Tag uređaj
Sve za vozila - Tag uređaj - Tag uređaj

Šta je TAG uređaj, koliko košta i gde ga nabaviti?

 • TAG je elektronski uređaj za plaćanje putarine i predstavlja način beskontaktne elektronske naplate, pri kojoj vozila prolaze bez zaustavljanja u regularnoj traci na kojoj službenik naplaćuje putarinu 
 • U pitanju je baterijski transponder koji je smešten sa unutrašnje strane prednjeg vetrobranskog stakla vozila
 • Konekcija se uspostavlja putem antene instalirane na nadstrešnici iznad ulazne/naplatne saobraćajne trake
 • Jedan TAG koristi se za jedno vozilo odgovarajuće kategorije, osim kad je u pitanju kategorija 1, u kojoj jedan uređaj može da se koristi za više vozila 
 • TAG nema vremensko ograničenje korišćenja i na njemu se nalaze sledeći podaci: registarski broj vozila, kategorija puta i iznos plaćene putarine
 • Cena TAG uređaja je: 2.022,00 dinara a postaje validan za korišćenje posle uplate početnog iznosa pretplate, na adresama dostupnim ovde.

AMSS WEB PLATFORMA ZA ENP

 • Ukoliko posedujete TAG uređaj koji je u pripejd sistemu ( I kategorija, fizička lica ) za njegovo korišćenje u integrisanom sistemu naplate OPEN BALKAN ENP, potrebno je da ga prekonfigurišete
 • Dokumenta neophodna za prekonfiguraciju:

            - Lična karta
            - Saobraćajna dozvola
            - TAG uređaj

 • Kada se izvrši prekonfiguracija TAG uređaja u nekoj od ovlašćenih poslovnica, dobijate detaljno uputstvo JP Putevi Srbije sa instrukcijama za povezivanje sa platnom karticom
 • Uputstvo za registraciju na WEB payment ENP možete pogledati OVDE.
 • Detaljnije informacije o WEB platformi možete pogledati OVDE.

 

SPISAK POSLOVNICA AMSS AGENCIJA DOO - za prekonfirguraciju TAG uređaja
  Adresa Radno vreme
1 Beograd - Ruzveltova 16 Radnim danima: 09-16:30h
Subotom: 09-12h
2 Beograd - Bulevar Arsenija Čarnojevića 95a Radnim danima:
08-15:30h
3 Beograd - Auto-pijaca Bubanj Potok Radnim danima:
09-16:30h
4 Beograd, Zemun - Skopljanska 2 Radnim danima: 07:30-17h
Subotom: 08-13:30h
5 Novi Sad - Bulevar Vojvode Stepe 38a Radnim danima: 08-18:30h
Subotom: 09-13:30h
6 Niš- Auto-put E75, kod hotela Nais Radnim danima: 08-19:30h
Subotom: 08-15h
7 Preljina - Ibarski put bb, kod motela Livade Radnim danima: 07-19h
Subotom: 07-17h
8 Kragujevac - Mlavska 1 Radnim danima: 08-15:30h
9 Kruševac - Aerodromska bb Radnim danima: 07-17h
Subotom: 08-13h
10 Subotica - Senćanski put 75 Radnim danima: 08-16h
11 Ub - Vuka Karadžića 45 Radnim danima: 08-16h
12 Leskovac - Đorđa Stamenkovića 11 Radnim danima: 08-15:30h
Subotom: 08-13h
13 Boljevac - Magistralni put bb Radnim danima: 07-15h
14 Granični prelaz Batrovci  00:24h
15 Granični prelaz Preševo 00:24h

 

PRODAJA I DOPUNA TAG UREĐAJA NA GRANIČNIM PRELAZIMA:

GRANIČNI PRELAZ PRODAJA GRANICA RADNO VREME TELEFON MAIL
Batrovci TAG Srbija-Hrvatska 00-24h 060/870-2122
022/273-3001

[email protected]

Preševo TAG Srbija-Makedonija 00-24h 060/870-2126
017/766-6056

[email protected]

Gradina TAG Srbija-Bugarska 00-24h 069/143-5118
010/236-0988

[email protected]

 

SPISAK POSLOVNICA AMSS AGENCIJA DOO PO GRADOVIMA:

*AMSS PAKET: TAG uređaj (2.022,00 rsd) + dopuna (1.978,00 rsd) = 4.000,00 rsd

GRAD PRODAJA ADRESA RADNO VREME TELEFON MAIL
Beograd TAG Ruzveltova 16 Radnim danima: 08-18:30h
Subotom:
09-13:30h
060/870-1941
060/870-2118
011/242-3741

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Beograd TAG Bulevar Arsenija Čarnojevića 95a Radnim danima:
08-15:30h
066/802-8540
060/870-2149
011/655-7989

[email protected]

Beograd PAKET (TAG + DOPUNA) Cvijćeva 112 Radnim danima: 08-16h 069/870-2337
011/329-1054

[email protected]

