpg format, do 100 dpi) na e-mail: decausaobracaju@amss.org.rs i to ćemo objaviti na ovim stranama.


Za dodatne informacije:

Auto-moto savez Srbije
Beograd, Ruzveltova 18
Telefon: 011 / 333-11-24
Fax: 011 / 333-11-15
e-mail: decausaobracaju@amss.org.rs

INFO I POMOĆ: 1987