AUTO - MOTO SAVEZ SRBIJE

Tag uređaj
Sve za vozila - Tag uređaj - Tag uređaj

Šta je TAG uređaj, koliko košta i gde ga nabaviti?

 • TAG je elektronski uređaj za plaćanje putarine i predstavlja način beskontaktne elektronske naplate, pri kojoj vozila prolaze bez zaustavljanja u regularnoj traci na kojoj službenik naplaćuje putarinu 
 • U pitanju je baterijski transponder koji je smešten sa unutrašnje strane prednjeg vetrobranskog stakla vozila
 • Konekcija se uspostavlja putem antene instalirane na nadstrešnici iznad ulazne/naplatne saobraćajne trake
 • Jedan TAG koristi se za jedno vozilo odgovarajuće kategorije, osim kad je u pitanju kategorija 1, u kojoj jedan uređaj može da se koristi za više vozila 
 • TAG nema vremensko ograničenje korišćenja i na njemu se nalaze sledeći podaci: registarski broj vozila, kategorija puta i iznos plaćene putarine
 • Cena TAG uređaja je: 2.022,00 dinara a postaje validan za korišćenje posle uplate početnog iznosa pretplate, na adresama dostupnim ovde.

Ko može koristiti TAG uređaj?

 • Korisnik može biti svako pravno ili fizičko lice koje u  poslovnicama AMSS (distributera) potpiše Ugovor sa JP “Putevi Srbije”, preuzme uređaj  uz odgovarajuću naknadu i uplati početni iznos pretplate, čime TAG postaje validan za korišćenje.

Potrebna dokumenta za fizička lica:

 • Lična karta na uvid
 • Fotokopija saobraćajne dozvole vlasnika vozila za koju se izdaje TAG uređaj

Potrebna dokumenta za pravna lica:

 • Naziv pravnog lica, adresa, matični broj, broj računa
 • Rešenje APR o upisu u registar privrednih subjekata
 • Potvrda Poreske uprave o izvršenoj evidenciji za PDV (obrazac PEPDV)
 • Potvrda Poreske uprave o izvršenoj registracji i broj PIB (obrazac REG)
 • Kopija važeće saobraćajne dozvole za vozila za koje se izdaje i aktivira TAG 

Kako i gde funkcioniše elektronska naplata putarine uz TAG uređaj?

 • Vozila u kojma je pravilno smešten TAG uređaj prolaze ENP naplatnom saobraćajnom trakom kroz naplatnu rampu bez zaustavljanja i transakcija se izvodi automatski, između baterijom napunjenog transpondera (TAG), koji je smešten sa unutrašnje strane prednjeg vetrobranskog stakla vozila i posebnog komunikacionog sistema kratkog dometa, uz pomoć antene instalirane na nadstrešnici iznad ENP naplatne saobraćajne trake. 
 • Na čeonim i većim bočnim naplatnim stanicama postoji najmanje jedan izdvojeni prolaz koji služi za elektronsku naplatu putarine. Na manjim bočnim naplatnim stanicama (tamo gde ne postoje uslovi za posebne ENP trake) moguća kombinovana, manuelna i ENP naplata.
 • Kada se vozilo koje ima TAG uređaj približi izlaznoj brzoj traci opremljenoj ENP sistemom, antena na nadstrešnici detektuje prisutni TAG uređaj, čita memorisane podatke i ako je komunikacija uspešna, na displeju će se pokazati kategorija vozila, iznos putarine, sredstvo plaćanja i preostalo stanje na računu. Rampa se podiže i vozilo napušta izlaznu traku. Ovaj sistem naplate putarine funkcioniše na svim naplatnim stanicama, osim na stanicama Inđija, Vrbas i Zmajevo.

Zašto je korisno imati TAG uređaj?

 • Ovi uređaji su izuzetno korisni jer omogućavaju jednostavno plaćanje putarine (ENP) bez zaustavljanja i čekanja. Naročito su važni u saobraćajnim špicevima. Vozači sa TAG uređajima, na posebno obeleženim trakama za elektronsku naplatu, prolaze bez čekanja i tako obilaze i sprečavaju zastoje na naplatnim rampama.
INFO I POMOĆ: 1987