[email protected]

Beograd TAG Bubanj potok, Kružni put kod auto pijace Radnim danima: 
09-16:30h
060/870-2159

[email protected]

Beograd, Zemun TAG Skopljanska 2  Radnim danima: 07:30-17h
Subotom:
08-13:30h
011/210-9661
069/870-1874
069/870-1877

[email protected]

Boljevac TAG Magistralni put bb Radnim danima:
07-15h
069/870-1313

[email protected]

Novi Sad TAG Vojvode Stepe 38a Radnim danima: 08-18:30h
Subotom:
09-13:30h
060/870-2153
021/640-1065

[email protected]

[email protected]

Novi Sad PAKET (TAG + DOPUNA) Njegoševa 16 Radnim danima: 08-19h Subotom: 08-14h 069/870-2336
021/661-5743

[email protected]

Zrenjanin PAKET (TAG + DOPUNA) Čarnojevićeva 1 Radnim danima: 08-16h 062/800-9030

[email protected]

Niš TAG Auto-pu E75 bb, kod motela Nais Radnim danima:
08-19:30h
Subotom:
08-15h
060/870-2100
018/460-2620

[email protected]

[email protected]

Kruševac TAG Aerodromska bb Radnim danima:
07-17h
Subotom:
08-13h
069/870-1589
037/421-108

[email protected]

Kragujevac TAG Mlavska 1 Radnim danima:
08-15:30h
069/870-1473
069/870-1691
034/356-433

[email protected]

Subotica TAG Senćanski put 75 Radnim danima:
08-16h
069/870-5165

[email protected]

Ub TAG Vuka Karadžića 45 Radnim danima:
08-16h
063/642-041
014/411-105

[email protected]

Leskovac TAG Đorđa Stamenkovića 11 Radnim danima:
08-15:30h
Subotom:
08-13h
069/870-1330
016/255-987
 

[email protected]

Preljina-Čačak TAG kod motela Livade Radnim danima:
07-19h
Subotom:
07-17h
069/870-1396
032/381-127

[email protected]

[email protected]

 

Ko može koristiti TAG uređaj?

 • Korisnik može biti svako pravno ili fizičko lice koje u  poslovnicama AMSS (distributera) potpiše Ugovor sa JP “Putevi Srbije”, preuzme uređaj  uz odgovarajuću naknadu i uplati početni iznos pretplate, čime TAG postaje validan za korišćenje.

Potrebna dokumenta za fizička lica:

 • Lična karta na uvid
 • Fotokopija saobraćajne dozvole vlasnika vozila za koju se izdaje TAG uređaj

Potrebna dokumenta za pravna lica:

 • Naziv pravnog lica, adresa, matični broj, broj računa
 • Rešenje APR o upisu u registar privrednih subjekata
 • Potvrda Poreske uprave o izvršenoj evidenciji za PDV (obrazac PEPDV)
 • Potvrda Poreske uprave o izvršenoj registracji i broj PIB (obrazac REG)
 • Kopija važeće saobraćajne dozvole za vozila za koje se izdaje i aktivira TAG 

Kako i gde funkcioniše elektronska naplata putarine uz TAG uređaj?

 • Vozila u kojma je pravilno smešten TAG uređaj prolaze ENP naplatnom saobraćajnom trakom kroz naplatnu rampu bez zaustavljanja i transakcija se izvodi automatski, između baterijom napunjenog transpondera (TAG), koji je smešten sa unutrašnje strane prednjeg vetrobranskog stakla vozila i posebnog komunikacionog sistema kratkog dometa, uz pomoć antene instalirane na nadstrešnici iznad ENP naplatne saobraćajne trake. 
 • Na čeonim i većim bočnim naplatnim stanicama postoji najmanje jedan izdvojeni prolaz koji služi za elektronsku naplatu putarine. Na manjim bočnim naplatnim stanicama (tamo gde ne postoje uslovi za posebne ENP trake) moguća kombinovana, manuelna i ENP naplata.
 • Kada se vozilo koje ima TAG uređaj približi izlaznoj brzoj traci opremljenoj ENP sistemom, antena na nadstrešnici detektuje prisutni TAG uređaj, čita memorisane podatke i ako je komunikacija uspešna, na displeju će se pokazati kategorija vozila, iznos putarine, sredstvo plaćanja i preostalo stanje na računu. Rampa se podiže i vozilo napušta izlaznu traku. Ovaj sistem naplate putarine funkcioniše na svim naplatnim stanicama.

Zašto je korisno imati TAG uređaj?

 • Ovi uređaji su izuzetno korisni jer omogućavaju jednostavno plaćanje putarine (ENP) bez zaustavljanja i čekanja. Naročito su važni u saobraćajnim špicevima. Vozači sa TAG uređajima, na posebno obeleženim trakama za elektronsku naplatu, prolaze bez čekanja i tako obilaze i sprečavaju zastoje na naplatnim rampama.
INFO I POMOĆ: 1987